Varsler om lagerbeholdning

Shopify bruker salgshistorikken til produktvarianten og antallet som er tilgjengelig i et distribusjonssenter for å anslå hvor mange dagers lagerbeholdning du har igjen for en produktvariant.

Vis lagerbeholdning

Oversikt-siden i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) har en seksjon kalt Lageroversikt, som viser følgende informasjon:

Informasjon i lageroversikt-seksjonen
Seksjonstittel Beskrivelse
Oppfyllingssenter Hvis du har lagerbeholdning ved flere SFN-oppfyllingssentre, viser denne kolonnen oppfyllingssenterne som oppbevarer lagerbeholdningen. Hvis du har lagerbeholdning ved ett senter vises ikke denne kolonnen.
Totalt antall produkter Det totale antallet unike SKU-er du har ved et oppfyllingssenter.
Lav lagerbeholdning Det totale antallet unike SKU-er med lav lagerbeholdning basert på dine innstillinger for minste antall dagers lagerbeholdning. Du kan klikke på ikonet **▾** for å vise en liste over varer med lav lagerbeholdning ved det aktuelle oppfyllingssenteret.
Innkommende Det totale antallet unike SKU-er som kommer inn til et oppfyllingssenter gjennom en innkommende overføring. Du kan klikke på **▾** for å vise en liste over varer som kommer inn til det aktuelle oppfyllingssenteret.

Angi lagervarsler

Du kan angi varsler for å minne deg på å fylle opp lagerbeholdningen i oppfyllingssentre, basert på det forventede antall dager med lagerbeholdning du har igjen. Du varsles når antall dager med lagerbeholdning for noen variant faller under minstegrensen du har angitt. Lagerbeholdningsvarsler vises i appen for Shopifys distribusjonsnettverk på Oversikt- og Lagerbeholdning-fanene.

Steg:

  1. Fra appen for Shopifys distribusjonsnettverk klikker du på Innstillinger.
  2. I Lagervarsler-seksjonen angir du minimumstiden for lagerbeholdningen du trenger til produktene dine.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis