Konfigurere regler for produkter som returneres til Shopifys distribusjonsnettverk

Du kan konfigurere regler for hva som skjer med produkter som returneres til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Returregler konfigureres for hver produkt-SKU. Reglene kan konfigureres basert på tilstanden til produktet som returneres.

For produkter som returneres i bearbeidbar stand kan du angi en regel om at SFN-personalet skal erstatte en manglende polypose eller strekkode og deretter tilbakeføre produktet til lager. Hvis du ikke har aktivert denne innstillingen og et produkt returneres i bearbeidbar stand, legges produktet til side av SFN-personalet for senere gjennomgang, og du blir kontaktet for å diskutere hvordan produktet skal håndteres.

Du kan velge mellom å avhende eller sende tilbake produkter som returneres i usalgbar stand. Usalgbare produkter inkluderer begrensede varer som returneres i åpnet eller brukt stand. Finn ut mer om retur av begrensede varer.

Du kan når som helst endre disse reglene. Hvis en retur allerede pågår når du endrer en regel som påvirker et produkt inkludert i returen, følger SFN-personalet regelen som er aktiv når returen behandles.

Konfigurer returregler for ett enkelt produkt

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Administrer returer.

 6. Klikk Administrer i seksjonen Håndtering av returnert vare.

 7. Velg Erstatt polypose eller strekkode ved siden av produktet du vil endre.

 8. Klikk på Lagre.

Gjenta denne prosessen for å aktivere denne innstillingen for hvert produkt du ønsker at SFN-personalet skal bearbeide og tilbakeføre til lager. Du kan også konfigurere flere returregler samtidig.

Konfigurer returregler for flere produkter samtidig

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Administrer returer.

 6. Klikk Administrer i seksjonen Håndtering av returnert vare.

 7. Velg produktene du vil endre.

 8. Klikk Endre valgte i kolonnen Bearbeidbar tilstand, og velg deretter et av følgende alternativer:

  • Velg Ikke bearbeid hvis du ønsker å avhende returnerte produkter.
  • Velg Bearbeid for å erstatte en manglende polypose eller strekkode og tilbakeføre produkter til lagerbeholdningen.
 9. Klikk på Lagre.

Send tilbake produkter som returneres i usalgbar tilstand

Ved å velge Send tilbake lagres produkter som returneres i usalgbar stand midlertidig ved et Shopify-lager, og returneres deretter til din ønskede destinasjon i USA på et senere tidspunkt.

Produkter sendes tilbake til deg når den totale akkumulerte vekten av produktene når rundt 11 kilo (25 pund), eller dersom et produkt har vært lagret i mer enn 30 dager.

Tilbakesendingsgebyrer belastes per forsendelse, og baseres på forsendelsens totalvekt.

Tilbakesendingsgebyrer
Pakkevekt (i pund) Pris per pakke (i USD)
5 12 USD
15 18 USD
25 25 USD

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Administrer returer.

 6. Klikk Administrer i seksjonen Håndtering av returnert vare.

 7. Velg produktene du vil endre.

 8. Klikk på Endre valgte i kolonnen Usalgbare, og velg deretter Send tilbake til din lokalisasjon.

 9. Velg destinasjonen du ønsker å sende produktene til i seksjonen Send tilbake til din lokalisasjon.

 10. Klikk på Lagre.

 11. Valgfritt: Velg avmerkingsboksen Send tilbake forsendelser i seksjonen E-postvarsler hvis du ønsker at det automatisk skal sendes e-postmeldinger når en forsendelse som inneholder usalgbare varer sendes til din lokalisasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis