Priser og gebyrer

Belastningene dine for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) legges til på Shopify-fakturaen din i to ulike frekvenser:

  • på slutten av dagen
  • hver 30. dag etter SFN-faktureringsperioden

For eksempel vil alle plukk-og-pakk-gebyrene dine for en dag legges til på Shopify-fakturaen neste dag, mens alle lagerkostnader for en måned legges til på Shopify-fakturaen ved utgangen av SFN-faktureringsperioden. Finn ut mer om SFN-prissetting og gebyrer.

SFN-belastningene dine vises på siden Faktureringsopplevelse i SFN-appen, mens fakturaene dine vises på Fakturering-siden i Shopify-administrator.

Sammendrag av prissetting og gebyrer

SFN-prissettingen består av følgende gebyrer og deres faktureringsfrekvenser:

SFN-gebyrer og faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivelse Faktureringsfrekvens
Plukk og pakk Plukk-og-pakk-kostnader belastes for hver oppfylte bestilling. Plukk-og-pakk-kostnader inkluderer plukking, pakking, emballering av varer, egendefinert emballasje, flerplukk og tillegging av markedsføringsmateriell i forsendelsen. Daglig
Emballasjemateriell Emballasjeavgifter legges til på hver bestilling som oppfylles dersom emballasje ikke er inkludert i plukk-og-pakk-kostnadene. Daglig
Transport Transportavgifter belastes på hver forsendelse som gjøres med SFN-tjenester. Avgiftene avhenger av fraktmetode og fakturerbar pris. Avhengig av avtalen din, kan avgiftene også inkludere soneprising eller satskort. Daglig
Lagring Lagerkostnader beregnes ved å multiplisere det totale volumet for varianter i kubikkfot, antall varianter, og lagerkostnad. Lagerkostnadene beregnes daglig basert på lagerbeholdningsantall, men belastes månedlig etter SFN-faktureringsperioden. Månedlig etter SFN-faktureringsperioden
Spesialprosjekter Gebyrer for spesialprosjekter er en timesavgift for alt ekstraarbeid som et lager må gjøre for å oppfylle forespørslene dine som ikke er inkludert i kostnadene for plukking og pakking. Månedlig etter SFN-faktureringsperioden

Engrosbestillinger belastes separat. Finn ut mer om belastninger for spesialprosjekter for engrosbestillinger.

Plukk-og-pakk-kostnader

Når en kunde legger inn en bestilling, plukker SFN de bestilte varene og pakker dem. Plukk-og-pakk-kostnader, inkludert kostnader for materiell, markedsføringsinnlegg, klistremerker og merkede esker, er definert på Prissetting-siden i SFN-appen.

Hvis SFN går tom for den egendefinerte emballasjen din og en bestilling sendes med SFNs internemballasje, kan du bli belastet for materiellet som brukes. Oppfyllingssenteret avgjør hvilken emballasje som brukes. Hvis en bestilling krever mer emballasje enn forventet, kan det hende du blir belastet høyere kostnader for plukking og pakking.

Transportavgifter

Transportavgifter er fraktprisene som belastes per forsendelse. De inkluderer fraktmetoden og fakturerbar vekt. Avhengig av avtalen din, kan transportavgiftene også inkludere soneprising eller satskort.

Kostnaden for å sende hver bestilling er basert på følgende faktorer:

  • frakttjenesten som benyttes, som avgjøres av fraktprisen kunden har valgt i kassen
  • den fakturerbare vekten til hver pakke
  • antall fraktsoner en forsendelse reiser gjennom

Transportørtjenester

Transportørtjenesten som velges for å sende bestillingene dine er basert på hvilken tjeneste du har kartlagt fraktprisene dine til. Finn ut mer om hvordan du kartlegger fraktprisene dine.

Fakturerbar vekt

Fakturerbar vekt beregnes basert på følgende mål:

Du faktureres for den høyeste vekttypen. Grunnen til dette er at både vekt og størrelse er viktige faktorer for transportører. Vekten påvirker faktorer som drivstoffkostnader og hva slags kjøretøy som kan brukes, mens størrelsen påvirker antall pakker som kan legges på et kjøretøy.

Hvis du for eksempel selger en pute, vil pakkevekten være svært lav, men pakkedimensjonene vil være store, og den vil ta opp mer plass i kjøretøyet. Som et resultat av dette vil den fakturerbare vekten belastes basert på dimensjonal vekt, ikke pakkens vekt.

Pakkevekt

Pakkevekten er summen av vektene for hver av variantene i forsendelsen, i tillegg til vekten på emballasjen.

For å beregne pakkevekten din må du veie forsendelsen med en vekt.

Dimensjonal vekt

Standardpakkens dimensjoner sendes til transportøren sammen med bestillingens dimensjonale vekt for å beregne fraktprisene for kunden.

Dimensjonal vekt beregnes av transportøren ved å legge sammen volumet for alle varianter i en forsendelse, og deretter dele dette volumet i tommer etter en dimensjonal deleverdi. Den dimensjonale deleverdien er et fast tall som avgjøres av hver enkelt transportør, og 166 er for eksempel den dimensjonale deleverdien for forsendelser i USA.

Sonebasert prising

I USA bruker SFN sonebasert prissetting for å kunne beregne kostnaden for forsendelse av bestillingene dine. I sonebasert prising deles USA inn i geografiske soner, og fraktomkostningen for en forsendelse beregnes basert på antall soner den reiser gjennom.

Fraktsoner i USA

Hvis du lagerfører produkter ved flere SFN-lagre i flere soner, kan det hende forsendelsene dine reiser gjennom færre soner, og det vil påløpe lavere totale fraktomkostninger.

Prissettingen er basert på satskortet ditt. Et satskort oppsummerer prisen du belastes basert på fraktsonen og den fakturerbare vekten på forsendelsen.

Basert på den valgte fraktprisen vil SFN velge den beste transportøren og posttjenesten som passer med tidslinjen til befraktningen. Alle priser følger en blandet prismodell for å få konkurransedyktige priser for alle fraktsoner. SFN støtter ikke transportørspesifikke fraktpriser.

Lagerkostnader

Lagerkostnader beregnes ved å multiplisere det totale volumet for varianter i kubikkfot, antall varianter, og lagerkostnad. Lagerkostnadene beregnes daglig basert på lagerbeholdningsantall, men belastes månedlig etter SFN-faktureringsperioden.

Det er bare tilgjengelig lagerbeholdning som brukes i beregningen. Tilgjengelig lagerbeholdning er den lagerbeholdningen som er lagret ved et oppfyllingssenter. Dette inkluderer allokert lagerbeholdning, som er lagerbeholdning som er reservert for å oppfylle bestillinger, men som ikke enda har forlatt oppfyllingssenteret.

Innkommende lagerbeholdning, bestilt lagerbeholdning og andre lagerantall telles ikke med.

Kostnader for spesialprosjekter

Spesialprosjekter er tilleggstjenester som utføres av et oppfyllingssenter ut over å sende bestillingene dine, som for eksempel:

  • innkommende mottak
  • engrosbestillinger
  • returer
  • verdiskapende spesialprosjekter

Kostnader for innkommende mottak og engrosbestillinger faktureres månedlig. Alle kostnader for innkommende mottak i september vil for eksempel bli fakturert som én belastning i oktober.

Kostnader for returer og verdiskapende spesialprosjekter registreres på SFN-fakturaen din så snart de oppstår.

Spesialprosjekter faktureres per time, og har en minimumskostnad på én time. Priser for spesialprosjekter finner du i Fakturering-seksjonen i SFN-appen ved å klikke på Vis prissetting.

Innkommende mottak

Når et oppfyllingssenter mottar en innkommende overføring, belastes tiden det tar å organisere og motta variantene som Belastninger for innkommende overføring. Disse belastningene opprettes og faktureres innen en uke etter at forsendelsen ble mottatt.

For å unngå tilleggskostnader og forsinkelser må du sørge for at de innkommende overføringene samsvarer med SFNs krav.

Engros

Engrosbestillinger belastes separat fra detaljsalgsbestillinger. For mer informasjon om engrosbelastninger, kan du klikke på elementet under Spesialprosjekter. En CSV-fil som inneholder detaljer for hver enkelt forsendelse er tilgjengelig for nedlasting.

Returforsendelser til avsender

Hvis en forsendelse ikke kommer frem til sin endelige destinasjon, vil transportøren returnere den til avsender. Dette kalles en Returner til avsender (RTS)-forsendelse. Behandling av RTS-forsendelser belastes basert på når returen behandles. En CSV-fil er tilgjengelig for nedlasting med detaljer for hver enkelt forsendelse. Finn ut mer om hvordan du får tilgang til SFN-kostnadene dine.

Verdiskapende spesialprosjekter

Du kan be om at oppfyllingssenteret gjennomfører verdiøkende spesialprosjekter på dine vegne. Disse forespørslene kan inkludere tjenester som sammensetning, produktmontering og produkttilpasning. Spesialprosjekter medfører tilleggskostnader.

Når du ber om et spesialprosjekt, mottar du et tids- og kostnadsestimat som du må gå gjennom og godkjenne. Når arbeidet er fullført vises kostnaden på SFN-fakturaen din.

Finn ut mer om å sende inn spesialprosjekter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis