Forhåndsautoriserte returer til Shopifys distribusjonsnettverk

Ved å velge å inkludere en forhåndsgodkjent returetikett i forsendelsene får kundene muligheten til å returnere produkter til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) uten at du manuelt må opprette en retur i Shopify-administrator. Forsendelser som sendes innenfor USA fra SFN-oppfyllingssentre lokalisert i USA er berettiget til inkluderte, forhåndsgodkjente returetiketter.

Aktiver forhåndsgodkjente returetiketter

Du kan velge å inkludere en forhåndsgodkjent returetikett i alle forsendelser, eller bare i forsendelser over en bestemt verdi. Etter å ha aktivert forhåndsgodkjente returetiketter faktureres du for varer som returneres av kundene og behandles av SFN. Se SFN-satskortet for å se detaljert prisinformasjon.

Før du aktiverer forhåndsgodkjente returetiketter

Før du aktiverer forhåndsgodkjente returetiketter må du konfigurere returregler for produkter som oppfylles av SFN.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Administrer returer.

 6. Klikk Administrer under Forhåndsgodkjente returetiketter.

 7. Hvis du vil legge ved en forhåndsgodkjent returetikett i alle bestillinger velger du Inkluder for alle bestillinger, ellers velger du Inkluder bare for bestillinger over en verdi på og angir en verdi.

 8. Klikk på Lagre.

Når du har aktivert forhåndsgodkjente returer vil etiketter være inkludert i berettigede bestillinger som sendes til SFN for oppfyllelse.

Skriv ut en forhåndsgodkjent returetikett på nytt

Hvis en forhåndsgodkjent returetikett går tapt eller blir skadet kan du skrive den ut på nytt for å generere en PDF-kopi, som du så kan sende til kunden.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Returer.

 5. Velg Ventende for filteret Status.

 6. Klikk på bestillingen du vil skrive ut den forhåndsgodkjente returetiketten på nytt for.

 7. Klikk Skriv ut etikett på nytt.

En PDF-returetikett blir lastet ned, som så kan sendes til kunden slik at de kan skrive den ut.

Få tilgang til bestillinger med en forhåndsgodkjent returetikett

Når en transportør skanner en forhåndsautorisert returetikett, vises returen som Forhåndsautorisert i Returer-fanen i SFN-appen. Før SFN-personalet går gjennom returen ved oppfyllingssenteret og avgjør hvilke produkter som er returnert, vil sammendragssiden for returen vise alle varer fra den opprinnelige bestillingen. Når inspeksjonen er fullført inneholder sammendraget følgende informasjon:

 • returnummeret
 • varene som er oppført i returen
 • hvorvidt varene er mottatt
 • varenes tilstand
 • hvorvidt varene ble tilbakeført eller avhendet

Du kan utstede en refusjon når som helst i returprosessen, selv om SFN-personalet ikke har fullført behandlingen av returen. Når SFN-personalet er ferdige med å inspisere de returnerte varene, mottar du en e-postmelding som inneholder en kobling til å utstede en refusjon for bestillingen i Shopify-administrator.

Hvis du tilbyr gratis returfrakt eller ønsker å endre refusjonsbeløpet på grunn av skadede produkter kan du tilpasse beløpet som refunderes til kunden. Finn ut mer om å utstede refusjoner.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis