Legg til metafelt for kunde

Handlingen Legg til kundemetafelt legger til et metafelt til kunden som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for kunden.

Felt

Handlingen Legg til kundemetafelt inneholder følgende felter.

Felt som brukes i handlingen Legg til kundemetafelt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi.

Utløsere

Handlingen Legg til kundemetafelt har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Kunde-ID, identifiserer kunden metafeltet skal legges til. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til kundemetafelt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et kundemetafelt når en kunde opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges et kundemetafelt til alle nyopprettede kunder.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis