Varsler om lav lagerbeholdning i Shopifys distribusjonsnettverk

Du kan konfigurere lagervarsler i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) som varsler deg når lagerbeholdningen for et produkt når et estimert antall dager før produktet er utsolgt. Du kan for eksempel konfigurere en varsling når SFN-oppfyllingssentre har estimert 30 dagers tilgjengelig lagerbeholdning av et produkt før det er utsolgt.

Salgshistorikken for et produkt og tilgjengelig lagerantall ved SFN-oppfyllingssentre brukes for å estimere hvor mange dager det tar før SFN går tom for tilgjengelig lagerbeholdning.

Konfigurere varsler om lav lagerbeholdning for SFN

For å minne deg på å fylle opp lagerbeholdningen ved SFN-oppfyllingssentre kan du konfigurere varsler om lav lagerbeholdning basert på det estimerte antall dager med lagerbeholdning som er tilgjengelig ved SFN-oppfyllingssentre. Varsler om lav lagerbeholdning vises i SFN-appen på fanene Oversikt og Lagerbeholdning.

Når du konfigurerer varsler om lav lagerbeholdning bør du vurdere følgende:

  • hvor lang tid det tar før du får produkter fra leverandøren
  • hvor lang tid det tar å forberede forsendelse av lagerbeholdning til SFN
  • hvor lang tid det tar før produktene ankommer SFN og kan behandles av SFN-personalet

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator klikker du Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. Klikk på Innstillinger-fanen.
  3. Angi det minste antall dager med lagerbeholdning du ønsker for produktene i seksjonen Lagerbeholdning.
  4. Klikk på Lagre.

Når du har konfigurert varsler om lav lagerbeholdning blir du varslet når tilgjengelig lagerbeholdning for et produkt når det minste antall dager du har konfigurert. Hvis du ønsker at SFN-oppfyllingssentre skal fortsette å oppfylle produktet må du opprette en innkommende overføring og sende mer lagerbeholdning til SFN.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis