Kartlegge fraktprisene dine

For å hjelpe oppfyllingssenterne med å vite hvilke frakthastigheter, eller tjenestenivåer, som skal velges ved behandling av bestillingene dine, kan du tilordne fraktpriser til bestemte frakthastigheter. Du kan spesifisere hvilke fraktpriser som skal sendes som økonomi, standard eller ekspressfrakt. Dette bidrar til å sikre at bestillingene dine leveres i henhold til leveringsforventningene som du har gitt til kundene.

Tjenestenivåer

Du kan tilordne fraktpriser til følgende tjenestenivåer:

Hvilke frakttjenester som tilordnes hvert tjenestenivå
Destinasjon Transportørtjeneste Tilordningsnivå for frakt Leveringsforventning
Innenlands 5-7 dager Economy 5-8 dager
3 dager Standard 3-4 dager
2 dager Express 1-2 dager
Internasjonal Sakte: maksimalt 21 dager Economy, Standard 7-21 dager
Rask: maksimalt 7 dager Express 2-7 dager

Forsendelsene dine sendes med en transportørtjeneste som tilsvarer eller er raskere enn leveringsforventningen.

Hensyn

Før du tilordner prisene bør du gjøre følgende vurderinger:

Konfigurer frakten din

Sørg for at du konfigurerer fraktprisene slik at de fungerer med Shopifys distribusjonsnettverk. Transportørberegnede fraktpriser kan ikke bruke tilordningsfunksjonen.

For mer informasjon om ulike typer fraktpriser, kan du se Fraktpriser.

Gratis fraktpriser

Hvis du tilbyr kundene dine gratis frakt, bør du vurdere å opprette fraktsoner i oppfyllingssenternes soner. På denne måten kan du tilby gratis frakt til alle soner, men tilordne dem ulike frakthastigheter.

La oss for eksempel si at du lagerfører produkter i Florida. Du kan opprette en fraktsone med stater nær Florida, som Georgia, og opprette en gratis fraktpris som er tilordnet Express for frakt på 1-2 virkedager. Du kan også opprette en fraktsone med stater som ligger lenger vekk, som Oregon, og opprette en gratis fraktpris som er tilordnet Standard eller Economy.

Priser med det samme navnet er tilordnet samme tjenestenivå. Hvis du for eksempel har ulike gratis fraktpriser i separate soner, må du sørge for at de har ulike fraktprisnavn. Ellers vil de alle få den samme frakthastigheten. For å endre navnet på fraktprisene dine, kan du se Rediger en pris.

Priser som ikke er tilordnet

Hvis en fraktpris ikke er tilordnet en frakthastighet, blir den som standard satt til Economy.

Tilordne prisene dine

Sørg for at fraktprisnavnene dine er ferdige før du tilordner prisene. Hvis du har behov for å endre navnet på en fraktpris mens du tilordner prisene, endrer du navnet på prisen i fraktinnstillingene i Shopify-administrator, og tilordner deretter prisen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

For mer informasjon om å redigere navn på fraktprisene dine, kan du se Rediger en pris.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. I seksjonen Frakttjenestenivåer klikker du Administrer tjenester.
  4. For hvert tjenestenivå velger du fraktprisen du ønsker skal tilordnes det nivået.
  5. Klikk på Lagre.

Hvis du endrer navnet på en fraktpris etter at den er tilordnet, vil fraktprisen som standard få frakthastigheten Economy inntil du tilordner prisen på nytt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis