Sende inn fraktkrav til Shopifys distribusjonsnettverk

Hvis en av forsendelsene dine leveres for sent, er skadet eller mangler varer, eller går tapt i transporten, kan du sende inn et krav om å få refundert den forsikrede kostnaden for pakken.

Hvis pakken sendes av SFN med USPS, UPS, DHL og Canada Post, kan SFN sende inn et krav for deg. Når du har sendt en fraktkravforespørsel fra Oversikt-fanen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN), vil fraktspesialistteamet svare så snart som mulig med en e-post som oppsummer de neste trinnene. Når kravet er sendt til transportøren, tar det rundt 10–15 dager før kravet er behandlet.

Hvis forsendelsen din ikke ble skannet eller akseptert av transportøren, må du kontakte sfn-help@shopify.com.

Hvis du kjøper etiketten gjennom Shopify Shipping med forsikring, kan du sende inn et fraktforsikringskrav i Shopify-administrator.

Kvalifisering for å sende inn fraktkrav

Hvis du ønsker at SFN skal sende inn et fraktkrav, må pakken oppfylle følgende krav:

 • pakken er merket og sendt av SFN
 • transportøren er USPS, UPS, DHL eller Canada Post
 • kravet ditt sendes inn innen den tidsperioden som er angitt av transportøren
 • pakken din er berettiget for innsending av et krav til transportøren

Hvis kravet gjelder en skadet forsendelse, kan det hende at pakken må inspiseres. Kunden må beholde produktet og all originalemballasje inntil de får beskjed om hva de skal gjøre. Det kan hende transportøren ber kunden om å gjøre noe av følgende:

 • få varen inspisert på et lokalt postkontor
 • få varen inspisert hjemme hos kunden av transportørens sjåfør
 • levere bilder av den skadde forsendelsen til transportøren

USPS

For USPS-krav må du gå gjennom følgende informasjon for å finne ut om pakken er berettiget:

 • Hvis du sender med USPS Priority Mail, kan du kreve maksimalt 100 USD for et tapt produkt.
 • USPS First Class og First Class International-etiketter inkluderer ikke forsikring, og aksepterer ikke forsendelseskrav.
 • Alle USPS-krav må gjøres innen 60 dager fra forsendelsesdatoen.
 • Hvis kravet ditt gjelder en tapt forsendelse, må du sende inn kravet etter følgende tidsperioder:

  • USPS Priority Express krever 7 dager etter utsendelsesdatoen
  • alle andre USPS-tjenester krever 15 dager etter utsendelsesdatoen

Finn ut mer om innsending av krav til USPS.

UPS

For UPS-krav må du gå gjennom følgende informasjon for å finne ut om pakken er berettiget:

 • Krav mot UPS' tjenestegaranti må gjøres innen 15 dager fra den planlagte leveringsdatoen.
 • Skade- og tapskrav til UPS for forsendelser må sendes så snart som mulig etter at skaden oppdages, og maksimalt 60 dager etter leveringsdatoen.
 • Hvis kravet gjelder en tapt forsendelse, må du vente 24 timer etter forventet leveringsdato før du sender kravet.
 • UPS har en maksimal forsikringsdekning på 100 USD for et tapt produkt.

Finn ut mer om å sende inn krav for UPS.

DHL

DHL er delt inn i følgende to tjenester:

 • eCommerce for innenlandsforsendelser i USA
 • Express for internasjonale forsendelser

Begge tjenestene bruker samme beregning av forsikringsdekning for å beregne erstatningen, men har ulike krav for å sende inn krav.

DHL e-handel

For DHL eCommerce-krav må du gå gjennom følgende informasjon for å avgjøre om pakken din er berettiget:

 • DHL eCommerce-krav må sendes innen 90 dager fra den datoen DHL opprinnelig godtok forsendelsen.
 • Tapte krav kan gjøres inntil 21 dager etter forsendelsesdatoen, og godtas før da.
 • Hvis sporingshistorikken viser at pakken er merket som levert, godtas ikke tapskrav.
 • DHL eCommerce-forsendelser er ikke berettiget for forsinkelseskrav, fordi denne tjenesten ikke har en garanti for leveringstid.

Finn ut mer om å sende inn krav for DHL eCommerce.

DHL Express

For DHL eCommerce-krav må du gå gjennom følgende informasjon for å avgjøre om pakken din er berettiget:

 • DHL Express-krav må sendes innen 30 dager fra den datoen DHL opprinnelig godtok forsendelsen.
 • DHL Express-forsendelser er ikke berettiget for forsinkelseskrav, fordi denne tjenesten ikke har en garanti for leveringstid.
 • Krav må sendes så snart skaden eller tapet er oppdaget.

Finn ut mer om å sende inn krav for DHL Express.

Canada Post

For Canada Post-krav må du gå gjennom følgende informasjon for å finne ut om pakken er berettiget:

 • Pakken må sendes gjennom en av følgende sporbare tjenester med forsikringsdekning:

  • Priority™
  • Xpresspost™
  • Expedited Parcel™
  • Regular Parcel
 • Canada Post-krav må sendes innen 90 dager fra den datoen pakken ble sendt.

Finn ut mer om å sende krav for skader eller krav for forsinkede pakker til Canada Post.

Informasjon som kreves for å sende inn krav

Når du sender kravet ditt til fraktspesialistteamet, må kravsforespørselsskjemaet inneholde all følgende informasjon:

 • en kobling til bestillingen
 • sporingsnummeret til forsendelsen
 • et sammendrag av problemet
 • kundens for- og etternavn.
 • kundens telefonnummer, spesielt for krav fra UPS og Canada Post
 • en liste over produktene og deres SKU-er i forsendelsen
 • total produktkostnad i forsendelsen

Hvis kravet gjelder en skadet forsendelse, må du også oppgi følgende informasjon i kravforespørselen:

 • en beskrivelse av originalemballasjen
 • Hvis transportøren ber om en inspeksjon, må du påse at pakken er tilgjengelig for henting
 • kundebilder av utsiden av pakken, inkludert emballasje
 • kundebilder av innsiden av pakken

Sende en kravforespørsel til SFN

Hvis du oppfyller kravene og har innhentet den nødvendige informasjonen, kan du sende et krav til SFN.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Opprett en støtteforespørsel i seksjonen Ressurser og støtte.
 3. Klikk på Logg på på Shopify Help Center-siden for SFN.
 4. Angi påloggingsinformasjon for butikken, og klikk på Logg på.
 5. Valgfritt: Hvis du har flere butikker, velger du butikken som har forsendelsen du vil sende inn et krav for.
 6. I Støtte-problemseksjonen i e-postskjemaet velger du kravtypen du ønsker å sende.
 7. Avhengig av transportør og årsak til kravet, angir du all nødvendig informasjon og bilder.
 8. Klikk på Send.

Resultater av kravet ditt

Fraktspesialistteamet sender deg resultatet for kravet på e-post. Hvis kravet er vellykket, legges kreditten til i Shopify-kontoen din. Hvis du er kontoeieren, har du tilgang til kreditten i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Fakturering, og klikke på den aktuelle fakturaen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis