Unntak for innkommende overføringer til Shopifys distribusjonsnettverk

Hvis du ikke følger krav og beste praksis for innkommende overføringer, viser overføringen en Unntak-seksjon som oppsummerer alle unntak under behandling av den innkommende overføringen.

Alle unntak i den innkommende overføringen er ikke omfattet av tjenesteavtaler (SLA-er), forlenger mottakstider og kan føre til høyere kostnader.

Følgende er unntaksmeldinger som forklarer problemer med behandling av den innkommende overføringen.

For lite eller for stort antall

Hvis SFN mottar færre eller flere varer enn antallet som er angitt i den innkommende overføringen, vil den innkommende overføringen få henholdsvis unntaksmeldingen For lite antall eller For stort antall. Dette kan føre til at SFN bruker ekstra tid for å sikre at det ikke er gjort noen feil under mottaket, som skaper forsinkelser i å få den nye lagerbeholdningen klargjort for salg. Hvis antallsdifferansen er betydelig, kan SFN kontakte deg for å informere deg om avviket. Du kan bruke denne informasjonen når du kontakter leverandøren.

Du kan unngå denne forsinkelsen ved å redigere antallet eller ved å angi en mottaksterskel i den innkommende overføringen før den ankommer SFN.

Skadet

Hvis SFN mottar skadede varer som ikke kan selges, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Skadet.

SFN kan kontakte deg for å beslutte hva som skal gjøres med de skadede varene. Du kan bruke denne informasjonen til å be om en refusjon fra leverandøren eller transportøren.

Ikke kvalifisert

Hvis SFN mottar varer som tilhører en produktkategori som ikke kan godtas, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Uberettiget. I slike tilfeller kontakter SFN deg for å avgjøre hva som skal gjøres med de uberettigede varene. Du blir belastet for håndterings- og returavgifter for alle uberettigede varer som mottas av SFN-sentere.

Du kan unngå dette ved å sikre at alle varer som sendes til SFN følger kravene for produktberettigelse.

Forsendelsen ankom uten en overføringsetikett

Hvis SFN mottar forsendelser uten riktige overførignsetiketter, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Forsendelsen ankom uten en overføringsetikett. Oppfyllingssenteret bruker ekstra tid på å undersøke og finne overføringen som forsendelsen tilhører.

Du kan unngå dette ved å sikre at innkommende varer er pakket og merket i henhold til SFNs retningslinjer.

Esker inneholder blandede SKU-er

Hvis SFN mottar esker som inneholder mer enn én SKU, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Esker inneholder blandede SKU-er. Dette krever en manuell telling av hver vare i esken, og forsinker mottaket av forsinkelsen betydelig.

Du kan unngå dette ved å sikre at innkommende varer er pakket og merket i henhold til SFNs retningslinjer.

Problem med produktetikett

Hvis SFN mottar varer med strekkoder som er feil eller vanskelig å skanne, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Problem med produktetikett. Dette krever at SFN merker disse varene på nytt før de kan legges til i lagerbeholdningen.

Du kan unngå dette ved å sikre at innkommende varer og emballasje er strekkodemerket i henhold til SFNs krav til strekkoder.

Det er ikke gjort noen fraktavtale på forhånd

Hvis SFN mottar en forsendelse uten å være informert om ankomsten, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Det er ikke gjort noen fraktavtale på forhånd. Dette betyr at oppfyllingssenteret ikke hadde mulighet til å planlegge personell for å motta forsendelsen, og forsendelsen settes til side inntil det er tilgjengelig personell.

Du kan unngå dette ved å legge til en estimert ankomsttid for den innkommende overføringen.

Forsendelsen manglet sporing

Hvis SFN mottar en pakkeforsendelse uten sporingsinformasjon, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Forsendelsen manglet sporing. Dette betyr at oppfyllingssenteret ikke hadde mulighet til å planlegge personell for å motta forsendelsen, og det kan medføre forsinkelser i å gjøre den nye lagerbeholdningen tilgjengelig for salg.

Du kan unngå dette ved å legge til sporingsinformasjon for den innkommende overføringen. Sporingsinformasjon hjelper også SFN med å koble forsendelsen til den riktige overføringen, eller med å finne en forsvunnet pakke.

Vare ikke i overføring

Hvis SFN mottar en forsendelse med en SKU som ikke var oppført i den innkommende overføringen, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Vare ikke i overføring. Oppfyllingssentre kan ikke oppfylle produkter som ikke er oppført i den innkommende overføringen. SFN vil kontakte deg for å opprette en ny overføring med den ikke-oppførte SKU-en før varen kan mottas.

Forsendelsen ankom i en usikker tilstand

Hvis SFN mottar en forsendelse som er i en tilstand som er farlig for personalet å håndtere, får den innkommende overføringen unntaksmeldingen Forsendelsen ankom i en usikker tilstand. Dette krever at personalet er ekstra forsiktig ved håndtering av forsendelsen, og det kan ta lenger tid å fullføre mottaket.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis