Konfigurere regler for returer til Shopifys distribusjonsnettverk

Du kan konfigurere regler for hva som skjer med produkter som returneres til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Returregler angis for individuelle produkt-SKU-er, og er basert på hvorvidt produktet som mottas er i bearbeidbar eller usalgbar stand.

For produkter som returneres i bearbeidbar tilstand kan du angi en regel der SFN-personalet erstatter en manglende polypose eller strekkode og deretter tilbakefører produktet til lagerbeholdningen. Hvis du ikke har aktivert denne innstillingen og et produkt returneres i bearbeidbar stand, vil SFN-personalet legge produktet til side for senere gjennomgang og bearbeiding.

Produkter som returneres i usalgbar tilstand avhendes ved SFN-oppfyllingssenteret. Usalgbare produkter inkluderer begrensede varer som returneres i åpnet eller brukt tilstand. Finn ut mer om retur av begrensede produkter.

Du kan når som helst endre disse reglene. Hvis en retur allerede pågår når du endrer en regel som påvirker et produkt inkludert i returen, følger SFN-personalet regelen som er aktiv når returen behandles.

Konfigurer returregler for et enkeltprodukt

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Klikk Administrer i seksjonen Håndtering av returnert vare.
 4. Velg Erstatt polypose eller strekkode ved siden av produktet du vil endre.
 5. Klikk på Lagre.

Gjenta denne prosessen for å aktivere innstillingen for hvert av produktene du ønsker at SFN-personalet skal bearbeide og tilbakeføre til lagerbeholdningen. Som standard avhendes bearbeidbare produkter med mindre denne innstillingen er aktivert. Du kan også massekonfigurere returregler.

Massekonfigurer returregler for produkter

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Klikk Administrer i seksjonen Håndtering av returnert vare.
 4. Velg produktene du vil endre.
 5. Klikk Endre valgte i kolonnen Bearbeidbar tilstand, og velg deretter et av følgende alternativer:

  • Velg Ikke bearbeid hvis du ønsker å avhende returnerte produkter.
  • Velg Bearbeid for å erstatte en manglende polypose eller strekkode og tilbakeføre produkter til lagerbeholdningen.
 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis