Gå gjennom adresseformater

Når du kjøper en etikett gjennom Shopify Shipping, har hver transportør ulike forventninger for formatet på leveringsadressen.

Adressegjenkjenning

Når du angir en leveringsadresse for en fraktetikett, kontrolleres adressen mot transportørens database. Hvis det er en match, vil adressen garantert bli gjenkjent av transportøren. Hvis det ikke er et samsvar, er det ingen garanti for at adressen vil bli gjenkjent, noe som kan føre til feil eller forsinkelser i leveringen.

Gjenkjente adresser

Hvis en adresse er i et gyldig format og har et samsvar i databasen til transportøren, vil den garantert bli gjenkjent. Dette betyr at budfirmaet godtar etiketten, og det oppstår ingen forsinkelser på grunn av en feil ved lesing av etiketten.

Feil med gult banner

Hvis du ser en feilmelding for leveringsadressen i et gult banner, er adressen i et gyldig format, men har ingen samsvar i transportørens database. Dette betyr vanligvis at det er en feil i hvordan adressen ble angitt. Du kan bruke transportørens leveringsadressekontroll for å finne adressen som transportøren bruker.

Adresser som ikke gjenkjennes kan fortsatt brukes, og påvirker ikke nødvendigvis leveringen. Hvis du er sikker på at en adresse er riktig, kan du bruke den ukjente adressen på etiketten din.

Hvis du trenger hjelp med leveringsadressene dine, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Feil med rødt banner

Hvis du ser en feilmelding for leveringsadresse i et rødt banner, er adressen i feil format, og du kan ikke kjøpe en etikett for den. Du kan bruke transportørens leveringsadressekontroll for å finne formatet som transportøren bruker.

Hvis du trenger hjelp med leveringsadressene dine, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Leveringsadressekontroller

Bruk følgende verktøy til å validere adressene dine.

Koblinger til adressekontrollene for hver transportør
Budfirma Verktøy
USPS USPS adressekontroll
UPS UPS-adressekontroll
Canada Post Canada Post adressekontroll
DHL DHL adressekontroll
Sendle Referanseveiledning for Sendle-forsteder

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis