Tekstgenerering med Shopify Magic

I noen få av Shopifys områder kan du bruke automatisk tekstgenerering for en raskere skriveprosess. Ved hjelp av teknologi for kunstig intelligens (AI) bruker Shopify Magic informasjonen du oppgir for å generere forslag til innhold som produktbeskrivelser, emnefelter for e-postmeldinger og overskrifter i nettbutikken.

Slik fungerer det

Automatisk tekstgenerering bruker store språkmodeller (LLM-er), som er dataprogrammer som er utviklet for å behandle og forstå menneskelige språk. LLM-er fungerer ved å analysere enorme mengder data, som bøker, artikler og nettsteder, og bruker statistiske algoritmer til å lære seg mønstre og relasjoner mellom ord og fraser. LLM-er kan utføre en rekke oppgaver, som å svare på spørsmål, oversette språk, oppsummere tekst og generere originalt innhold.

Hvor du kan bruke automatisk tekstgenerering

Du kan generere tekstforslag i følgende deler av butikken:

Hensyn ved bruk av automatisk tekstgenerering

Selv om automatisk tekstgenerering kan være et kraftig verktøy, bør du huske på følgende:

  • Ikke all tekst som genereres av LLM-er er av like høy kvalitet. Av og til genererer LLM-er resultater som er irrelevant, usammenhengende eller til og med støtende. Gå nøye gjennom resultatet for å sikre at det stemmer og oppfyller dine standarder. Det er ditt ansvar å gå gjennom all generert tekst før publisering.
  • LLM-er er bare så upartiske som dataene de lærer av. Hvis dataene som brukes til å lære opp LLM-ene er partiske, kan den genererte teksten også være partisk. For automatisk genererte produktbeskrivelser kan du rapportere skadelig eller partisk generert innhold ved tilbakemeldingskontrollene i funksjonen.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis