Sett ved etterspørsel

Du kan be Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) om å opprette sett etter at du har mottatt en bestilling dersom de ikke trenger spesialemballasje eller -håndtering.

Sett ved ettersørsel inneholder produkter som lagres separat i SFN, og som også kan selges som enkeltprodukter. Når SFN mottar en bestilling på sett ved etterspørsel, vil SFN plukke og pakke varene som tilhører settet som om de var separate varelinjer i en bestilling.

Lagerbeholdningsenheten (SKU-en) for et sett kalles overordnet SKU, mens produktene i settet kalles underordnede SKU-er.

Hvis du vil at SFN skal lage sett med produkter i spesialemballasje eller med ekstra håndtering, kan du be SFN om å lage forhåndsmonterte sett før du mottar bestillinger av disse settene.

Be om sett ved etterspørsel

Før du kan be om sett ved etterspørsel, må du konfigurere følgende krav: - Alle over- og underordnede SKU-er i settet må være produkter i SFN-appen. - Alle SKU-er må oppfylle SFNs produktkriterier. * Den overordnede SKU-en må ha oppfyllingsdetaljer om settet på sin produktside i SFN. * Den overordnede SKU-en kan ikke ha en pris på 0 USD. * Den overordnede SKU-en kan ikke inneholde en underordnet SKU med en pris på 0 USD.

Når du har satt opp kravene, kan du be om ditt sett på forespørsel ved å kontakte SFN-brukerstøtte med følgende informasjon:

  • overordnet SKU
  • underordnede SKU-er og deres antall

Tilgjengelig antall for sett på etterspørsel

For å kunne selge sett ved etterspørsel, må SFN ha tilstrekkelig antall underordnede SKU-er for å sette sammen hvert sett. Når SFN ikke har nok underordnede SKU-er til å sette sammen settet ved noe oppfyllingssenter, vil settet ha et Tilgjengelig antall på null, og vises som utsolgt i nettbutikken.

Det tilgjengelige antallet som du kan selge av settet ved etterspørsel-produktet vises i Lagerbeholdning-seksjonen for settets produktdetaljside i Shopify-administrator. Det tilgjengelige antallet for settet ved etterspørsel avgjøres av følgende kriterier:

  • Det tilgjengelige antallet underordnede SKU-er ved et oppfyllingssenter
  • Antall underordnede SKU-er som kreves for å sette sammen et sett
  • Summen av antall sett som kan settes sammen på tvers av alle SFN-oppfyllingssentre

Hvis du for eksempel selger et sett som inneholder fem av den samme T-skjorten, og du har ni T-skjorter ved et oppfyllingssenter, kan du bare selge ett slikt sett. Selv om et annet oppfyllingssenter har én T-skjorte, kan ikke SFN overføre og kombinere disse varene til å sette sammen settet. Hvis et annet oppfyllingssenter har ytterligere seks T-skjorter, vil det tilgjengelige antallet for settet vises som 2.

Sørg for at du tar høyde for de gjeldende lagernivåene i SFN når du tilbakefører deler av sett til lager gjennom innkommende overføringer til et oppfyllingssenter.

Juster sett ved etterspørsel

Hvis du vil justere sett ved etterspørsel, må du fjerne det tidligere settet og opprette et nytt. Før du justerer sett ved etterspørsel, må du konfigurere følgende krav: - Opprett et nytt produkt for den nye overordnede SKU-en i Shopify-administrator og i SFN-appen. Hvis du ønsker at mesteparten av informasjonen er den samme, kan du duplisere det gamle sett-produktet for å opprette det nye. - Angi det gamle sett-produktet som utilgjengelig i alle salgskanaler for å forhindre kundene fra å kjøpe det. Hvis du ønsker å fortsette å selge settet, kan du gjøre det nye sett-produktet tilgjengelig i alle salgskanaler og gjøre forhåndsbestillinger før det nye settet er montert. - Hvis du fortsatt har åpne bestillinger som skal oppfylles med settet du vil justere, må alle disse bestillingene oppfylles eller kanselleres. For å kansellere en bestilling, klikker du på bestillingen i SFN-appen, og klikker på Kanseller oppfylling.

Når du har konfigurert kravene, kan du be om justeringer til sett ved etterspørsel ved å kontakte SFN-brukerstøtte med følgende informasjon: - De gamle og nye overordnede SKU-ene. - De underordnede SKU-ene og deres antall som skal fjernes fra settet. - De underordnede SKU-ene og deres antall som skal legges til i settet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis