Klimanøytral frakt med Shopify Shipping

Fra 25. oktober 2021 til 31. desember 2021 vil alle forsendelser som sendes gjennom Shopify Shipping fra en adresse i USA være klimanøytrale.

Kvalifisering

Kvalifisering for klimanøytral frakt avhenger av følgende kriterier:

  • Fraktetiketten må kjøpes gjennom Shopify Shipping.
  • Fraktopprinnelsen må være en amerikansk adresse, som inkluderer adresser som Alaska, Hawaii, Puerto Rico og militære adresser.

Butikkadressen din trenger ikke å være i USA.

Kostnaden for klimanøytral frakt gjennom Shopify Shipping

Det er ingen ekstra kostnad for klimanøytral frakt gjennom Shopify Shipping. Når du kjøper en fraktetikett som har en opprinnelsesadresse i USA, vil kostnaden for å kompensere for klimautslippene fra denne forsendelsen dekkes av Shopify.

Hvis du bruker Offset-appen betaler du ikke for klimakompensering for forsendelser gjort gjennom Shopify Shipping innenfor en fraktopprinnelse i USA.

Slik kompenseres utslippene

Hver forsendelse fører til en viss mengde klimautslipp. Klimautslippet for hver enkelt forsendelse beregnes av Shopify, og deretter kjøpes klimakompensering fra Grassroots for å gjøre forsendelsen klimanøytral.

Bruke flere tjenester for klimakompensering

Du kan kompensere for klimautslippene fra forsendelsene dine på flere måter, men bare én metode brukes for hver forsendelse. Kompenseringsmetodene har et hierarki for å avgjøre hvilken tjeneste som skal levere kompenseringen:

  1. Alle Shopify-kampanjer – Disse kampanjene, som klimanøytral frakt under BFCM, prioriteres over alle andre tjenester. Kostnaden dekkes av Shopify.
  2. Shop Pay – Bestillinger som betales gjennom Shop Pay bidrar til klimakompenseringsinitiativer gjennom WeForest. Kostnaden dekkes av Shopify.
  3. Shopify Shipping – Fraktetiketter som kjøpes gjennom Shopify Shipping og har en fraktopprinnelse i USA er klimanøytrale. Kostnaden dekkes av Shopify.
  4. Offset-appen – Offset beregner klimautslippene for hver av forsendelsene dine, og belaster deg deretter for å kompensere for disse utslippene gjennom klimakompenseringsprogrammer via Pachama.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis