Shopify Local Delivery-app

Shopify Local Delivery-appen gjør det mer effektivt for deg eller personalet å levere lokale bestillinger. Appen kan brukes fra Shopify-administrator eller fra Shopify-mobilappen.

Bruk Shopify Local Delivery-appen til å opprette bestillingslister, kartlegge leveringssteder og til å optimalisere leveranseruter. I tillegg kan du bruke Shopify-mobilappen mens du leverer bestillingene slik at du kan oppdatere bestillingsstatus i sanntid.

Før du kan bruke Shopifys Local Delivery-app, må du sette opp lokale leveranser i butikken din.

Bruk den tilhørende Shopify Local Delivery-mobilappen for iOS og Android til å administrere lokale leveranser, enten du har mange sjåfører eller leverer bestillingene selv. Denne appen kobles til Local Delivery-appen i Shopify, slik at du kan gi sjåførene tilgang til optimaliserte ruter for alle de lokale leveransene, og den lar deg spore leveringsstatuser fra Shopify.

Om Shopify Local Delivery-appen

Personaltilgang

Før personalmedlemmet har tilgang til Shopify Lokal Levering-appen, trenger de en aktiv pålogging i Shopify-butikken og de nødvendige personaltillatelsene aktivert. Butikkens personalmedlemmer må ha følgende tillatelser:

 • Produkter
 • Bestillinger
 • Apper
 • Steder

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beskrivelsen av personaltillatelser.

Statuser for arbeidsflyt og bestillinger:

Når du innfrir lokale leveransebestillinger med Shopify Local Delivery-appen, gjennomgår de følgende bestillingsstatuser:

 • Ikke-behandlet: Forberedelse og innfrielse av bestillingen har ikke startet. Det neste steget er å forberede bestillingene for leveranse ved å plukke og pakke varene. Du kan også skrive ut følgesedler som kan legges ved bestillingen. For å fullføre merker du bestillingen som Klar til levering.

 • Klar til levering: Bestillingen er pakket og klar til å bli hentet og levert. Når en bestilling er merket som klar til levering, er det et godt tidspunkt å legge inn bestillingen på en leveranseliste. Du kan imidlertid også legge til bestillinger i en leveranseliste når de er ikke-behandlet.

 • Ute til levering: Du eller et personalmedlem har startet leveringen av listen som bestillingen er tilordnet.

 • Forsøkt levert: Bestillinger har denne statusen dersom de er forsøkt levert, men bestillingen ikke kunne leveres.

 • Levert: Bestillingen er levert. Når du merker bestillingen som levert, vil bestillingsstatusen endres til Sluttført og innfrielsesprosessen er fullført.

Kundevarsler

Når du oppdaterer bestillingsstatusen fra Shopify Local Delivery-appen, mottar kundene et varsel slik at de vet når de kan forvente bestillingen sin.

Hvis du bruker Shopify Local Delivery-appen, vil kundene som velger lokal leveranse i kassen motta følgende varsler:

 • Bestillingsbekreftelse
 • Bestilling ute til levering
 • Forsøkt levert
 • Bestilling levert

Du kan tilpasse malene for e-poster og tekstmeldinger som kundene mottar etter at de legger inn en bestilling for lokal leveranse.

Installere Shopify Local Delivery-appen

Hvis Shopify Local Delivery-appen er tilgjengelig for din butikk, kan du installere appen fra Shopify-administrator. For å installere appen klikker du på koblingen fra en av de følgende sidene:

 • Shopify App Store
 • banneret på Startsiden
 • fra Lokal leveranse-seksjonen på Frakt og leveranse-siden

Opprett en leveranseliste med en optimalisert rute

Når du mottar bestillinger for lokal leveranse, kan du opprette leveranselister, legge til bestillinger og optimalisere leveranserutene dine.

Du kan opprette flere leveranselister og deretter administrere listene dine eller starte leveranser fra en liste.

Steg 1: Opprett en leveranseliste

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Local Delivery fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett leveranseliste

 5. Valgfritt: Under Beskrivelse av leveranseliste angir du en beskrivelse som hjelper deg å identifisere listen. Du kan for eksempel angi Sentrumsleveranser for 1. mai.

 6. Under LOKALT LEVERANSESTED velger du lokalisasjonen du leverer fra.

Steg 2: Legg til bestillinger i en leveranseliste

Når du har valgt lokalisasjon for leveranselisten, vil leveransebestillinger fra dette stedet være oppført under Ikke-tilordnede bestillinger-fanen. Hvis du ikke har noen bestillinger for lokale leveranser fra denne lokalisasjonen, kan du endre det lokale leveransestedet.

Som standard vil Ikke-tilordnede bestillinger-fanen vise alle bestillinger for lokal leveranse som ikke er tilordnet en annen leveranseliste, og som har en bestillingsstatus som er Ikke-behandlet eller Klar til levering.

Når du legger til en bestilling i en leveranseliste flyttes den fra Ikke-tilordnede bestillinger-fanen til I denne leveransen-fanen.

Hvis kundens leveransested ikke kan bekreftes av Google, kan du ikke legge til bestillingen i en leveranseliste. Åpne bestillingens detaljside for å redigere adressen eller kontakt kunden din.

Steg:

 1. Under Bestillinger i leveransen-fanen klikker du Vis ikke-tilordnede bestillinger.

 2. Legg til bestillinger i listen på en av følgende måter:

 3. Klikk på Lagre.

Steg 3: Tilpass start- og sluttlokalisasjoner

Som standard er start- og sluttstedet for leveranseruten satt til butikkens lokalisasjon. Du kan tilpasse både start- og sluttstedet. De valgte stedene vil brukes til å beregne leveranseruten og estimerte leveringstider.

Steg:

 1. Fra Ruteoptimalisering-seksjonen klikker du Tilpass.

 2. Klikk på Egendefinert adresse for Start på ruten og Slutt på ruten.

 3. Skriv inn en adresse.

 4. Klikk på Ferdig.

Steg 4: Optimaliser leveranseruter

Når du har lagt til bestillinger i en liste, kan du optimalisere leveranseruten. Dette kartlegger den mest effektive ruten og omorganiserer bestillingsrekkefølgen. Du kan optimalisere ruter med opptil 100 leveranser. Start- og sluttstedet teller som to stopp.

Shopify Local Delivery-appen bruker Google Maps for å beregne den raskeste ruten. Tid på dagen, gjennomsnittlig trafikk og antall leveransestopp brukes for å optimalisere ruten.

Du bør optimalisere leveranseruten før du starter leveransene i tilfelle noen av disse faktorene endrer seg.

Du bør også optimalisere ruten etter at du legger til eller fjerner bestillinger.

Steg:

 1. Klikk på Optimaliser rute fra en leveranseliste.

 2. Se gjennom rutedetaljene og klikk på Bekreft.

 3. Klikk på Lagre.

Administrer bestillinger i en leveranseliste

Når du har opprettet en leveranseliste og lagt til bestillinger, kan du fjerne bestillingene.

Fjern bestillinger

Bestillinger som du fjerner returneres til kategorien Ikke-tilordnede bestillinger. Du kan optimalisere ruten etter at du har fjernet bestillinger.

Steg:

 1. Fra en leveranseliste klikker du på Bestillinger i leveransen-fanen.

 2. Fjern bestillinger på følgende måter:

 3. Klikk på Lagre.

Administrer leveranselister

Administrer leveranselistene dine for å holde dem oppdaterte og organiserte.

Statuser for leveranselister

Når du åpner Shopify Local Delivery-appen får du en oversikt over de lokale leveranselistene dine. Status-kolonnen forteller deg hvordan leveranselistene dine gjør det. Leveranselister går gjennom følgende statuser:

 • Klar til levering: Du har lagt til bestillinger i listen, men har ikke startet med leveranser fra listen.
 • Ute til levering: Du har startet leveranse av bestillinger i listen. Noen bestillinger kan allerede være levert.
 • Fullført: Alle bestillinger i listen er merket som levert

Endre lokalisasjonen for leveranselisten

Bestillinger vises basert på leveransestedet som er valgt for den aktuelle listen. Hvis du endrer lokalisasjon for leveransene, vil alle bestillinger på listen bli fjernet og du har en liste med ikke-tilordnede bestillinger for den nye lokalisasjonen.

Steg:

 1. Fra Shopify Local Delivery-appen klikker du på leveranselisten du vil åpne.

 2. Ved siden av LOKALT LEVERANSESTED klikker du på Endre.

 3. Klikk på rullegardinmenyen og velg en lokalisasjon.

 4. Klikk på Ferdig.

Lever fra en liste

Når du er ferdig med å opprette leveranselister kan du starte leveranser fra appen, skrive ut listen og ruten eller dele listen med et personalmedlem eller en sjåfør slik at de kan starte leveransene.

Del en leveranseliste

Du kan opprette en kobling for å dele en leveranseliste med personalet eller sjåføren, slik at de kan starte en leveranse. Koblingen til leveranselisten er tilgjengelig for alle, uten krav om ytterligere legitimasjon. Genererte koblinger utløper etter 48 timer, men du kan generere dem på nytt hvis det er nødvendig.

For å dele en kobling kopierer du den fra Shopify Local Delivery-appen og limer den inn i en app for e-post, tekst eller direktemeldinger.

Steg:

 1. Fra Shopify Local Delivery-appen klikker du på listen du vil dele.

 2. Klikk på Del leveranseliste.

 3. Klikk på Opprett kobling.

 4. Kopier og lim inn koblingen der du vil dele den.

 1. Fra Del leveranserute-modalboksen klikker du på Lukk.

Skriv ut en leveranseliste og rute

Hvis sjåføren ikke har tilgang til Shopify-administrator eller Shopify-mobilappen mens de leverer bestillinger, kan du skrive ut en leveranseliste og en rute.

Hvis du bruker en utskriftskopi av leveranselisten, kan du ikke oppdatere bestillingsstatuser i sanntid fra Shopify Local Delivery-appen. Du må merke bestillinger i leveranselisten som levert.

For å skrive ut en leveranseliste, starter du fra Shopify Lokal Levering-appen, åpner en leveranseliste, bytter til sjåførvisning og klikker på Skriv ut.

Start leveranser fra appen

Når du starter leveransene fra en leveranseliste i appen, vil statusen for alle bestillinger som er tilordnet listen endres til Ute til levering, og kundene mottar et varsel.

Ettersom du leverer bestillingene, merker du hver bestilling som levert (eller som forsøkt levert), og kunden din mottar et nytt varsel.

Når alle bestillingene i leveranselisten er merket som levert, vil statusen for leveranselisten endres til Fullført.

Steg:

 1. Fra Shopify Local Delivery-appen klikker du på listen du vil starte leveranser fra.

 2. Klikk på Gå til sjåførvisning.

 3. Klikk på Start leveranse.

 4. Klikk på Start.

 5. Ettersom du leverer hver bestilling, klikker du på bestillingen i leveranselisten.

 6. Valgfritt: For å se kundens leveransested fra enhetens kart-app klikker du på Åpne i kart.

 7. Valgfritt: Under Leveringsinstruksjoner kan du lese alle instruksjoner som er lagt inn av kunden din i kassen.

 8. Oppdater bestillingsstatusen på følgende måter:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis