Forstå fakturering og prising

Kostnader for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) faktureres på to ulike måter: per oppfyllelse og per måned. Prissettingen består av følgende komponenter:

Per oppfyllelse

 • plukking og pakking
 • pakkemateriell
 • frakt

Per måned

 • oppbevaring
 • spesialprosjekter

Hver 30. dag blir du belastet for lagringsplassen som brukes til å lagerføre varer, og for eventuelle spesialprosjekter. Faktureringsperioden starter når appen for Shopifys distribusjonsnettverk først installeres. Faktureringsperioden for Shopifys distribusjonsnettverk er ikke den samme som faktureringsperioden for Shopify.

Engrosbestillinger belastes separat. For mer informasjon kan du se Kostnader for spesialprosjekter.

Fakturering for Shopifys distribusjonsnettverk er underlagt Shopifys faktureringsterskel. For å finne ut mer om Shopify-fakturering kan du se Forstå Shopify-fakturaen din.

Plukk- og pakkekostnader

Når en kunde legger inn en bestilling plukker SFN de bestilte varene og pakker dem. Plukk- og pakkekostnader, inkludert hvordan du belastes for materiell, markedsføringsinnlegg, klistremerker og merkede esker, er definert på Prissetting-siden i SFN-appen.

Dersom SFN går tom for den merkede emballasjen din og bestillingen sendes i vår interne emballasje, kan det være at du blir belastet for materiellet som brukes. Emballasjen som brukes er opp til oppfyllingssenteret, så dersom en bestilling krever mer emballasje enn forventet, kan det være at du mottar høyere plukk- og pakkekostnader.

Fraktavgifter

Fraktomkostninger er fraktprisene som belastes per forsendelse. De inkluderer fraktmetode, fakturerbar vekt og kan, avhengig av din avtale, inkludere soneprising eller ratekort.

Kostnaden for å sende hver bestilling er basert på følgende faktorer:

 • Transportørtjenesten som benyttes, som avgjøres av fraktprisen kunden har valgt i kassen.
 • Den fakturerbare vekten til hver pakke.
 • Antall fraktsoner en forsendelse sendes gjennom. For mer informasjon kan du se Sonebasert prising.

Transportørtjenester

Transportørtjenesten som velges for å sende bestillingene dine er basert på hvilken tjeneste du har tilordnet fraktprisene dine til. For mer informasjon kan du se Tilordne fraktprisene dine.

I Canada viderefaktureres transportørkostnaden direkte til deg. I USA avgjør sonebasert prising den endelige kostnaden.

Fakturerbar vekt

Det er to metoder som brukes for å avgjøre den fakturerbare vekten: pakkevekt og dimensjonal vekt.

Du faktureres for den høyeste vekttypen. Grunnen til dette er at både vekt og størrelse er viktige faktorer for transportører. Vekten påvirker faktorer som drivstoffkostnader og hva slags kjøretøy som kan brukes, mens størrelsen påvirker antall pakker som kan legges på et kjøretøy.

Hvis du for eksempe har solgt en pute, vil den ta opp mye plass i kjøretøyet til tross for at den har en lav vekt, og det betyr at den vil bli belastet basert på dimensjonal vekt, og ikke pakkens vekt.

Pakkevekt

Pakkevekten er summen av vektene for hver av variantene i forsendelsen, i tillegg til vekten på emballasjen.

For å beregne pakkevekten din må du veie forsendelsen med en vekt.

Dimensjonal vekt

Dimensjonal vekt bestemmes ved å beregne summen av volumet til variantene i forsendelsen, og deretter dele dette volumet på en dimensjonal faktor angitt som en bransjestandard.

Standardpakkens dimensjoner sendes til budfirmaet ditt sammen med bestillingens vekt for å beregne fraktprisene for kunden din. Dimensjonsvekten fastsettes av budfirmaet basert på høyden, bredden og dybden på pakkene dine.

For å beregne dimensjonal vekt ganger du målene på forsendelsen i tommer. Deretter deler du på 166, som er den dimensjonale faktoren for amerikanske forsendelser.

Sonebasert prising

I USA bruker Shopifys distribusjonsnettverk sonebasert prissetting for å kunne bestemme kostnaden for å sende bestillingene dine. Det betyr at nettverket har delt USA i geografiske soner, og fraktomkostningen for en forsendelse øker for hver sone den reiser gjennom.

Fraktsoner i USA

Jo flere lagre i Shopifys distribusjonsnettverk som har produktene dine på lager, desto rimeligere vil de overordnede fraktkostnadene dine være, fordi forsendelsene reiser gjennom færre soner.

Prissettingen baseres på ratekortet ditt. Et ratekort oppgir prisen som vil bli belastet basert på sonen og den fakturerbare vekten til forsendelsen.

Basert på den valgte fraktprisen velger Shopifys distribusjonsnettverk den beste transportøren og tjenesten som passer den oppgitte tidsrammen. Alle priser representeres av en blandet prismodell for å få konkurransedyktige priser for alle fraktsoner. Shopifys distribusjonsnettverk støtter ikke transportørspesifikke fraktpriser.

Lagerkostnader

Lagerkostnader beregnes på daglig basis. Beregningen inkluderer antall varianter, volumet til variantene i kubikkfot, og lagerprisen per enhet.

Det er bare tilgjengelig lagerbeholdning som brukes i beregningen. Tilgjengelig lagerbeholdning er den lagerbeholdningen som er lagret ved et oppfyllingssenter. Dette inkluderer allokert lagerbeholdning, som er lagerbeholdning som er reservert for å oppfylle bestillinger, men som ikke enda har forlatt oppfyllingssenteret.

Innkommende lagerbeholdning, bestilt lagerbeholdning og andre lagerantall telles ikke med.

Kostnader for spesialprosjekter

Spesialprosjekter er tilleggstjenester som utføres av et oppfyllingssenter ut over å sende bestillingene dine, som for eksempel følgende:

 • innkommende mottak
 • engrosbestillinger
 • returer
 • verdiskapende spesialprosjekter

Kostnader for innkommende mottak og engrosbestillinger faktureres månedlig. Alle kostnader for innkommende mottak i september vil for eksempel bli fakturert som én belastning i oktober.

Kostnader for returer og verdiskapende spesialprosjekter føres opp på fakturaen din for Shopifys distribusjonsnettverk så snart de oppstår.

Spesialprosjekter faktureres per time, og har en minimumskostnad på én time. Priser for spesialprosjekter finner du i appen for Shopifys distribusjonsnettverk, ved å gå til Fakturering-seksjonen og klikke på Vis prissetting.

Innkommende mottak

Når et oppfyllingssenter mottar en innkommende overføring, belastes tiden det tar å organisere og motta variantene som et spesialprosjekt. Alle innkommende overføringer belastes. Hvis en innkommende overføring ikke følger kravene for Shopifys distribusjonsnettverk, tar det lenger tid å behandle den, og du kan få høyere kostnader.

For å redusere kostnader for innkommende overføringer må du sikre at overføringene følger kravene, og har riktige antall innenfor alle antallsintervaller du angir. For mer informasjon om antallsintervaller kan du se Legg til intervaller i innkommende overføringer.

Engros

Engrosbestillinger belastes separat fra detaljhandelsbestillinger. For mer informasjon om engrosbelastninger kan du klikke på varelinjen under Spesialprosjekter. En CSV-fil er tilgjengelig for nedlasting med detaljer for hver forsendelse.

Returforsendelser til avsender

Hvis en forsendelse ikke kan nå frem til sin endelige destinasjon vil transportøren returnere den til avsender. Dette kalles en Retur til avsender (RTS)-forsendelse. Behandling av RTS-forsendelser belastes basert på når returen behandles. En CSV-fil er tilgjengelig for nedlasting med detaljer om hver enkelt forsendelse. For mer informasjon om hvor du finner CSV-filen, kan du se Se belastninger for Shopifys distribusjonsnettverk.

Verdiskapende spesialprosjekter

Du kan be om at verdiøkende spesialprosjekter gjennomføres på dine vegne i Oppfyllingssenteret. Disse forespørslene kan inkludere tjenester som sammensetning, produktmontering og produkttilpasning. Spesialprosjekter fører til tilleggskostnader.

Når du ber om et spesialprosjekt mottar du et tids- og kostnadsestimat du må gjennomgå og godkjenne. Når arbeidet er fullført vil kostnaden vises på fakturaen for Shopifys distribusjonsnettverk.

For mer informasjon kan du se Sende spesialprosjekter.

Se omkostninger for Shopifys distribusjonsnettverk

Du finner et sammendrag av omkostningene på den månedlige Shopify-fakturaen din.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I Nylige fakturaer-seksjonen klikker du på fakturaen.
 3. I fakturaen klikker du på Apper-seksjonen.

Hvis du vil ha en mer detaljert oversikt over tidligere belastninger fra Shopifys distribusjonsnettverk, kan du klikke Fakturering > Eksporter til CSV. Fire CSV-filer lastes ned til datamaskinen din i en ZIP-fil:

 • pick_and_pack_charges.csv
 • shipping_charges.csv
 • special_project_charges.csv
 • storage_charges.csv

Åpne filene for en mer detaljert oversikt over hver kostnadstype.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis