Opprette utkast til fraktetiketter automatisk med Shopify Flow

Du kan bruke Shopify Flow til å opprette fraktetikettutkast automatisk.

Før du starter må du sjekke at Shopify Flow-appen er installert i butikken.

Når Shopify Flow er installert kan du installere og redigere en forhåndsopprettet mal eller opprette en egen arbeidsflyt manuelt.

Finn ut mer om Shopify Flow.

Opprette en arbeidsflyt manuelt

Du kan opprette en arbeidsflyt i Shopify Flow manuelt for å forberede utkast til fraktetiketter automatisk. Når en bestilling er klar til oppfyllelse i butikken og oppfyller de angitte betingelsene forberedes automatisk utkast til fraktetiketter for bestillingen.

Hvis dette er første gang du bruker Shopify Flow, kan det være enklere å bruke en mal fremfor å opprette en manuelt.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk på Velg en utløser, og velg utløseren Bestilling klar til oppfyllelse.

 6. Klikk på Utdata for å opprette et nytt trinn.

  1. Klikk på Betingelse.
  2. Velg hvilken betingelse som må være oppfylt før handlinger kan kjøre.
 7. Klikk Then for å velge hvilken handling som skal utføres når betingelsen du angir er sann.

  1. Klikk på Handlinger.
  2. Velg handlingen Forbered fraktetiketter.
 8. Valgfritt: Velg hvilken pakke som skal brukes når fraktetiketten opprettes fra listen over lagrede pakker.

 9. Valgfritt: Angi totalvekten for pakken, inkludert vekten på emballasjen bestillingen sendes i og innholdet.

 10. Velg en frakttjeneste fra listen over tilgjengelige tjenester.

 11. Valgfritt: Klikk Ellers for å legge til ytterligere betingelser eller handlinger i arbeidsflyten hvis betingelsen du angir er usann.

 12. Klikk Ny arbeidsflyt, og angi deretter en tittel for arbeidsflyten.

 13. Klikk på Aktiver arbeidsflyt for å begynne å bruke arbeidsflyten.

Opprette en arbeidsflyt ved hjelp av en mal

Maler er forhåndslagde arbeidsflyter i Shopify Flow, som er opprettet av Shopify og kan tilpasses og brukes av deg. Det er flere maler tilgjengelig for å forberede utkast til fraktetiketter automatisk:

Gjennomgang og kjøp av fraktetiketter

Når et utkast til en fraktetikett forberedes for en bestilling av en arbeidsflyt, legges taggen Automation til bestillingen og et varsel vises i bestillingens tidslinje. Bestillingen vises i den nye bestillingsvisningen AutomasjonerBestillinger-siden.

For å se bestillingsvisningen Automasjoner går du til Bestillinger i Shopify-administrator og klikker på Automasjoner. Visningen inneholder kolonnen Etikettstatus, som indikerer en av følgende for hver bestilling:

 • Ingen etikett – en etikett er annullert, eller det er ikke opprettet en etikett for denne bestillingen
 • Utkast opprettet – det er opprettet et etikettutkast for denne bestillingen
 • Delvis kjøpt – en eller flere etiketter er kjøpt, men ikke alle oppfyllelser for denne bestillingen har etiketter
 • Kjøpt – alle oppfyllelser for denne bestillingen har kjøpte etiketter
 • Skrevet ut – alle kjøpte etiketter er skrevet ut

Bestillingsvisningen Automasjoner kan ikke gjenopprettes automatisk hvis du sletter den. Hvis du sletter bestillingsvisningen Automasjoner kan du gjenskape den.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på Filter og velg deretter Tagget med.
 3. Klikk på Velg verdi og angi Automation.
 4. Klikk på Kolonner og velg deretter Etikettstatus.
 5. Klikk på Lagre som, angi et navn på bestillingsvisningen og klikk deretter på Lagre visning.

Gå gjennom og kjøp fraktetiketter enkeltvis

Før du kjøper en fraktetikett må du sikre at du har gått gjennom prosessen for å kjøpe en fraktetikett.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Valgfritt: Klikk på Automasjoner.
 3. Klikk på bestillingen.
 4. Klikk på Opprett fraktetikett.

Gå gjennom og kjøp mange fraktetiketter samtidig

Du kan kjøpe og skrive ut inntil 20 fraktetiketter av gangen fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator. Hvis du befinner deg i USA kan du kjøpe og skrive ut inntil 50 fraktetiketter av gangen. Før du kjøper fraktetiketter må du sikre at du går gjennom bestillingene og kjenner til prosessen for å kjøpe mange fraktetiketter samtidig.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Valgfritt: Klikk på Automasjoner.
 3. Velg avmerkingsboksen ved siden av hver enkelt bestilling du vil opprette en fraktetikett for.
 4. Klikk på Opprett fraktetiketter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis