Forhåndsmonterte sett

Du kan be Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) om å opprette forhåndsmonterte sett med spesialemballasje eller håndtering av produktene dine før du mottar bestillinger på settene.

Forhåndsmonterte sett krever et spesialprosjekt for at monteringsarbeidet skal starte. Forhåndsmonterte sett kan inneholde produkter som selges separat, som en T-skjorte, eller varer du ikke selger til kunder, som spesialemballasje for sett med flere T-skjorter. Forhåndsmonterte sett lagres som sett i oppfyllingssenterne inntil de plukkes for oppfylling av bestillinger.

Lagerbeholdningsenheten (SKU) for en pakke kalles pakke-SKU, mens produktene i pakken har komponent-SKUer. Forhåndsmonterte sett har også spesialemballasje med separate SKU-er for emballasjen.

Hvis du ønsker at SFN skal opprette settene først når du har mottatt en bestilling, og ikke trenger spesialemballasje eller håndtering av settene, kan du be SFN om å lage sett ved forespørsel.

Be om forhåndsmonterte sett

Før du ber om forhåndsmonterte sett, må settene dine oppfylle følgende krav: - Alle over- og underordnede SKU-er i settet må være produkter i SFN-appen. - Alle SKU-er må oppfylle SFNs produktkriterier. * Alle SKU-er for emballasje som er nødvendig for settet må være produkter i SFN-appen. * Alle underordnede SKU-er og SKU-er for emballasje for settet må ha tilgjengelig lagerbeholdning lagret i SFN.

Når du har konfigurert kravene, kan du opprette et spesialprosjekt for å be SFN om å forhåndsmontere settene.

Juster de forhåndsmonterte settene

Hvis du vil justere de forhåndsmonterte settene, må du fjerne det tidligere settet og opprette et nytt. Før du justerer de forhåndsmonterte settene, må du konfigurere følgende krav: - Opprett et nytt produkt for den nye overordnede SKU-en i Shopify-administrator og i SFN-appen. Hvis du ønsker at mesteparten av informasjonen er den samme, kan du duplisere det gamle sett-produktet for å opprette det nye. - Angi det gamle sett-produktet som utilgjengelig i alle salgskanaler for å forhindre kundene fra å kjøpe det. Hvis du ønsker å fortsette å selge settet, kan du gjøre det nye sett-produktet tilgjengelig i alle salgskanaler og gjøre forhåndsbestillinger før det nye settet er montert. - Hvis du fortsatt har åpne bestillinger som skal oppfylles med settet du vil justere, må alle disse bestillingene oppfylles eller kanselleres. For å kansellere en bestilling, klikker du på bestillingen i SFN-appen, og klikker på Kanseller oppfylling.

Når du har konfigurert kravene, kan du opprette et spesialprosjekt for å be SFN om å justere de forhåndsmonterte settene. Sørg for at du inkluderer følgende informasjon i instruksjonene for forespørselen: - De gamle og nye overordnede SKU-ene. - De underordnede SKU-ene og deres antall som skal fjernes fra settet. - De underordnede SKU-ene og deres antall som skal legges til i settet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis