Fraktmanifester

Hvis du har flere forsendelser som skal leveres til USPS, kan du opprette et fraktmanifest som kobler sammen alle forsendelsene dine i én enkelt strekkode. USPS kaller også disse fraktmanifestene for Shipment Confirmation Acceptance Notice-skjemaer, eller SCAN-skjemaer.

Når man oppretter et manifest vil USPS når de kommer for å hente forsendelsene, eller når du leverer forsendelsene, kunne skanne hovedstrekkoden på manifestet for å akseptere forsendelsene dine, i stedet for å skanne hver forsendelse for seg.

Hver fraktetikett i manifestet må ha den samme opprinnelsesadressen og den samme Forsendelsesdatoen.

Forsendelsesdatoer

Leveringsdatoen for alle etiketter i et manifest må samsvare med datoen du leverer manifestet til USPS. For å unngå problemer bør du angi leveringsdatoen til den dagen du planlegger å bruke manifestet.

Kansellere etiketter

Hvis du annullerer en fraktetikett som er lagt til i et manifest, kan ikke manifestet lenger brukes. Du må be USPS skanne de andre forsendelsene i manifestet enkeltvis.

Tidsfrister

For å legge til etiketter i manifestet for samme dag må du kjøpe dem før kl. 21.00 lokal tid på lokalisasjonen varene sendes fra.

Du kan ikke legge til etiketter som er kjøpt etter tidsfristene for manifestet for samme dag. Hvis du kjøper etiketter etter tidsfristen, kan du poststemple dem for neste dag og legge dem til neste dags manifest.

Installer Shipping Manifests-appen

For å installere Shipping Manifests-appen går du til https://shipping-manifests.shopifycloud.com/login. Angi butikkens .myshopify.com-URL-adresse og klikk Installer.

Bare kontoeieren eller personalmedlemmer med alle tilgjengelige tillatelser kan installere Shipping Manifests-appen.

Opprett et manifest

Når du oppretter et manifest, legges etiketter som oppfyller følgende betingelser til:

 • sporing er inkludert i etiketten
 • Forsendelsesdatoen er samme dag som du oppretter manifestet
 • etiketten er ikke lagt til et annet manifest

For å unngå problemer med flere manifester er det best å opprette manifestet ditt mot slutten av dagen, før du drar til USPS.

Steg:

 1. Opprett et nytt manifest med et av følgende alternativer:
  • Fra appen:
   1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shipping Manifests.
   2. Klikk på Opprett manifest.

- Fra Bestillinger-siden: 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger. 2. Klikk på Flere handlinger > Opprett manifester.

- Fra siden Skriv ut bestilling: 1. Klikk på Opprett manifest.

 1. Velg innfrielseslokalisasjonen. Alle tilgjengelige fraktetiketter fra innfrielseslokalisasjonen vil bli lagt til manifestet.
 2. Klikk på Opprett manifest.
 3. Klikk på Skriv ut manifest.

Skriv ut et manifest på nytt

Du kan skrive ut et manifest opp til 6 måneder etter at du opprettet manifestet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shipping Manifests.
 2. Klikk på manifestet.
 3. Klikk på Skriv ut manifest.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis