Kjøpe fraktetiketter i Australia

Avhengig av om du er berettiget, kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter i Australia gjennom Sendle. Sendle tilbyr henting og muligheten til å levere forsendelser.

Ikke alle adresser i Australia er berettiget til å kjøpe Sendle-etiketter gjennom Shopify Shipping. Før du kjøper en fraktetikett, må du sørge for at du forstår de ulike metodene for å levere forsendelsen din til Sendle.

Hentinger

Du kan planlegge en henting med Sendle hvis du oppfyller følgende krav:

 • Adressen din er berettiget for henting.
 • Du oppga at forsendelsen skulle hentes når du kjøpte fraktetiketten.

Internasjonale forsendelser kan kun hentes, ikke leveres.

Planlegge hentinger

Du planlegger hentinger samtidig som du kjøper etiketten. Du kan ikke planlegge en henting etter at en etikett er kjøpt.

Når du planlegger den første hentingen, må du klikke på Rediger henteinformasjon for å legge til detaljer og instruksjoner for hentingen. Disse opplysningene lagres og legges til som standard for alle fremtidige hentinger, men de kan redigeres når som helst.

Hentestedet er det samme som plasseringen for fraktopprinnelse som brukes på etiketten.

Den tidligste hentedatoen er alltid neste virkedag. Du kan ikke spesifisere tiden for henting, sjåføren vil ankomme en gang mellom kl. 08.00 og 18.00.

Når du velger en hentedato, vises eventuelle datoer du allerede har planlagt en henting for under Planlagte hentedatoer i rullegardinmenyen Hentedato.

Administrere hentinger

Når du planlegger en henting, er det bare dato og instruksjoner for hentingen som kan endres. For å endre hentedato for en enkeltbestilling, klikk på -knappen > Administrer pakke > Avtal ny henting inne i bestillingen, og fyll ut skjemaet. Hvis du har behov for å endre hentedato for alle bestillinger på en hentedato, klikker du på Vis henting > Avtal ny hentingBestillinger-siden. Du kan ikke endre hentedato på dagen for henting.

Hvis du vil endre henteinstruksjonene, kan du kontakte Sendle-brukerstøtte og inkludere Shopify i emnelinjen.

Hvis du må endre noen andre detaljer, for eksempel leveringsadresse, kan du annullere etiketten og opprette en ny.

Dagen for hentingen

På dagen for hentingen plasserer du forsendelsene på stedet du har angitt i henteinformasjonen. Hvis både innenlands og internasjonale forsendelser er planlagt for henting, bør du dele dem opp i to bunker. Forskjellige sjåfører vil hente hver forsendelsestype.

For dine første internasjonale forsendelsene, vil Sendle-sjåførene be deg om identifikasjon. Hvis du befinner deg på en bedriftsadresse vil Sendle-sjåførene også be deg om dokumentasjon på at du jobber for denne bedriften, som for eksempel et visittkort. Sørg for at du har identifikasjonen klar når Sendle-sjåføren ankommer. Hvis sjåføren ikke kan bekrefte identiteten din, kan de nekte å ta imot forsendelsene, og du må avtale en ny henting.

Leveringer

Du kan levere en forsendelse til Sendle hvis du oppfyller følgende krav:

 • Adressen din er kvalifisert for en levering.
 • Det er en innenlands forsendelse. Du kan ikke levere internasjonale forsendelser.
 • Forsendelsen er under 10 kg.
 • Forsendelsesvolumet er mindre enn 40 L.

Pakkekrav

Sendle har ulike begrensninger for innenlands og internasjonale pakker.

Krav for pakker innenlands

Følgende er maksimumsverdiene tillatt av Sendle for pakker innenlands:

 • Ingen side kan være lengre enn 120 cm
 • Maksimal vekt er 25 kg
 • Maksimalt volum er 100 l

For begrensninger for hver individuelle pakketype, kan du se Sendles brukerstøtteside.

Krav for internasjonale pakker

Følgende er maksimumsverdiene tillatt av Sendle for internasjonale pakker:

 • Ingen side kan være lengre enn 105 cm
 • Maksimal vekt er 20 kg
 • Det maksimale totalmålet (summen av lengde, bredde og høyde) må være mindre enn 150 cm.

For mer detaljerte begrensninger, kan du se Sendles brukerstøtteside.

Kvalifikasjon for leveringsadresse

Både opprinnelses- og destinasjonsadressene må være berettiget for Sendles tjenester for at du skal kunne kjøpe en fraktetikett. Sendle henter ikke fra eller leverer til postbokser.

For å kjøpe en etikett må opprinnelsesadressen din være berettiget for hentinger, selv om du selv leverer pakken. Det er ulike plasseringer for innenlands og internasjonale hentinger, som betyr at du ikke nødvendigvis er berettiget for begge selv om du er berettiget for én av dem.

For å finne ut om en opprinnelsesadresse er berettiget for å kjøpe en fraktetikett, eller hvilke metoder som er tilgjengelige for å levere forsendelsen din til Sendle, må du inkludere forstad og postnummer. Oppgi forstaden i Sted-feltet i stedet for byen.

For å kjøpe en fraktetikett for levering må du også bo i nærheten av et leveringssted. For mer informasjon kan du se Sendles leveringssteder.

Hvis du ikke er berettiget for en spesifikk metode, vil den ikke dukke opp som et alternativ når du kjøper en fraktetikett.

For mer informasjon, eller for å se tilgjengelige forsteder, kan du se følgende:

Før du kjøper din første fraktetikett

Gå gjennom detaljene ved bruk av Sendle med Shopify før du kjøper din første etikett.

Du må også passe på at du velger dimensjonene for standardpakken for at fraktkostnadene skal bli nøyaktige.

Kjøp en etikett

Kostnaden for Sendle-fraktetiketter vises i AUD. Etter at du kjøper en fraktetikett vil kostnaden bli fakturert deg i USD gjennom Shopify-kontoen din. For mer informasjon, kan du se Fakturering og skatter.

Steg:

## Kjøp og skriv ut flere fraktetiketter

Du kan kjøpe og skrive ut opptil 50 fraktetiketter om gangen fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator. Bruk avmerkingsboksene til å velge opptil 50 bestillinger du vil kjøpe fraktetiketter til.

Følgende typer bestillinger inkluderes ikke når du kjøper fraktetiketter samtidig:

 • bestillinger som inneholder varer som ikke krever frakt
 • bestillinger som ikke har en gyldig leveringsadresse
 • bestillinger som allerede er sluttført

Hvis en bestilling allerede er delvis sluttført, blir kun de uoppfylte varene inkludert i bulkkjøpet av etikett.

Steg:

Hvis du kjøper mange fraktetiketter samtidig og ønsker å bruke hentealternativet, vil alle henteforsendelser i bulkbestillingen ha den samme hentedatoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis