Sende inn spesielle prosjekter

Du kan be om at et oppfyllingssenter utfører ekstraarbeid på forsendelsene dine, som går ut over lagring og sending av produktene, som å feste strekkoder på produktene. For å sende en forespørsel må du opprette et spesialprosjekt fra appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) i Shopify-administrator.

Du kan be om spesialprosjekter for alt som strekker seg ut over de vanlige oppgavene som kreves for å behandle innkommende overføringer og bestillinger. Spesialprosjekter inkluderer følgende typer arbeid:

Forespørselen om et spesialprosjekt sendes til SFN-teamet, som godtar eller avslår forespørselen basert på visse krav.

Krav til et spesialprosjekt

For å planlegge og estimere et spesialprosjekt, må SFN kjenne til detaljene for arbeidet som forespørres. Legg ved bilder og videoer av prosesser for å sikre nøyaktighet. Hvert spesialprosjekt, bortsett fra marking, har en minstetid på én time. Det betyr at dersom du sender inn et prosjekt som tar mindre enn én time, blir du fortsatt fakturert for én times arbeid.

Hver enkelt forespørsel om et spesialprosjekt må inneholde følgende:

 • alle SKU-er som er involvert
 • alt ikke-SKU-relatert materiell som kreves
 • detaljerte monteringsinstruksjoner (bilder og videoer hvis nødvendig)
 • antall som kreves
 • forfallsdato for prosjektet
 • hvis det er aktuelt, alle tilknyttede prosjekter eller innkommende overføringer
 • hvis det er aktuelt, eventuelle nye SKU-er som opprettes
 • hvis det er aktuelt, foretrukket oppfyllingssenter

Prosess for spesialprosjekter

Du kan sende inn forespørselen om spesialprosjektet i SFN-appen i Shopify-administrator. Når du har sendt forespørselen går SFN-teamet gjennom forespørselen innen 48 timer, og vil enten godta eller avslå forespørselen:

 • Hvis forespørselen godtas, blir den oppført i Spesialprosjekter > Handling kreves eller Venter på tilbudsgodkjenning i SFN-appen.
 • Hvis forespørselen din avvises, vil den være oppført i Spesialprosjekter > Avvist av SFN i SFN-appen.

Se gjennom følgende tabell for å finne ut mer om statuser for spesialprosjekter og deres beskrivelser:

Statuser for SFN-spesialprosjekter
Status Beskrivelse
Utkast Du har ikke sendt inn forespørselen om prosjektet enda.
Sendt til vurdering Forespørselen din om et prosjekt står på vent, og venter på en vurdering av SFN-teamet.
Venter på godkjenning av tilbud SFN-temaet har gitt et tilbud på arbeidet for at prosjektet skal kunne starte. Du må gå gjennom tilbudet, og deretter bekrefte eller avslå prosjektforespørselen.
Pågår Prosjektet ditt jobbes med.
Handling kreves Du må gå gjennom prosjektforespørselen, og deretter bekrefte eller avslå den. Hvis du bekrefter, sendes prosjektet til oppfyllingssenterne.
Fullført Prosjektet ditt er fullført.
Avslått av SFN Prosjektforespørsene din ble avslått av SFN-teamet. Prosjektforespørsler kan bli avslått på grunn av manglende lagerbeholdning, nødvendig verktøy eller utstyr som er utilgjengelig eller ferdighetene til lageret.
Avslått av deg Du eller et annet personalmedlem har avslått prosjektforespørselen.
Kansellert Prosjektet ditt er kansellert og vil ikke bli fullført.

Forespør et spesialprosjekt

Når du forespør et prosjekt, må du sørge for at du skriver svært detaljerte instruksjoner for prosjektet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk > Spesialprosjekter.
 2. Klikk på Forespør prosjekt.
 3. Velg prosjekttypen og klikk Bekreft prosjekttype.
 4. Angi et navn for prosjektet.
 5. Angi detaljerte instruksjoner for spesialprosjektet i Instruksjoner. Hvis du har valgt et prosjekt for montering, angir du SKU-ene for produktene som krever montering i feltet Instruksjoner. Sørg for at du legger ved all nødvendig informasjon.
 6. Valgfritt: Legg til eventuelle vedlegg, for eksempel bilder eller videoer, i spesialprosjektet.
 7. Klikk på Forespør prosjekt.

Finn statusen for et spesialprosjekt

Når du har sendt inn spesialprosjektet vil SFN vurdere det innen to til tre dager. Du mottar en e-post som gir deg beskjed om hvorvidt spesialprosjektet er godtatt eller avvist.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oppgaver-seksjonen,

 3. Klikk på Godkjenn spesialprosjekt.

 4. Klikk på spesialprosjektet du vil åpne.

 5. Gjør en av følgende i seksjonen Prosjektgodkjenning:

  • Klikk på Godta tilbud for å godta tilbudet og starte spesialprosjektet.
  • Klikk på Avslå tilbud for å kansellere spesialprosjektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis