Masseredigering av produkter og varianter

Med bulkredigering, som likner et regneark, kan du redigere flere produkter og varianter av disse samtidig, fra Shopify-administrator. Du kan også bruke bulkredigering til å redigere samlinger, kunder, lagerbeholdninger og blogginnlegg og sider for nettbutikken.

Nettleserne Chrome, Firefox og Safari anbefales til bruk av masseredigeringsprorammet. Ma fungerer ved at det legger til parametere i nettstedsadresser. Det kan føre til nettstedsadresser som overstiger Internet Explorers grense for antall tegn i adressen, og bruk av IE for tilgang til bulkredigering kan derfor føre til feil. Andre nettlesere har ikke samme begrensninger for nettstedsadesser som IE.

Tips: Følgende anvisninger fungerer også for samlinger, kunder, lagerbeholdninger samt blogginnlegg og sider for nettbutikken. Ulike egenskaper er tilgjengelige for redigering utfra hva du endrer.

Velg produkter som skal masseredigeres

Du kan masseredigere produkter fra Produkter-siden i Shopify administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Produkter.

 2. Bruk avmerkingsboksene til å velge hvert av produktene du vil endre. Hvis du vil redigere varianter av bare ett produkt, velger du bare det produktet.

 1. Klikk på Rediger produkter.
  Masseredigere produktknapper

Velg produktegenskaper som skal masseredigeres

Siden Bulkredigeringsprogram viser produktene du valgte og noen av de redigerbare egenskapene deres i en tabell.

Hver kolonne i tabellen representerer en produktegenskap. Hver rad i tabellen representerer et valgt produkt eller en variant.

Området Redigerer for øyeblikket disse feltene viser en liste over produktegenskapene du redigerer for øyeblikket.

Legg til en egenskap

Steg:

 1. Klikk på Legg til felt. En liste med redigerbare egenskaper vises.

 2. Klikk på en egenskap for å legge egenskapen til tabellen for redigering.

 3. Hvis du vil legge til flere egenskaper, gjentar du denne prosedyren.

Fjerne en egenskap

Klikk på x ved siden av en produktegenskap for å avslutte redigeringen av egenskapen.

Masseredigering av produktegenskaper

Når du har valgt alle egenskapene du vil redigere, kan du klikke på feltene i tabellen for å taste inn nye data eller redigere eksisterende data.

Steg:

 1. Klikk og tast inn i et felt i tabellen for å redigere egenskapen (kolonnen) for produktet eller varianten (raden). Du kan redigere så mange produkter og egenskaper du ønsker.

 2. Klikk på Lagre for å lagre alle produktendringene du har foretatt med masseredigeringsprogrammet.

Snarveier i masseredigeringsprogramet

Bruk følgende snarveier til å navigere og redigere egenskaper i bulkredigering raskere:

 • Flytt mellom celler – Klikk for å velge en celle i tabellen og trykk deretter på en piltast for å flytte til neste redigerbare celle i pilens retning.
 • Velg flere celler med musen – Hold inne Alt-tasten på en PC eller command-tasten på en Mac og klikk på ulike celler for å velge flere celler. Cellene du velger trenger ikke å ligge inntil hverandre.
 • Velg flere tilstøtende celler med musen – Klikk for å velge en celle og hold deretter inne shift-tasten og klikk på en annen celle i samme kolonne for å velge cellen og alle cellene mellom den og den første cellen.
 • Velg flere celler med tastaturet – Klikk for å velge en celle og hold inne shift-tasten og trykk på piltastene opp eller ned flere ganger for å velge flere celler i en rekke over eller under den aktuelle cellen.
 • Rediger flere celler – Når du har valgt flere celler i tabellen kan du redigere alle de valgte cellene samtidig. Dette virker ved inntasting av tekst og tall, klikking på avmerkingsbokser og bruk av rullegardinmenyer i de valgte cellene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis