Legg til metafelt for produkt

Handlingen Legg til produktmetafelt legger til et metafelt for produktet som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for det aktuelle produktet.

Felt

Handlingen Legg til produktmetafelt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til produktmetafelt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi.

Utløsere

Handlingen Legg til produktmetafelt har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet metafeltet skal legges til for. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til produktmetafelt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et produktmetafelt når et produkt legges til i butikken

I dette arbeidsflyteksempelet legges et produktmetafelt til alle produkter når de legges til i butikken.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis