Vilkår for Shopifys distribusjonsnettverk

Hvis du er ny innen Shopifys distribusjonsnettverk (SFN), kan du komme over noen begreper og ord du ikke kjenner til. Følgende veiledning forklarer noen av disse vilkårene, og hvordan de brukes i forbindelse med SFN.

Ekstra håndtering

Ekstra håndtering er en tilleggsavgift for frakt av forsendelser som krever ekstra håndtering. Disse avgiftene legges til når en forsendelse ikke passer inn under de vanlige kravene som oppgis av en transportør. Dette kan forårsakes av faktorer som uvanlige dimensjoner, uvanlig vekt eller uvanlig emballasje.

Montering og forhåndsmontering

Montering er en spesialprosjekttjeneste der individuelle deler av et produkt settes sammen etter at en bestilling legges inn. Denne tjenesten kalles Forhåndsmontering dersom den finner sted før det legges inn en bestilling.

Strekkode

En strekkode er et maskinlesbart mønster som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. Strekkoder inneholder en nummerserie som kan variere i lengde avhengig av produkttypen. For at SFN skal oppfylle bestillingene dine må strekkodene på produktene være mellom 8 og 24 sifre lange.

Innkommende overføring

For å sende lagerbeholdningen din til et oppfyllingssenter i Shopifys distribusjonsnettverk må du opprette en innkommende overføring. En innkommende overføring inneholder informasjon om hvilke produkter du sender, hvor du sender dem fra og hvor du sender dem til. Dette gjør at oppfyllingssenterne kan forberede seg på å motta lagerbeholdningen før den ankommer.

Oppfyllingssenter

Et oppfyllingssenter er et anlegg der produktene dine lagres og sendes til kunder.

Oppfyllelsestjeneste eller tredjepartslogistikk (3PL)

En oppfyllelsestjeneste eller tredjepartslogistikk er et tredjepartslager som forbereder og sender bestillingen din for deg. Shopifys distribusjonsnettverk er en oppfyllelsestjeneste.

Pakketering

Pakketering er en spesialprosjekttjeneste der enkeltprodukter pakketeres sammen på en bestemt måte.

Plukk-og-pakk-avgift

Plukk-og-pakk-avgift er kostnaden forbundet med å lokalisere en vare i et oppfyllingssenter, og pakke den i en bestilling.

Fraktpris

I Shopifys distribusjonsnettverk representerer fraktprisene kostnadene for å sende bestillinger fra våre oppfyllingssentre til kundene dine. Fraktprisene varierer basert på hver enkelt bestillings frakttjenestenivå, sone og vekt. Du kan bygge inn fraktprisene fra SFN i fraktprisene du belaster kundene.

Frakttjenestenivå

Frakttjenestenivået er hastigheten netttverket bruker for å sende kundens bestilling.

Fraktavgift

En fraktavgift er et gebyr som legges til grunnkostnaden for transport av varer. Fraktavgifter kompenserer transportørene for ekstrautgifter forbundet med spesialhåndtering eller -tjenester ved leveranse av bestillinger.

Lagerbeholdningsenhet

En SKU (Stock Keeping Unit, lagerbeholdningsenhet) er en unik alfanumerisk kode som brukes til å identifisere et produkt eller en produktvariant, basert på detaljer som modell, størrelse eller farge. SKU-er kan variere i lengde, og kan inneholde bokstaver, tall eller begge deler. SKU-er brukes til å skille produktvarianter, spore lagernivåer og sende det riktige produktet til kundene.

Spesialprosjekt

Et spesialprosjekt er en tjeneste utført av oppfyllingssenteret som ligger utenfor den vanlige oppfyllingsprosessen. Det kan for eksempel være produktpakketering eller montering.

Lagring

Lageravgiften er kostnaden for å lagre produktene ved oppfyllingssenteret før de sendes til kundene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis