Bestillingsbehandling

For at Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) skal kunne behandle bestillingene dine på riktig måte, må du sørge for å forberede produktene dine. Hvis du har behov for å endre produktinnstillinger, som SKU, må du kontakte teamet for oppfyllingssuksess før du gjør endringen.

Hvis du ønsker at SFN skal levere pakken din raskere til kundene, kan du oppgradere fraktetiketten for bestillingen.

Gå gjennom prosessen nedenfor for å finne ut hvordan Shopifys distribusjonsnettverk behandler bestillinger, og hva du kan gjøre for å bidra til å forhindre behandlingsfeil.

Oppfyllelseskrav

Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) vil bare innfri bestillinger hvis de oppfyller følgende betingelser:

 • produktvariantene har følgende innstillinger: - SKU finnes i Shopify-administrator

  • SKU er unik
  • variant-identifikatoren er unik
  • strekkoden kan ikke være tom
  • strekkodefeltet samsvarer med strekkoden på det fysiske produktet
  • lagerbeholdning for varianten er angitt til å administreres av SFN
 • all lagerbeholdning for bestillingen er tilgjengelig

 • leveringsadressen er gyldig

 • bestillingen er merket som betalt

Oppfyllelsesprosess

 1. En kunde legger inn en bestilling i butikken din.

 2. Når bestillingen er merket som betalt, mottar Shopifys distribusjonsnettverk et varsel om en ny bestilling.

 3. Shopifys distribusjonsnettverk bekrefter at bestillingen kan behandles basert på innfrielsesbetingelsene.

 4. Shopifys distribusjonsnettverk setter datoen for når bestillingen må leveres, hvilken posttjeneste som brukes og hvilket distribusjonssenter som kan innfri bestillingen.

 5. Det opprettes en åpen innfrielse i Shopify-administrator.

 6. Innfrielsessenteret plukker, pakker og fester følgeseddel og pakkseddel til forsendelsen.

 7. Innfrielsessenteret avtaler henting med budfirmaet.

 8. Budfirmaet ankommer innfrielsessenteret, henter forsendelsen og sender et varsel til Shopifys distribusjonsnettverk.

 9. Shopifys distribusjonsnettverk oppdaterer innfrielsen i Shopify-administrator med sporingsnummeret som er oppgitt av innfrielsessenteret. Hvis alle varelinjer er innfridd, vil bestillingen bli merket som sluttført.

 10. Budfirmaet transporterer pakken gjennom sitt nettverk og levererer den til kundens adresse.

Vis de aktive innfrielsene dine

I Oversikt-fanen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk kan du vise aktive bestillinger.

Aktive bestillinger kan ha følgende statuser:

 • Akseptert - Bestillinger som er akseptert av Shopifys distribusjonsnettverk, men som ikke er tilordnet et oppfyllingssenter enda.
 • Pågår - Bestillinger som er tilordnet et oppfyllingssenter.
 • På vent - Bestillinger som enten krever mer informasjon, eller som ikke kan oppfylles. For mer informasjon kan du se Innfrielser på vent.
 • Returnert - Bestillinger som sendes tilbake til et SFN-oppfyllelsessenter fordi pakken er merket som retur til avsender.

Klikk på Vis bestillinger for å vise alle aktive bestillinger. Klikk på Vis i kolonnen med etiketter for å vise bestillinger med bare én av disse etikettene.

Innfrielser på vent

Hvis det er et problem med leveringsadressen for en bestilling, for eksempel at adressen ikke er gyldig eller landet ikke støttes, vil innfrielsen av bestillingen settes på vent, og et varslingsbanner vises i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. En Order hold (SFN)-tagg og en feilspesifikk tagg legges også på bestillingen i Shopify-administrator.

Fra appen for Shopifys distribusjonsnettverk kan du se bestillingene med innfrielser som er satt på vent, kansellere innfrielsene som er satt på vent, eller oppheve stansen av en innfrielse.

Hvis du ikke ser et varsel om antall innfrielser som står på vent i appen for Shopifys distribusjonsnettverk, har du ingen ventende innfrielser.

Vis innfrielsene som er på vent

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oversikt-fanen klikker du på Vis i PÅ VENT-kolonnen.
  1. Valgfritt: Klikk på bestillingen for å finne ut mer om årsaken til sperringen.

Frigi innfrielser som er på vent

Sørg for at du retter årsaken til bestillingsstansen før du ber om en ny oppfylling.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oversikt-fanen klikker du på Vis i På vent-kolonnen.
 3. For hver Innfrielse du vil frigi, må du oppdatere adressen på bestillingen:

  1. Klikk på bestillingsnummeret.
  2. I Leveringsadresse-seksjonen klikker du på Rediger.
  3. Oppdater adressen og klikk på Lagre.
 4. Velg innfrielsene du vil frigi.

 5. Klikk Handlinger, og klikk deretter Forespør oppfyllelse.

Forespør innfrielse

Du kan når som helst be om at en bestilling oppfylles, inkludert før den Betalte bestillingsforsinkelsen er fullført. Du kan angi forsinkelsen i betalte bestillinger på Innstillinger-siden i SFN-appen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oversikt-fanen klikker du på Vis i PÅ VENT-kolonnen.
  1. Velg bestillingen, eller flere bestillinger, som du vil oppfylle. 4. Klikk på Flere handlinger, og klikk så på Be om oppfylling.

Bestilling av en reforsendelse

Når du sender en bestilling på nytt, må du duplisere den opprinnelige bestillingen slik at kunden kan motta e-postmeldinger for forsendelsesvarsler for den nye forsendelsen. Du kan gjøre bestillingen gratis ved å gi en rabatt på 100% og gratis frakt. Du kan merke bestillingen som en reforsendelse gjennom en tagg eller et bestillingsnotat, slik at det er tydelig hvorfor bestillingen ble gjort.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen du vil sende på nytt.
 3. Klikk på Flere handlinger, og klikk så på Dupliser.
 4. Legg til ytterligere detaljer i bestillingen: - Klikk på Legg til frakt og velg en fraktpris. Hvis du ikke vil belaste eventuelle fraktgebyrer, velger du Gratis frakt.

  • Valgfritt: Klikk på Legg til rabatt og legg på 100 % rabatt.
  • Valgfritt: I Tagger legger du til en tagg om bestillingen som en reforsendelse, for eksempel Reshipment eller Reorder.
  • Valgfritt: I Merknader legger du til en merknad om at bestillingen er en reforsendelse.
  • Valgfritt: Klikk på Avgifter for å justere eventuelle skatteinnstillinger for bestillingen.
 5. Fullfør bestillingen: - Hvis du ikke belaster noe for bestillingen, klikker du på Merk som betalt, og deretter på Opprett bestilling.

  • Hvis du belaster kunden for bestillingen og trenger at kunden fullfører betalingen, klikker du på Send faktura og fullfører e-posten.
  • Hvis du belaster kunden for bestillingen og har deres betalingsinformasjon, klikker du Betal med kredittkort og skriver inn betalingsinformasjonen.
  • Hvis du venter på å motta betaling utenfor Shopify, klikker du Merk som ventende, velger betalingstype og klikker deretter på Opprett bestilling.

Vanlige feil med bestillingsbehandling

Gå gjennom de vanligste grunnene til at en bestilling ikke ble behandlet, og hvordan du løser dem.

Ingen innfrielsessentre

Hver variant må ha Shopifys distribusjonsnettverk oppført som en lokalisasjon med tilgjengelig lagerbeholdning. Sørg for at det bare er én lokalisasjon i Shopifys distribusjonsnettverk oppført som en lokalisasjon i Shopify-administrator, og at hver enkelt variant har oppført denne lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i variantinnstillingene.

Ugyldig leveringsadresse

Hvis en leveringsadresse ikke kan bekreftes vises det et varsel i appen for Shopifys distribusjonsnettverk, som ber deg om å oppdatere adressen. Bestillingen holdes av Shopifys distribusjonsnettverk inntil du oppdaterer adressen og den er bekreftet. Når adressen er bekreftet kan du be om oppfyllelse av bestillingen og få den sendt til den nye adressen.

Produktet administreres ikke av Shopify

For at Shopifys distribusjonsnettverk skal behandle en bestilling, må hver varelinjes variant ha innstillingen Lagerbeholdning administrert av satt til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis