Administrere produkter

Før du kan sende produkter til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) må du sikre at produktene oppfyller visse krav, og at de har de nødvendige opplysningene for å bli akseptert. Deretter kan du legge til produkter i Shopifys distribusjonsnettverk.

Produktkrav

Før du sender produktene dine til SFN, må du gjennomføre følgende handlinger:

 1. Sørg for at produktene dine er kvalifisert.
 2. Legg til alle nødvendige detaljer for produktene.
 3. Send elektroniske kopier av datablader for produkter som krever dem til teamet for oppfyllingssuksess.

Produktkvalifisering

De fleste varer kan sendes uten problemer. For å kunne følge lokal lovgivning og begrensninger hos transportørene, er imidlertid noen varer begrenset eller forbudt i Shopifys distribusjonsnettverk. Sørg for at produktene dine er kvalifisert før du legger dem til i en innkommende overføring.

Du blir belastet behandlings- og returgebyrer for alle ikke-kvalifiserte produkter som mottas av SFN-sentre.

Begrensede varer

Shopifys distribusjonsnettverk kan være i stand til å støtte noen begrensede varer med enkelte begrensninger. Før du legger til noen begrensede varer i en innkommende overføring, må du kontakte SFN.

Følgende varer er begrenset:

 • Produkter som krever serie-, parti-eller satsvis sporing
 • Varer som krever først-inn-først-ut (FIFO)-retningslinjer for lagerbeholdning
 • Lim, pasta eller tetningsmidler
 • Voksenprodukter og -leker
 • Trykkbeholdere, inkludert aerosoler
 • Kosmetikk, hårprodukter, toalettartikler og skjønnhetsutstyr
 • Smykker av høy verdi (over 5 000 USD)
 • Varer som inneholder animalske produkter, inkludert eksotiske dyreskinn
 • Medisinske tjenester
 • Mikrochiper, databrikker, mikroprosessorer, prosessorenheter (CPUer) og mobiltelefoner
 • Ikke-reseptbelagte medisiner og kosttilskudd
 • Parfyme, cologne eller duftvarer
 • Produkter pakket med litium-batterier (ikke løse)
 • Hyllestabile matvarer
 • Brukerutstyr for røyking og damping, inkludert e-sigaretter
 • Kunstverk, samlegjenstander og antikviteter av høy verdi eller betydelig alder

Forbudte varer

Forbudte varer er ikke kvalifisert for oppfylling ved SFN-oppfyllingssentre. Alle bestillinger som inneholder ikke-kvalifiserte produkter settes på vent, og overføringer som inkluderer ikke-kvalifiserte produkter kan ikke fullføres.

Følgende produkter er ikke kvalifisert, og kan ikke oppfylles av Shopifys distribusjonsnettverk:

 • Produkter der den samlede pakkevekten overstiger 16 kg
 • Produkter kan ikke være lenger enn 18 tommer i alle enkeltdimensjoner
 • Produkter knyttet til ulovlige aktiviteter, eller som er forbudt ved lov i deres opprinnelsessted, reisemål eller andre steder der slike produkter kan sendes
 • Regulerte produkter eller et produkt som krever en lisens for lagring eller distribusjon, for eksempel (uten eksklusjon):

Landbruksprodukter

 • Levende, døde eller tørkede planter eller dyr
 • Jord- eller jordforbedringsprodukter
 • Landbruksprodukter

Produkter med holdbarhetsdato

 • Produkter med holdbarhetsdato
 • Produkter som krever temperaturkontroll eller kjøling
 • Alkoholholdige drikkevarer

Farlige produkter

 • Farlig eller farlig gods (se datablad for materialsikkerhet fra produsenten eller leverandøren)
 • Biologiske produkter eller produkter som kan inneholde smitte
 • Etsende eller oksiderende produkter (for eksempel blekemidler, peroksid osv.)
 • Eksplosiver (som ammunisjon, fyrverkeri, bluss, osv.)
 • Gjødsel og plantevernmidler
 • Gift
 • Radioaktive materialer
 • Råkjemikalier
 • Brennbare eller eksplosive produkter
 • Håndvaskemidler

Farmasøytiske produkter

 • Reseptbelagte legemidler
 • Produkter av hamp eller cannabidiol (CBD) og eventuelle avledede produkter fra marihuana-planten

Andre forbudte produkter

 • Falske varer
 • Apparater som brukes i gambling
 • Legemiddeltilbehør
 • Motorer
 • Svevebrett
 • Elfenben eller produkter som inneholder elfenben
 • Blysyrebatterier
 • Løse litium-batterier
 • Løse edelsteiner
 • Edle metaller i form av bullion eller reserver
 • Magnetiske materialer
 • Betalingsmidler (for eksempel frimerker, kontanter, tokens)
 • Militært eller politiutstyr (for eksempel beskyttelsesutstyr, håndjern, nattsynsapparater osv.)
 • Produkter der det er utstedt en sikkerhetsadvarsel eller tilbakekalling
 • Tobakk eller et produkt som kan inneholde nikotin
 • Våpen (skytevåpen, kniver, pepperspray, tasere, siktetilbehør osv.)
 • Skytevåpen og deler av skytevåpen
 • Ammunisjon

Hvis du vil ha mer informasjon om aktiviteter som er forbudt i forbindelse med bruken av Shopify-tjenester, kan du se Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk. Varer som er forbudt i henhold til Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk vil ikke bli akseptert inn i Shopifys distribusjonsnettverk, og vil ikke bli oppfylt.

Hvis du er usikker på om et produkt er kvalifisert, kan du kontakte SFN-kundestøtte.

Klargjør produktene dine

Hver produktvariant må ha følgende produktdetaljer:

 • en unik SKU
 • en unik strekkode
 • en tariffkode hvis du sender internasjonalt

Hver produktvariant må også ha følgende innstillinger:

 • Variantens innstilling for Lagerbeholdningen lagerføres ved må være satt til Multiple locations. Hvis feltet Lagerbeholdningen lagerføres ved ikke vises på variantsiden, betyr det at hele lagerbeholdningen administreres av Shopify.
 • Produkt- eller variantsiden må ha et lager i Shopifys distribusjonsnettverk oppført som en lokalisasjon med tilgjengelig lagerbeholdning.

SKU-er

En SKU (Stock Keeping Unit) er en unik alfanumerisk kode som brukes til å identifisere et produkt eller en variant av et produkt, basert på detaljer som modell, størrelse eller farge. SKU-er kan variere i lengde og kan inkludere bokstaver, tall eller begge deler. SKU-er brukes til å skille produktvarianter, spore lagerbeholdning og sende den rette varen til kundene.

Selv om det er mulig for en SKU og en strekkode å se identiske ut, er det ikke det samme. SKU-er brukes av detaljhandler for å identifisere og spore lagerbeholdning. Strekkoder brukes til å generere skannbare mønstre for å tilrettelegge for oppfylling. Dette sørger for at oppfyllingssenterne våre kan automatisere plukking, pakking og forsendelse av bestillingene dine så snart de kommer inn, som betyr at produktene kommer raskere frem til kundene.

Bekreft at hver produktvariant har et unikt SKU. Du kan ikke bruke samme SKU på ulike varianter. Hvis noen av variantene dine har samme SKU, må du endre opplysningene for en av variantene.

Ikke endre en SKU for et produkt etter at du har sendt det inn til Shopifys distribusjonsnettverk.

Hvis du vil lære hvordan du masseredigerer SKU-er med en CSV-fil, kan du se Importere produkter med en CSV-fil.

Strekkoder

En strekkode er et maskinlesbart mønster som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. Strekkoder inneholder en rekke tall som varierer i lengde avhengig av produkttype. For at Shopifys distribusjonsnettverk skal kunne innfri bestillingene dine, må strekkodene på produktene være 8-24 sifre lange.

Selv om det er mulig for en SKU og en strekkode å se identiske ut, er det ikke det samme. SKU-er brukes av detaljhandler for å identifisere og spore lagerbeholdning. Strekkoder brukes til å generere skannbare mønstre for å tilrettelegge for oppfylling. Dette sørger for at oppfyllingssenterne våre kan automatisere plukking, pakking og forsendelse av bestillingene dine så snart de kommer inn, som betyr at produktene kommer raskere frem til kundene.

Bekreft at hver produktvariant har en unik strekkode. Du kan ikke bruke samme strekkode på ulike varianter.

Hvis produktene dine ikke har strekkoder, kan du få en strekkode gjennom et av følgende alternativer:

Med mindre du sender og innfrir med detaljhandelsvirksomheter som krever et GTIN, som et UPC, EAN eller ISBN, trenger ikke produktstrekkodene dine for Shopifys distribusjonsnettverk å være et GTIN. Hvis du trenger å få et GTIN, kan du bruke et av følgende alternativer:

 • Be om et GTIN fra produsenten din.
 • Kjøp et GTIN med GS1-standarder.

Du må angi strekkoden for hvert produkt i Shopify-administrator. Legg til en strekkode for et produkt med en av følgende metoder:

Det er viktig å ha riktige strekkoder når du sender produktene dine til SFN. Sørg for at strekkoden i administratoren samsvarer med den fysiske strekkoden som er festet på produktet.

Ikke endre strekkoden på produktet etter at den innkommende overføringen er sendt. Hvis du har behov for å endre strekkoden på produktet, må du varsle SFN før du oppdaterer strekkoden i Shopify-administrator.

Finn ut mer om SFNs krav til strekkodeetiketter og enheter for å skrive ut strekkodeetiketter.

Hvis du vil lære hvordan du masseredigerer strekkoder med en CSV-fil, kan du se Importere produkter med en CSV-fil.

Produktvekter

Du faktureres ikke basert på vektene du oppgir i Shopify-administrator. I stedet veier og måler Shopifys distribusjonsnettverk produktene dine når de ankommer gjennom en innkommende overføring. Denne veiingen og målingen kalles en første artikkelinspeksjon. Vekten og målingene fra første artikkelinspeksjon finner du i Shopifys distribusjonsnettverk-seksjonen på produktvariantsiden i Shopify-administrator, eller i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

Vektene og målene som hentes i den første artikkelinspeksjonen er verdiene som brukes når faktureringen bestemmes.

Tariffkoder

HS-tariffkoden gir tollvesenet informasjon om hvilke tariffer som skal gjelde for bestillingen. Slå opp HS-tariffkoder og tilordne dem til produktene du sender internasjonalt. For å finne ut hvordan du legger til HS-tariffkoder for produktene dine kan du se Endre variantdetaljer.

Legg til et produkt i Shopifys distribusjonsnettverk

Hvis du vil legge til et produkt i Shopifys distribusjonsnettverk, må du først sende det til teamet for oppfyllingssuksess for godkjenning.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.
 2. Klikk på produktet.
 3. Hvis produktet har varianter, klikker du på Rediger ved siden av en av dem.
 4. I Detaljer om oppfyllelse klikker du på Legg til detaljer om oppfyllelse.
 5. I Påfyllingsvarsler angir du hvor mange dagers varsel du trenger for å sende mer lagerbeholdning. Du mottar et varsel så mange dager før lagerbeholdningen din er forventet å nå null. Finn ut mer om lagerbeholdningsvarsler.
 6. I Spesialhåndtering velger du egenskaper for frakt og håndtering. For mer informasjon kan du se Spesialhåndtering.
 7. Klikk på Lagre.
 8. Hvis produktet har varianter, må du gjenta trinn 4-7 for hver gjenværende variant.
 9. Gjennomfør eventuelle ytterligere trinn som temaet for oppfyllingssuksess gir deg.

Legg til et produkt i Shopifys distribusjonsnettverk med variantinduksjon

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. Velg opprinnelsen til overføringen. Dette kan være fra en av lokalisasjonene dine, eller fra en leverandør.
 4. Velg destinasjonen for overføringen.
 5. Klikk på Legg til produkter. Produkter som ikke allerede er lagt til i SFN har et Nytt-merke ved siden av seg.
 6. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av hver enkelt produktvariant som du vil legge til i SFN.
 7. Klikk på Legg til innkommende overføring > Send innkommende overføring.
 8. Bekreft at produktene du vil legge til er berettiget for SFN, og klikk deretter på Bekreft og send inn.

  1. Hvis noen av produktene dine ikke er berettiget må du fjerne dem fra den innkommende overføringen før prosessen kan fullføres.
  2. Hvis noen av variantene du legger til ikke har en unik SKU, må du klikke på Løs oppfyllingsdetaljer og oppdatere SKU-ene som forårsaker feilen.
 9. Klikk på Send innkommende overføring.

Spesialhåndtering

Ved å legge til spesielle håndteringsegenskaper kan Shopify vite hvordan du håndterer produktene dine når de kommer til distribusjonssenteret. Når du legger til innfrielsesdetaljer, kan du velge følgende egenskaper for spesialhåndtering:

 • Dette produktet er skjørt – Produktet kan ødelegges, og må håndteres med forsiktighet.
 • Dette produktet har holdbarhet – Produktet er forgjengelig og må spores med strekkoden og SKU-en.
 • Dette produktet er lot-kontrollert – Produktet spores og må identifiseres i tilfelle en tilbakekalling.

Tilpasset emballasje og innpakning

Hvis du vil inkludere godkjent tilpasset emballasje og markedsføringsinnlegg (for eksempel kuponger, klistremerker eller brosjyrer) i forsendelsene til kundene, må disse varene legges til i butikken som produkter med unike SKU-er og strekkoder. For å sikre at disse produktene ikke vises i Shopify-butikken, kan du skjule disse produktsidene.

Når du har tilordnet SKU-er og strekkoder til tilpasset emballasje og innlegg kan du pakke, merke og sende dem til et oppfyllingssenter ved å opprette en innkommende overføring, akkurat som du ville gjort med et hvilket som helst annet produkt.

Sørg for å merke tilpasset emballasje med en strekkode før den sendes til et oppfyllingssenter. Dersom emballasjen din er trykket spesielt, kan du få strekkoden trykket direkte på emballasjen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis