Statuser for oppfyllingsforespørsel

Du kan vise en oppfyllingsforespørsel med en bestemt status ved å klikke på Oppfyllingsstatus på siden for oppfyllingsforespørsler, og deretter krysse av for statusene du ønsker å vise.

En oppfyllingsforespørsel kan ha følgende statuser:

Oppfyllingsstatuser og deres beskrivelser
Status Beskrivelse
Venter Oppfyllingsforespørselen din er forsinket, og venter fortsatt på å bli tilordnet et oppfyllingssenter.
Pågår Oppfyllingsforespørselen din er tilordnet et oppfyllingssenter, og varene dine behandles, plukkes og pakkes ved oppfyllingssenteret.
Delvis oppfylt Oppfyllingsforespørselen din er delt i flere forsendelser, og én eller flere av forsendelsene er ikke sluttført.
Oppfylt Alle varene i oppfyllingsforespørselen din pakkes ved oppfyllingssenteret.
På vent Oppfyllingsforespørselen din kan ikke behandles eller tilordnes et oppfyllingssenter. Instruksjonene for å oppheve pausen vises på detaljsiden for oppfyllingsforespørselen.
Avbestilt Oppfyllingsforespørselen din i SFN er kansellert. Du må manuelt be om oppfylling fra Shopify-administrator for å opprette en ny oppfyllingsforespørsel.

Ventende oppfyllingsforespørsler

Hvis du vil forsinke oppfyllingsforespørselen slik at du har tid til å gjøre endringer i siste liten, løse kundehenvendelser eller kansellere oppfyllingen, kan du angi en tidsforsinkelse for oppfyllingsforespørsler.

Når en oppfyllingsforespørsel for en betalt bestilling er satt med en forsinkelse før behandling, går den inn i tilstanden Venter. Du kan når som helst starte behandlingen av en ventende oppfyllingsforespørsel.

Angi en forsinkelse på en oppfyllingsforespørsel

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger-fanen.
 3. I seksjonen Oppfyllingsforsinkelse klikker du pil opp, eller angir antall minutter du ønsker at bestillingen skal forsinkes før de behandles.

Begynn å behandle en ventende oppfyllelse

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Oversikt-fanen klikker du på Vis oppfyllingsforespørsler.

 3. Klikk på oppfyllelsesforespørselen du vil starte behandling av.

 4. Klikk på Oppfyll nå.

Ventende oppfyllingsforespørsler

Når en oppfyllingsforespørsel settes på vent, får bestillingen statusen På vent med en bestemt tagg som indikerer årsaken. Når du har oppfyllingsforespørsler på vent, viser Oppgave-listen på Oversikt-siden i SFN-appen Løs oppfyllingsforespørsel på vent. Hvis du vil ha mer informasjon om stansen, kan du gå til detaljsiden for forespørselen for å se den spesifikke årsaken til stansen, og hvordan du kan løse den.

Oppfyllingsforespørselen din kan stå på vent av følgende årsaker, som indikeres av taggene deres:

Tagger for årsaken til pausen og deres beskrivelser
Tagger for pauseårsaker Beskrivelse
Engrosbestillingen trenger gjennomgang Engrosbestillingen din må gjennomgås av SFN.
Adressen er ugyldig Leveringsadressen er ugyldig, og du må løse feil i leveringsadressen.
Ingen aktive oppfyllingssentre Det er ikke tilordnet et aktivt oppfyllingssenter til butikken din.
Landet er blokkert Destinasjonslandet er blokkert fra å motta leveransen din.
Lagerbeholdningen er ikke tilgjengelig Lagerbeholdningen som kreves for forespørselen din er ikke tilgjengelig.
Ukjent produkt Forespørselen din inneholder et ukjent produkt.
Butikktilgangen er blokkert Butikktilgangen din er blokkert.
Ikke-kvalifisert produkt Forespørselen din inneholder et ikke-kvalifisert produkt.
Oppfyllingen er satt på pause Oppfyllelsen din er satt på pause.
Kansellert av oppfyllingssenter Forespørselen din er kansellert av oppfyllingssenteret.
Plassert på manuell pause Forespørselen din er manuelt satt på vent. Du kan åpne og frigi eventuelle oppfyllingsforespørsler som er stanset i SFN-appen.

Finn oppfyllingsforespørsler på vent

Du kan se årsaken til pausen på detaljsiden for oppfyllingsforespørselen.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oppgaver-seksjonen, du kan velge hvilke oppfyllingsforespørsler som er midlertidig stanset som du vil åpne. * For å vise alle oppfyllingsforespørsler som er midlertidig stanset, kan du klikke på Løs midlertidig stansede oppfyllingsforespørsler. * For å vise oppfyllingsforespørsler som er midlertidig stanset av en bestemt årsak, kan du klikke på VIS DETALJER, og klikke på en årsak til stansen. 3. Klikk på oppfyllingsforespørselen du vil åpne.

Hvis du er på Shopify-siden med bestillingsdetaljer for oppfyllingsforespørselen som står på vent, kan du klikke på Vis oppfyllingsdetaljer.

Sett oppfyllingsforespørsler manuelt på vent

For å forsinke oppfyllingen av en forespørsel så lenge du ønsker, kan du manuelt sette en Ventende oppfyllingsforespørsel på pause. Hvis du manuelt setter forespørselen på pause, forblir den i tilstanden På pause inntil du manuelt opphever pausen for forespørselen.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Oversikt-fanen klikker du på Vis oppfyllingsforespørsler.

 3. Klikk på oppfyllelsesforespørselen du vil sette på vent.

 4. Klikk på Sett på vent, og klikk deretter på Sett på vent for å bekrefte.

Hvis du vil stanse en oppfyllingsforespørsel med statusen Pågår, kan du manuelt kansellere oppfyllingsforespørselen.

Opphev pausen for en oppfyllingsforespørsel

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oppgaver-seksjonen, du kan velge hvilke stansede oppfyllingsforespørsler du vil åpne. * For å vise alle oppfyllingsforespørsler som er stanset, klikker du på Løs stansede oppfyllingsforespørsler. * For å vise stansede oppfyllingsforespørsler av en bestemt årsak, klikker du på VIS DETALJER og klikker på en årsak til stansen. 3. Klikk på oppfyllingsforespørselen du vil frigi stansen for. 4. Klikk på Opphev stans, og klikk på Opphev stans igjen for å bekrefte.

Når du har opphevet pausen, kan du laste inn siden på nytt for å vise bestillingsstatusen som Ventende. Hvis du prøver å oppheve pausen før du har løst årsaken til pausen, vil forespørselen gå tilbake til tilstanden På vent.

Avbestill innfrielsesforespørsler

Oppfyllingsforespørsler som ikke vil bli oppfylt av SFN har statusen Kansellert. Oppfyllingsforespørselen din kan kanselleres på grunn av følgende handlinger:

 • Bestillingen tilordnes en annen lokalisasjon i Shopify-administrator.
 • Hele bestillingen kanselleres i Shopify-administrator.
 • Bestillingens produkter eller deres antall redigeres i Shopify-administrator. Dette kansellerer den opprinnelige oppfyllingsforespørselen og oppretter en ny.
 • Oppfyllingsforespørselen kanselleres manuelt i SFN-appen.

Prosessen for å kansellere en oppfyllingsforespørsel avhenger av dens status. Hvis oppfyllingsforespørselen er Ventende eller På vent, kan du kansellere bestillingen av oppfyllingsforespørselen i Shopify-administrator. Hvis oppfyllingsforespørselen har statusen Pågår, kan du manuelt kansellere oppfyllingsforespørselen i SFN-appen.

For å behandle en kansellert oppfyllingsforespørsel, må du klikke på Be om oppfylling på bestillingens detaljside fra Shopify-administrator. Dette oppretter en ny oppfyllingsforespørsel som kan behandles.

Hvis du vil stanse en oppfyllingsforespørsel med statusen Venter, kan du manuelt sette oppfyllingsforespørsler på pause.

Kanseller oppfyllingsforespørsler manuelt

Hvis du ikke ønsker at oppfyllingsforespørselen din med statusen Pågår skal sendes, kan du manuelt kansellere en oppfyllingsforespørsel i SFN-appen.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Oversikt-fanen klikker du på Vis oppfyllingsforespørsler.

 3. Klikk på oppfyllelsesforespørselen du vil kansellere.

 4. Klikk på Be om kansellering, og klikk så på Be om kansellering for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis