Legg til metafelt for butikken

Handlingen Legg til butikkmetafelt legger til et metafelt for butikken som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for butikken.

Felt

Handlingen Legg til butikkmetafelt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til butikkmetafelt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi.

Utløsere

Handlingen Legg til butikkmetafelt kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et butikkmetafelt når en samling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til et butikkmetafelt når en samling opprettes i den aktuelle butikken.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis