Innstillinger for Shopifys distribusjonsnettverk

Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) lar deg konfigurere innstillingene og preferansene dine slik at de passer best til din bedrift.

Angi en forsinkelse for betalte bestillinger

Hvis du vil forsinke bestillingsbehandlingen for å få tid til å kansellere bestillinger, redigere bestillinger eller løse kundeproblemer, kan du angi en tidsforsinkelse.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. I seksjonen Forsinkelse for betalte bestillinger angir du en tid i minutter.

Hvis du har behov for å omgå forsinkelsen for en bestemt bestilling, kan du forespørre oppfylling av bestillingen til SFN-teamet.

Rediger følgesedler

Du kan redigere følgesedlene ved å klikke på Rediger i seksjonen FølgesedlerInnstillinger-siden i SFN-appen. Denne følgeseddelen er også tilgjengelig i Frakt-seksjonen i Shopify-administrator, og er den samme som for bestillinger som ikke oppfylles av SFN.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du finne ut mer om å redigere følgesedler.

Administrer frakttjenestenivåer

Du kan tilordne fraktprisene til prisene som tilbys av SFN ved å bruke Frakttjenestenivåer.

Sørg for at fraktprisnavnene dine er endelige før du tilordner prisene. Hvis du har behov for å endre navnet på en fraktpris når du tilordner prisene, må du først endre navnet på prisen i Frakt og leveranse-innstillingene i Shopify-administrator, og deretter tilordne prisen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. I seksjonen Frakttjenestenivåer klikker du Administrer tjenester.
 4. For hvert tjenestenivå velger du fraktprisen du ønsker skal tilordnes det nivået.
 5. Klikk på Lagre.

For mer informasjon, kan du finne ut mer om å redigere navnet på fraktpriser og tilordne fraktpriser.

Bestillingsbehandling

Seksjonen Bestillingsbehandling indikerer hvorvidt bestillingsbehandling er aktivert eller deaktivert.

Når Bestillingsbehandling er aktivert, behandler og oppfyller SFN nye bestillinger for deg. Hvis du ønsker å slå av bestillingsbehandling, klikker du på Deaktiver i Bestillingsbehandling-seksjonen på Innstillinger-siden i SFN-appen. Når du bekrefter deaktiveringen, vil ikke lenger SFN oppfylle nye bestillinger for deg. Dette fjerner ikke SFN fra butikken. SFN er fortsatt koblet til butikken for fakturering og oppdatering av informasjon i bestillinger som er til oppfylling. Deaktivering av bestillingsbehandling kansellerer ikke bestillinger som allerede er plukket av SFN. For å kansellere en godtatt eller holdt bestilling, må du gå til Bestillinger-seksjonen i SFN-appen og kansellere bestillingen.

Hvis Bestillingsbehandling deaktiveres, vil ikke SFN behandle bestillinger for deg. For å aktivere SFN-oppfylling, klikker du Aktiver i Bestillingsbehandling-seksjonen på Innstillinger-siden i SFN-appen. Når du har bekreftet aktiveringen, vil SFN begynne å oppfylle bestillinger for deg.

Produkter må være aktive og i et oppfyllingssenter for at bestillinger skal kunne innfris.

Finn ut mer om bestillingsbehandling.

Angi lagervarsler

Du kan angi varsler for å minne deg på å fylle opp lagerbeholdningen ved SFN-oppfyllingssentre, basert på forventede antall dager med lagerbeholdning du har igjen. Du varsles når antall dager med lagerbeholdning for noen variant faller under minstegrensen du har angitt. Lagerbeholdningsvarsler vises i appen for Shopifys distribusjonsnettverk på fanene Oversikt og Lagerbeholdning.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. I Lagerbeholdningsvarsling-seksjonen angir du minimumstiden for lagerbeholdningen du trenger til produktene dine.

Administrere kontaktinnstillinger

I seksjonen Administrering av kontaktinnstillinger i SFN-appen kan du spesifisere hvilke personalmedlemmer som mottar e-postvarsler for bestemte emner som er relevante for SFN. Emnene som personalmedlemmene kan tilordnes er:

 • Revisjoner av innkommende overføringer
 • problemer med lagerbeholdning
 • bestillingsstanser
 • bestillingsprognoser
 • returer
 • forespørsler om spesialprosjekter

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Klikk på Administrer i seksjonen Kontakter.
 4. I dialogboksen velger du et personalmedlem fra rullegardinmenyen ved siden av hvert emne for å tilordne personalmedlemmet til emnet.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis