Frakthastigheter

Du kan legge til frakthastigheter til fraktprisene dine i kassen for å øke tilliten hos kundene når de handler i butikken. Det hjelper kundene med å forstå verdien av å velge raskere og dyrere fraktalternativer, som hjelper deg å sikre salg til kunder som ønsker varene raskt. Tydelige hastigheter kan også hjelpe deg med å prioritere bestillingsoppfyllelsene.

Hensyn

Før du legger til frakthastigheter til fraktprisene, bør du vurdere følgende.

Frakthastigheter tar ikke høyde for behandlingstiden for bestillinger

Behandlingstid betyr tiden det tar fra bedriften din mottar en bestilling til transportøren mottar forsendelsen. Frakttiden betyr tiden det tar fra transportøren mottar forsendelsen til forsendelsen ankommer kundens adresse. Funksjonen for frakthastighet tar bare høyde for frakttiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingstider kan du se Forstå og redusere behandlingstider.

For å gi kundene informasjon om behandlingstider, kan du se Adressere behandlingstider.

Fraktsoner må være eksklusive for bestemte områder

Frakthastigheter er basert på tjenester som går til og fra bestemte områder i verden. For å legge til frakthastigheter til fraktpriser må fraktsonen inneholde land og regioner som tilhører bestemte områder. Alle fraktsoner må være enten for innenlands fraktdestinasjoner, eller internasjonale fraktdestinasjoner. Følgende kan være eksempler på fraktsoner som kan bruke frakthastigheter:

 • bare Canada eller canadiske provinser
 • kun USA eller amerikanske stater
 • kun internasjonale land

Hvis en fraktsone for eksempel inneholder Alberta, Ontario og Manitoba, kan du legge til frakthastigheter i fraktpriser i denne fraktsonen fordi den bare inneholder canadiske provinser. Hvis fraktsonen din imidlertid inneholder USA, Mexico og Guatemala, kan du ikke legge til frakthastigheter i denne fraktsonen fordi den både inneholder USA og andre internasjonale land.

Hvis du befinner deg i USA, kan du enten legge til Canada i en sone for seg selv, eller legge det til i en sone med andre internasjonale land og regioner. Hvis du legger det til i en sone med andre internasjonale land og regioner, vil frakthastighetene vise de lengre internasjonale frakthastighetene, i stedet for de raskere frakthastighetene til Canada.

Hvis du befinner deg i Canada, kan du enten legge til USA i en sone for seg selv, eller legge det til i en sone med andre internasjonale land og regioner. Hvis du legger det til i en sone med andre internasjonale land og regioner, vil frakthastighetene vise de lengre internasjonale frakthastighetene i stedet for de raskere frakthastighetene til USA.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp fraktsoner, kan du se Sette opp fraktsoner.

Kombinerte fraktpriser viser ikke en frakthastighet

Hvis ulike fraktpriser kombineres i kassen på grunn av to produkter som mottar fraktpriser fra ulike fraktprofiler eller grupper av lokalisasjoner, vil frakthastighetene bli fjernet fra den kombinerte prisen. For mer informasjon om hvordan fraktpriser kan kombineres, kan du se Kombinerte priser i kassen.

Lokalisasjoner i en fraktlokalisasjonsgruppe må være i samme land

Frakthastigheter er bare tilgjengelig i USA og Canada. Når du setter opp den generelle fraktprofilen, eller egendefinerte fraktprofiler, må alle lokalisasjonsgrupper du oppretter inneholde kun canadiske lokalisasjoner, eller kun amerikanske lokalisasjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp fraktprofiler, kan du se Fraktprofiler.

Sett opp lokalisasjoner og apper før du setter opp frakthastigheter

Frakthastigheter er avhengig av fraktgjennomsnitt til og fra bestemte land og regioner. Hvis du bare hadde én lokalisasjon da du satt opp frakthastigheter og deretter legger til en ny lokalisasjon, vil den andre lokalisasjonen automatisk bli lagt til i fraktinnstillingene. Enkelte apper, som Oberlo, legges også til som lokalisasjoner når du installerer dem i Shopify-butikken. Selv om apper legges til som en lokalisasjon i innstillingene, har ikke apper noen fysisk lokalisasjon i et land eller en region. Når apper legges til i en gruppe lokalisasjoner i fraktinnstillingene, blir frakthastigheter skjult for kundene i kassen inntil du fjerner appen fra gruppen med lokalisasjoner i fraktinnstillingene.

Du finner mer informasjon om å gjenopprette frakthastigheter i kassen ved å se Feilsøking.

Legg til frakthastigheter

Når du legger til en frakthastighet til en pris, blir frakthastighetens tittel satt til tittelen for fraktprisen som kundene kan velge i kassen.

Legg til en frakthastighet til en ny fraktpris

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. Gå til innstillingene for fraktpriser: * Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte fraktprofiler, klikk på Administrer priser ved siden av Generelle fraktpriser. * Hvis du har opprettet egendefinerte fraktprofiler, klikk på Administrer priser ved siden av fraktprofilen du vil legge til en fraktpris i. 3. Klikk på Legg til pris ved siden av sonen du vil legge til en pris. Pass på at lokalisasjonsgruppen som sonen din er i inneholder lokalisasjoner i bare Canada eller bare USA. 4. Velg en frakthastighet. 5. Angi et beløp for prisen. 6. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller prisbaserte betingelser. 1. Klikk Legg til betingelser. 2. Velg hvorvidt betingelsen skal baseres på bestillingens vekt eller pris. 3. Angi minimums- og maksimumsverdi for betingelsen. 7. Klikk Ferdig, og klikk Lagre.

Legg til en frakthastighet til en eksisterende fraktpris

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. Gå til innstillingene for fraktpriser: * Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte fraktprofiler, klikk på Administrer priser ved siden av Generelle fraktpriser. * Hvis du har opprettet egendefinerte fraktprofiler, klikk på Administrer priser ved siden av fraktprofilen du vil legge til en fraktpris i. 3. Klikk på ...-knappen ved siden av prisen, og klikk på Rediger pris. Velg en frakthastighet i rullegardinmenyen Frakthastighet. 5. Klikk på Ferdig og klikk på Lagre.

Legg til en ny fraktpris uten frakthastighet

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. Gå til innstillingene for fraktpriser: * Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte fraktprofiler, klikk på Administrer priser ved siden av Generelle fraktpriser. * Hvis du har opprettet egendefinerte fraktprofiler, klikk på Administrer priser ved siden av fraktprofilen du vil legge til en fraktpris i. 3. Klikk på Legg til pris ved siden av sonen du vil legge til en pris i. 4. Velg Egendefinert fastpris (ingen frakthastighet) i rullegardinmenyen Frakthastighet. 5. Angi navn og beløp for prisen. 6. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller prisbaserte betingelser. 1. Klikk på Legg til betingelser. 2. Velg hvorvidt betingelsen skal baseres på bestillingens vekt eller pris. 3. Angi minimums- og maksimumsverdi for betingelsen. 7. Klikk Ferdig og klikk Lagre.

Tjenester som matcher frakthastigheter

Frakthastighetene er basert på tilgjengelige transportøralternativer i hvert land.

USA

Frakttjenester som leverer innenfor frakthastighetene for USA
Destinasjon Tilgjengelige frakthastigheter Matchende tjenester
I USA Economy (5 til 8 virkedager)
 • USPS Media Mail
 • USPS Parcel Select Ground
 • UPS SurePost (ikke tilgjengelig gjennom Shopify Shipping)
Standard (3 til 4 virkedager)
 • UPS Ground
 • USPS First-Class Mail
 • USPS First Class Parcel Service
 • USPS Priority Mail
 • UPS 3 Day Select
Express (1 til 2 virkedager)
 • UPS 2nd Day Air
 • USPS Priority Mail Express
 • UPS Next Day Air
Canada Economy International (6 til 10 virkedager)
 • USPS Priority Mail International
Standard International (2 til 3 virkedager)
 • UPS Standard
Express International (1 til 2 virkedager)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express
Internasjonal Economy International (6 til 18 virkedager)
 • USPS First Class Package International
Standard International (6 til 12 virkedager)
 • USPS Priority Mail International
 • UPS Worldwide Expedited
 • USPS Priority Mail Express International
Express International (1 til 5 virkedager)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express

Canada

Frakttjenester som leverer innenfor frakttidene for Canada
Destinasjon Tilgjengelige frakthastigheter Matchende tjenester
I Canada Standard (3 til 9 virkedager)
 • Canada Post Expedited Parcel
 • Canada Post Regular Parcel (ikke tilgjengelig gjennom Shopify Shipping)
Express (1 til 2 virkedager)
 • Canada Post Xpresspost
 • Canada Post Priority
USA Standard International (4 til 8 virkedager)
 • Canada Post Small Packet Air USA
 • Canada Post Tracked Packet USA
 • Canada Post Expedited Parcel USA
Express International (2 til 3 virkedager)
 • Canada Post Xpresspost USA
Internasjonal Economy International (20 til 60 virkedager)
 • Canada Post Small Packet International Surface
 • Canada Post International Parcel Surface
 • Canada Post International Parcel Air
Standard International (6 til 10 virkedager)
 • Canada Post Small Packet International Air
 • Canada Post Tracked Packet Intl
Express International (4 til 7 virkedager)
 • Canada Post Xpresspost Intl

Feilsøking

Gå gjennom følgende situasjoner for å finne ut hvordan du løser dem.

Frakthastigheter vises ikke i kassen

Hvis frakthastigheter ikke vises i kassen, er det sannsynlig at fraktprisene dine ble kombinert i kassen, eller at en lokalisasjon eller app er lagt til i Shopify-kontoen din og påvirker fraktsonene dine.

Kombinerte fraktpriser

Når to produkter i en utsjekking mottar ulike fraktpriser fra ulike fraktprofiler eller ulike lokalisasjonsgrupper i en fraktprofil, kan fraktprisene kombineres. Når fraktpriser kombineres, kalles fraktprisen Shipping, og frakthastighetene fjernes fra den kombinerte prisen.

Hvis du vil ha mer informasjon om kombinerte fraktpriser, kan du se Kombinerte priser i kassen.

En lokalisasjon ble automatisk lagt til en gruppe lokalisasjoner i fraktinnstillingene dine

Innenfor fraktprofilene dine kan du spesifisere fraktsoner og -priser basert på lokalisasjonene du legger til i Shopify-administrator, slik at bestillinger oppfylles av hver enkelt lokalisasjon belastes ulike fraktpriser. Hvis du bare har én lokalisasjon, vil alle fraktsoner og -priser gjelder for denne lokalisasjonen. Hvis du legger til en ny lokalisasjon, kan du imidlertid velge å gi denne lokalisasjonen egne soner og priser, eller bruke de samme.

Som standard, når du bare har én lokalisasjon og legger til en ny, vil den nye lokalisasjonen bli lagt til i lokalisasjonsgruppen med den første lokalisasjonen i alle fraktprofilene dine. Det betyr at begge lokalisasjoner nå deler de samme fraktsonene og -prisene. Hvis den nye lokalisasjonen ligger i et annet land eller region enn den første lokalisasjonen, kan ikke frakthastigheter beregnes automatisk, og vil skjules for kundene i kassen.

For å gjenopprette visning av frakthastigheter i kassen, må du fjerne den andre lokalisasjonen fra lokalisasjonsgruppen i fraktinnstillingene.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. Ved siden av fraktprofilen klikker du på Administrer priser. 3. Klikk på Vis detaljer i Sender fra-seksjonen. 4. Klikk på Administrer ved siden av lokalisasjonen som ble lagt til. 5. Velg å opprette nye priser for denne lokalisasjonen, eller fjern den fra lokalisasjonsgruppen, og klikk Ferdig. 6. Klikk på Lagre.

En app som regnes som en lokalisasjon ble lagt til i Shopify-butikken din

Apper som fungerer som en oppfyllelsestjeneste, som Oberlo, telles som en lokalisasjon i Shopify-administrator. Hvis du bare har én lokalisasjon når en app legges til, vil appen automatisk bli lagt til i fraktprofilene dine som en ny lokalisasjon som fraktsonene og prisene gjelder for. Apper har ingen lokalisasjon, og derfor fjernes estimatene for frakthastighet fra kassen.

For å gjenopprette frakthastigheter i kassen må du fjerne appen fra lokalisasjonsgruppen i fraktinnstillingene.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
  1. Klikk på Administrer priser ved siden av fraktprofilen. 3. Klikk på Vis detaljer i Sender fra-seksjonen. 4. Klikk på Administrer ved siden av appen som ble lagt til. 5. Velg å opprette nye priser for appen eller fjerne den fra lokalisasjonsgruppen, og klikk Ferdig. 6. Klikk Lagre.

Et land legges til i en sone som har ulik frakthastighet enn landene som allerede er i sonen

For å bruke frakthastigheter må landene i en fraktsone være i samme region. Hvis du legger til et land i en sone som ikke er i samme region som de opprinnelige landene i sonen, vil det vises en feilmelding. For mer informasjon om hvilke land som kan grupperes sammen i samme sone, kan du se Fraktsoner må være eksklusive for bestemte områder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis