Kartlegge fraktpriser i Shopifys distribusjonsnettverk

For å sikre at senterne i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) vet hvilken frakthastighet, eller tjenestenivå, som skal velges når de behandler oppfyllingsforespørslene dine, kan du koble fraktpriser til bestemte frakthastigheter. Du kan spesifisere hvilke fraktpriser som bruker økonomi-, standard- eller ekspressfrakt. Dette bidrar til å sørge for at bestillingene dine leveres innenfor leveringsforventningene du har gitt til kundene.

Hvis du vil opprette beregnede fraktpriser for kunder i kassen, kan du bruke tjenestenivåer for SFN-frakt for å bestemme fraktpriser.

Før du tilknytter prisene må du sikre at du vurderer alternative fraktinnstillinger og konfigurerer fraktpriser slik at de fungerer med SFN.

Tjenestenivåer

SFN tilbyr tre tjenestenivåer som er basert på antall virkedager, ekskludert høytider, det tar før forsendelsen er levert etter at SFN behandler oppfyllingsforespørselen.

Du kan tilordne fraktpriser til følgende tjenestenivåer:

Hvilke frakttjenester som tilordnes hvert tjenestenivå
Tjenestenivå Leveringsvarighet
Ekspressforsendelse 2 virkedager
Standardforsendelse 3 virkedager
Økonomiforsendelse 5–7 virkedager

Abonnementsbestillinger og lynsalg krever tre virkedager for behandling på grunn av det høye antallet oppfyllelser.

Når du velger en leveringsmåte for oppfyllelsen, velger SFN en transportør og et tjenestenivå som oppfyller den forventede leveringsdatoen for det aktuelle tjenestenivået. Transportørens navn samsvarer kanskje ikke med tjenestenivået eller indikerer hastigheten på leveransen. En ekspressforsendelse har for eksempel kanskje ikke «Ekspress» i navnet, men forsendelsen forventes likevel levert på to dager.

Før du begynner å konfigurere fraktpriser

Før du tilordner prisene bør du gjøre følgende vurderinger:

Konfigurer frakten din

Sørg for at du konfigurerer fraktprisene slik at de fungerer med Shopifys distribusjonsnettverk. Beregnede fraktpriser fra budfirmaer kan ikke bruke pristilordningsfunksjonen.

For mer informasjon om ulike typer fraktpriser kan du se Fraktpriser.

Gratis fraktpriser

Hvis du tilbyr kundene dine gratis frakt, bør du vurdere å opprette fraktsoner i oppfyllingssenternes soner. På denne måten kan du tilby gratis frakt til alle soner, men tilordne dem ulike frakthastigheter.

La oss for eksempel si at du lagerfører produkter i Florida. Du kan opprette en fraktsone med stater nær Florida, som Georgia, og opprette en gratis fraktpris som er tilordnet Express for frakt på 1-2 virkedager. Du kan også opprette en fraktsone med stater som ligger lenger vekk, som Oregon, og opprette en gratis fraktpris som er tilordnet Standard eller Economy.

Priser med samme navn kobles til samme tjenestenivå. Hvis du for eksempel har ulike gratis fraktpriser i ulike soner må du sikre at de har ulike fraktprisnavn, ellers vil de få samme frakthastighet. For å endre navn på fraktpriser kan du se Redigere en pris.

Priser som ikke er tilordnet

Hvis en fraktpris ikke er tilordnet en frakthastighet, blir den som standard satt til Economy.

Tilordne prisene dine

Sørg for at fraktprisnavnene dine er ferdige før du tilordner prisene. Hvis du har behov for å endre navnet på en fraktpris mens du tilordner prisene, endrer du navnet på prisen i fraktinnstillingene i Shopify-administrator, og tilordner deretter prisen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

For mer informasjon om redigering av navn på fraktpriser kan du se Redigere en pris.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. I seksjonen Frakttjenestenivåer klikker du Administrer tjenester.
  4. For hvert tjenestenivå velger du fraktprisen du ønsker skal tilordnes det nivået.
  5. Klikk på Lagre.

Hvis du endrer navnet på en fraktpris etter at den er tilordnet, vil fraktprisen som standard få frakthastigheten Economy inntil du tilordner prisen på nytt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis