Innfri i Canada

Hvis du vil innfri bestillinger i Canada med Shopifys distribusjonsnettverk må du gjennomføre følgende introduksjonstrinn.

  • Rådfør deg med Canadiske skattemyndigheter eller en skattekonsulent for å bekrefte at du belaster kundene den riktige skattesatsen, og at du rapporterer og innbetaler skatter på riktig måte.
  • Forberedelser for import av kommersielle varer til Canada.
  • Hvis det er nødvendig kan du sette opp en fullmakt (POA). Shopify kan ikke gi juridiske eller skattemessige råd. Det betyr at Shopify ikke kan inneha en fullmakt, eller være mottaker for import av produkter til vårt canadiske lager. Du bør vurdere et samarbeid med en tollmegler eller en fraktvidereformidler om fullmakter.
  • Opprett en canadisk butikkfront.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis