Forbered fraktetiketter

Handlingen Forbered fraktetiketter forbereder et utkast til en fraktetikett for bestillingen som utløste arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Forbered fraktetiketter inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til tagger for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Pakke Pakken som skal brukes til å opprette utkastet til fraktetiketten. Pakkealternativene hentes fra lagrede pakker på innstillingssiden Frakt og leveranse.
Totalvekt (inkludert emballasje) Vekten på bestillingen fraktetiketten skal forberedes på. Angi vekten på bestillingen og velg en enhet blant de følgende:
  • g – gram
  • kg – kilogram
  • oz – unser
  • lbs – pund
Frakttjeneste Frakttjenesten som skal brukes under forberedelsen av utkast til fraktetiketter.

Utløsere

Handlingen Forbered fraktetiketter har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen som er klar til oppfyllelse. Bestillings-ID-en angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Forbered fraktetiketter kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som forbereder fraktetiketter for bestillinger som er klare til oppfyllelse

I dette arbeidsflyteksempelet forberedes det en fraktetikett for en bestilling når den er klar til oppfyllelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis