Kompenser for CO2-utslippene dine ved å bruke Offset-appen

Offset-appen lar deg kompensere for utslippet av karbondioksid (CO2) fra forsendelsene dine. Offset bruker bransjemodeller for å beregne hvor mye CO2 som slippes ut i atmosfæren for hver enkelt forsendelse, og belaster deg et beløp per forsendelse for å kompensere for disse utslippene. Den gjennomsnittlige kostnaden per forsendelse er 0,005 dollar, eller en halv cent.

Kostnaden for å kompensere for utslippene dine blir belastet deg gjennom den månedlige Shopify-fakturaen. Midlene brukes til å kjøpe klimakvoter, som kompenserer for utslippene dine gjennom prosjekter for beskyttelse av skog.

Generell beregning av utslippene dine

Offset kombinerer data fra butikken din med bransjedata og likemannsvurderte modeller for å beregne hvor mye CO2 forsendelsene dine slipper ut i miljøet, og jobber deretter med Pachama for å beregne kostnaden for å kompensere for disse utslippene.

Fordi Offsets mål er å sørge for at hele CO2-utslippet ditt fra forsendelsene kompenseres, vil alle verdier som brukes i datamodellene avrundes oppover.

For hver forsendelse som leveres, bruker Offset følgende opplysninger:

Hvilke verdier som brukes i utslippsberegningen baseres på hva som er tilgjengelig
Faktor Primær verdi Hvis primærverdien ikke er tilgjengelig
Vekt Forsendelsesvekt En gjennomsnittlig forsendelsesvekt
Avstand Avstand reist i henhold til sporingsdataene Rett linjeavstand mellom opprinnelsen og destinasjonsadressen, multiplisert med en usikkerhetsfaktor
Type transport Klimagassutslipp fra lastebil eller fly, bestemt av hastighet og distanse Utslipp fra lastebil

Når et sporingsnummer fra et støttet budfirma gjøres tilgjengelig, kan Offset beregne utslippene nøyaktig. Når sporing ikke er tilgjengelig eller transportøren ikke støttes, vil Offset multiplisere det estimerte utslippet med en usikkerhetsfaktor på omkring 1,5. Dette bidrar til å sørge for at alle utslippene dine blir kompensert. Hvis noen opplysninger er inkonsekvente eller mangler, vil Offset bruke en rimelig maksimumsverdi i stedet.

Anta for eksempel at du sender en pakke fra Boston til New York. Avstanden i rett linje er 305,94 km, men den korteste ruten langs vei er rundt 350 km. Hvis det oppgis et sporingsnummer, vil Offset bruke den nøyaktige distansen. Hvis det ikke oppgis et sporingsnummer, vil 305,94 km bli brukt i grunnberegningen, og det resulterende utslippet vil ganges med 1,5. Dette tar høyde for variasjoner i ruten, som avstander fra postkontorer og distribusjonssentre, og ruten som brukes av budfirmaet for å levere pakken hjem til kunden.

Forstå kostnadene dine

Når du installerer Offset første gang, vil du se et månedlig estimat på kompenseringskostnadene dine basert på de seneste dataene fra butikken din samt Shopify-gjennomsnitt.

På Shopify-fakturen din blir du belastet for kostnaden ved å kompensere for utslipp fra alle bestillinger som anses som «levert» i løpet av de siste 30 dagene. Hvis det er tilgjengelig sporingsinformasjon, vil bestillingen bli ansett som «levert» når sporingsinformasjonen sier at den er levert. Hvis det ikke er tilgjengelig sporingsinformasjon, vil bestillingen bli ansett som levert 20 dager etter at bestillingen ble registrert. Hvis en vare tilbakeføres til lager eller en bestilling kanselleres innenfor de 20 dagene, vil du ikke bli belastet for klimakompensering av frakten på disse produktene.

Hvis du har aktivert Shop Pay i butikken, vil alle bestillinger som bruker denne betalingsmåten ikke generere en belastning gjennom Offset. Shop Pay kompenserer for alle leveranseutslipp som standard, og kompenseringskostnaden dekkes av Shopify.

Hvis kostnaden for å kompensere for utslippene dine i de siste 30 dagene er mindre enn 0,01 dollar, vil belastningen bli rundet opp til 0,01 dollar.

Installer Offset

  1. I Shopify App Store går du til Offsets app-side.
  2. Klikk på Legg til app.
  3. Se gjennom tillatelsene og klikk på Installer app.

Begrensninger

Gå gjennom følgende begrensninger:

  • Modellene og estimatene er ikke nøyaktige, men Offset overvurderer utslippene for å sikre at de kompenseres fullt ut.
  • Bare CO2 kompenseres. Andre utslipp, som CH4, N2O eller GFG, kompenseres ikke. CO2 står imidlertid for 95% av klimapåvirkningen fra bruk av fossile drivstoff til transport.
  • Bestillinger som sendes med sjøtransport genererer ikke opplysningene som er nødvendig for å beregne utslippet nøyaktig. Her brukes i stedet bransjeaksepterte alternative metoder.

Vanlige spørsmål

Hva er klimakompensering?

Klimakompensering reduserer mengden av CO2 i atmosfæren slik at økte drivhusgasser andre steder har en nettopåvirkning på 0. La oss for eksempel si at en lastebil slipper ut 150 g med CO2 på én kilometer, og tiltak for å bevare en skog fjerner 150 g med CO2 fra atmosfæren. Hvis du kjøper en klimakvote som støtter skogsbevaring for hver kilometer lastebilen kjører, vil nivået av CO2 i atmosfæren forbli det samme.

Er jeg berettiget til å bruke Offset for å kompensere for forsendelsene mine?

Ja. Offset er tilgjengelig for alle Shopify-forhandlere som sender produkter.

Hvor mye koster det å kompensere for forsendelsene mine?

Det er mange faktorer som inngår i kompenseringsberegningen, men den gjennomsnittlige kostnaden per forsendelse er 0,005 dollar, eller en halv cent. Basert på dette gjennomsnittet ville kostnaden din for å kompensere blitt 0,50 dollar, eller femti cent, dersom du sender 100 bestillinger per måned.

Hvor mye av min bedrifts påvirkning kompenserer jeg faktisk?

For øyeblikket fokuserer Offsett kun på å adressere utslipp fra fraktrelatert transport.

Hvilket prosjekt støtter Offset for øyeblikket?

Offset finansierer for øyeblikket Jarí Para REDD+ Avoided Unplanned Deforestation-prosjektet med Pachama. Dette er et prosjekt som er sertifisert av Verified Carbon Standard, som vil bli verifisert av Pachama gjennom deres overvåkningsteknologi. Belastningene fra Offset går til å beskytte den eksisterende skogen, forbedre biomassen gjennom bedre skogshåndtering og bekrefte fremgangen i prosjektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis