Sende inn spesielle prosjekter

Du kan be om at et oppfyllingssenter utfører ekstraarbeid på forsendelsene dine, som går ut over lagring og sending av produktene, som å feste strekkoder på produktene. For å sende en forespørsel må du opprette et spesialprosjekt fra appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) i Shopify-administrator.

Du kan be om spesialprosjekter for alt som går ut over det vanlige arbeidet som kreves for å behandle innkommende overføringer og bestillinger:

 • produktmontering
 • produkttilpasning
 • forhåndsmonterte sett
 • kvalitetskontroll

Din forespørsel om et spesialprosjekt sendes til en koordinator for forhandleropplevelser, som godkjenner eller avviser forespørselen basert på bestemte krav.

Krav til et spesialprosjekt

For å planlegge og estimere et spesialprosjekt, må SFN kjenne til detaljene for arbeidet som forespørres. Legg ved bilder og videoer av prosesser for å sikre nøyaktighet. Hvert spesialprosjekt, bortsett fra marking, har en minstetid på én time. Det betyr at dersom du sender inn et prosjekt som tar mindre enn én time, blir du fortsatt fakturert for én times arbeid.

Hver enkelt forespørsel om et spesialprosjekt må inneholde følgende:

 • alle SKU-er som er involvert
 • alt ikke-SKU-relatert materiell som kreves
 • detaljerte monteringsinstruksjoner (bilder og videoer hvis nødvendig)
 • antall som kreves
 • forfallsdato for prosjektet
 • hvis det er aktuelt, alle tilknyttede prosjekter eller innkommende overføringer
 • hvis det er aktuelt, eventuelle nye SKU-er som opprettes
 • hvis det er aktuelt, foretrukket oppfyllingssenter

Prosess for spesialprosjekter

Først må du forespørre spesialprosjektet inne i SFN-appen i Shopify-administrator. En koordinator for forhandleropplevelse vil gå gjennom forespørselen din innen 48 timer.

Hvis forespørselen din godtas, vil den være oppført i Spesialprosjekter > Handling kreves i SFN-appen. Forespørselen vil inneholde tids- og kostnadsestimater som du må gå gjennom. Når du godtar sendes prosjektet til oppfyllingssenterne.

Hvis forespørselen din avvises, vil den være oppført i Spesialprosjekter > Avvist i SFN-appen. Mulige grunner kan blant annet være følgende:

 • mangel på lagerbeholdning
 • forespørselen anses for å ligge utenfor kapasiteten eller evnene til lageret
 • nødvendig verktøy eller utstyr er ikke tilgjengelig

Forespør et spesialprosjekt

Når du forespør et prosjekt, må du sørge for at du skriver svært detaljerte instruksjoner for prosjektet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk > Spesialprosjekter.
 2. Klikk på Forespør prosjekt.
 3. Velg prosjekttypen og klikk Bekreft prosjekttype.
 4. Angi et navn for prosjektet. - Hvis du har valgt et prosjekt for montering, angir du SKU-ene for produktene som krever montering i feltet Instruksjoner.

 5. I Instruksjoner angir du detaljerte instruksjoner for spesialprosjektet. Sørg for at du inkluderer all nødvendig informasjon.

 6. Valgfritt: Legg til eventuelle vedlegg, for eksempel bilder eller videoer, i spesialprosjektet.

 7. Klikk på Forespør prosjekt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis