Priser og gebyrer for tjenester fra Shopifys distribusjonsnettverk i Canada

Avhengig av type belastning legges belastninger for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) til på Shopify-fakturaen i ulike frekvenser:

  • på slutten av dagen
  • på slutten av kalendermåneden

Alle plukk- og pakkgebyrer for en dag legges for eksempel til på Shopify-fakturaen neste dag, mens alle lagergebyrer for en måned legges til ved utgangen av kalendermåneden.

SFN-belastningene vises på siden Belastninger i SFN-appen. Her finner du detaljert informasjon om SFN-belastninger ved å klikke Vis detaljer for måneden på siden Belastninger i SFN-appen. De fullstendige fakturaene finner du på siden Fakturering i Shopify-administrator.

Du finner definisjoner av avgifter og belastninger i SFN-appen ved å gå til Belastninger > Vis prissetting.

Sammendrag av prissetting og gebyrer i Canada

Tabellen nedenfor beskriver SFNs gebyrer og deres faktureringsfrekvens i Canada.

SFN-gebyrer og faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivelse Faktureringsfrekvens
Plukk og pakk Plukk- og pakkeavgifter belastes på hver bestilling som oppfylles. Plukk- og pakkeavgifter belastes for første plukking, og for hver ytterligere plukking på bestillinger som inneholder mer enn én vare. Daglig
Emballasjemateriell Avgifter for emballasje belastes på hver oppfylte bestilling. Disse avgiftene inkluderer kostnaden for standardkonvolutter, esker og annet materiell som brukes til å pakke hver enkelt bestilling. Daglig
Transport Transportavgifter belastes på hver forsendelse som gjøres med SFN-tjenester. Avgiftene avhenger av fraktmetode og fakturerbar vekt. Daglig
Lagring Lagergebyrer beregnes ved å multiplisere det totale volumet varianter i kubikkfot, antall varianter og lagerprisen. Lagergebyrer beregnes og registreres hver kveld på SFN-sammendraget. Disse gebyrene grupperes sammen og sendes til Shopify-fakturering månedlig ved utgangen av SFN-faktureringsperioden. Månedlig
Spesialprosjekter Hvis et spesialprosjekt har behov for tilleggsarbeid av SFN-personell som ikke er inkludert i plukk- og pakkgebyrene blir du belastet en timebasert avgift. Månedlig

Plukk-og-pakk-kostnader

Når en kunde legger inn en bestilling, plukker SFN de bestilte varene og pakker dem. Plukk- og pakkeavgifter belastes per oppfyllelse. Hver oppfyllelse belastes en første plukkeavgift, og oppfyllelser som inneholder flere varer belastes ytterligere plukkeavgifter for hver ekstra vare.

Avgifter for pakkemateriell

Avgifter for pakkemateriell dekker kostnaden for materiell som kreves for å pakke hver oppfyllelse. Disse gebyrene belastes med oppfyllelse. Kostnaden varierer avhengig av typen og størrelsen på emballasjen som brukes for hver enkelt bestilling.

Transportavgifter

Transportgebyrer er fraktprisene som belastes per forsendelse. Transportgebyrer inkluderer fraktmetode og fakturerbar vekt. Avhengig av avtale kan transportgebyrene også inkludere sonebasert prissetting eller satskort.

Kostnaden for å sende hver bestilling er basert på følgende faktorer:

  • frakttjenesten som benyttes, som avgjøres av fraktprisen kunden har valgt i kassen
  • den fakturerbare vekten til hver pakke
  • destinasjonsfraktsonen for bestillingen

Fakturerbar vekt

Fakturerbar vekt beregnes basert på følgende mål:

Du faktureres for den høyeste vekten, fordi både vekt og størrelse er viktige faktorer for transportører. Vekten påvirker transportfaktorer som drivstoffkostnader og hvilke kjøretøy som kan brukes. Størrelse påvirker antall pakker som kan fraktes på et kjøretøy.

Hvis du for eksempel selger en pute, vil pakkevekten være svært lav, men pakkedimensjonene vil være store, og den vil ta opp mer plass i kjøretøyet. Som et resultat av dette vil den fakturerbare vekten belastes basert på dimensjonal vekt, ikke pakkens vekt.

Pakkevekt

Pakkevekten er summen av vektene for hver av variantene i forsendelsen, i tillegg til vekten på emballasjen.

For å beregne pakkevekten din må du veie forsendelsen med en vekt.

Dimensjonal vekt

Standardpakkens dimensjoner sendes til transportøren sammen med bestillingens dimensjonale vekt for å beregne fraktprisene for kunden.

Dimensjonal vekt avgjøres ved å summere volumet for alle varianter i en forsendelse, og deretter dele dette volumet i tommer etter en dimensjonal deleverdi. Den dimensjonale deleverdien er et fast tall som avgjøres av hver enkelt transportør. Den dimensjonale deleverdien er for eksempel 139 for forsendelser med opprinnelse i Canada.

Sonebasert prising

I Canada bruker SFN sonebasert prissetting for å kunne beregne kostnaden for forsendelse av bestillinger. Med sonebasert prissetting der Canada delt i geografiske soner, og fraktomkostningen for en forsendelse er beregnet basert på destinasjonsfraktsonen for bestillingen.

Prissettingen er basert på satskortet ditt. Et satskort oppsummerer prisen du belastes basert på fraktsonen og den fakturerbare vekten på forsendelsen.

Basert på den valgte fraktprisen vil SFN velge den beste transportøren og posttjenesten som passer med tidslinjen til befraktningen. Alle priser følger en blandet prismodell for å få konkurransedyktige priser for alle fraktsoner. SFN støtter ikke transportørspesifikke fraktpriser.

Lagerkostnader

Lagergebyrer beregnes ved å multiplisere det totale volumet varianter i kubikkfot, antall varianter og lagerprisen. Lagergebyrer beregnes daglig basert på lagerantall, men belastes månedlig i henhold til SFN-faktureringsperioden.

Lagergebyrer belastes bare på tilgjengelig lagerbeholdning. Tilgjengelig lagerbeholdning er lagerbeholdningen som er lagret ved et oppfyllingssenter. Tilgjengelig lagerbeholdning inkluderer allokert lagerbeholdning, som er lagerbeholdning reservert for oppfylling av bestillinger, men som ikke har forlatt oppfyllingssenteret.

Lagringsgebyrer blir ikke belastet på lagerbeholdning under mottaksprossen, lagerbeholdning i bestilling og andre lagertellinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis