Produktvarianten er slettet

Utløseren Produktvariant slettet starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en variant fra et produkt.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren produktvariant slettet.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en produktvariant slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en produktvariant slettes.

Teste utløseren Produktvariant slettet

Slett en variant fra et eksisterende produkt for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Produktvariant slettet er det mulig å utføre handlinger med ProductVariant Graphql API-objektet.

Slettede objekter er ikke tilgjengelig i API-et. Produktvariant-ID er den eneste opplysningen du kan motta når en produktvariant slettes. Andre opplysninger er ikke tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis