Generer emnelinjer for e-postmeldinger automatisk

Denne funksjonen bruker kunstig intelligens (AI) til å hente detaljer du oppgir, som kampanjetype og produktsøkeord, og genererer et forslag til emnelinjen i Shopify Email. Hvis du allerede har skrevet et utkast til e-postinnhold, genereres søkeordene automatisk basert på et sammendrag av e-postmeldingens innhold.

Språkstøtte

Støtte for automatisk genererte emnelinjer er for øyeblikket bare tilgjengelig på engelsk.

Som standard er amerikansk engelsk dialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen kommer hovedsakelig fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde ord og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle del av innholdsforslagene slik at de passer med det kundene dine forventer.

Tips til forbedring av forslag

Når du evaluerer de genererte forslagene til emnelinje bør du tenke på hva som er effektivt innhold i e-postmeldinger. Emnelinjer bør være mellom tre og fem ord, noe som sikrer at leserne kan lese hele emnelinjen når de sjekker e-post på en mobil enhet. Når du genererer e-postinnhold automatisk får du bedre resultater ved å inkludere søkeord som er spesifikke for kampanjen du sender, og nøye velge en tone som passer virksomheten. For eksempel:

 • 10 % rabatt, sitrussåpe
 • Abonnenter, bestselgere og produkt tilbake på lager i New York

Søkeordene kan være enkle eller komplekse, og du kan skrive en hel setning eller bare bruke nøkkelord. Du kan også inkludere emojier.

Legge til flere søkeord om kampanjen

Den beste måten å forbedre genererte forslag på er å gi kunstig intelligens-verktøyet flere detaljer om kampanjen. Som et eksempel kan du oppgi kampanjemål og hvilke produkter du deler.

For å forbedre resultatene kan du vurdere å legge til følgende typer informasjon:

 • Kampanjetype. Alle kampanjespesifikasjoner du oppgir bidrar til å generere bedre resultater. For eksempel produkt tilbake på lager, vårsalg eller bursdagsrabatt.

 • Produktsøkeord. Hvis du skriver om et bestemt produkt, bør du prøve å legge inn navnet og produkttypen. Hvis produktnavnet er generelt, bør du oppgi søkeord som beskriver produktet eller kategorien, som sterk saus eller såpestykke. Legg til eventuelle beskrivende ord som fremhever hva som gjør produktet unikt, eller hvorfor folk vil kjøpe det. Monaco er for eksempel ikke beskrivende. Ved å bruke et sett med søkeord som Nyheter, Monaco, 10 % rabatt og Lette solbriller med skilpaddemønster kan du fortelle Shopify Magic hva den skal skrive om.

 • Viktige søkeord eller terminologi for merkevaren. Selv om resultatene vil inneholde ulike ord for informasjonen du oppgir beholdes ofte spesielle ord eller fraser, som merkevarenavn eller unike beskrivende ord. Hvis du inkluderer merkevarens navn i informasjonen du oppgir, vil det vanligvis inkluderes i resultatene. Hvis du for eksempel beskriver en mintleppepomade som mint-astisk i søkeordene, inneholder de genererte forslagene ofte dette begrepet.

 • Andre detaljer om e-postmeldingen. Alle tilleggsopplysninger som er relevante for den typen innhold du genererer bør oppgis. Hvis du for eksempel vil opprette en salgsmelding, må du sikre å legge ved salgsbeløpet og typen produkter som er en del av salget. Shopify Magic bruker detaljene du oppgir i e-postmeldingen for å automatisk foreslå ideer til hvilke søkeord du kan gi.

Velge en tone for det genererte innholdet

​ Tonen i butikkens innhold er måten du kommuniserer merkevarens personlighet på, og det påvirker følelsene kundene får når de leser innholdet. Tonen bør samsvare med informasjonen du gir, situasjonen og kundens forventninger. Tonen bør være konsekvent med din overordnede tilnærming til innhold på tvers av merkevaren. ​ Når du genererer emnelinjer for e-postmeldinger kan du velge fra forhåndsdefinerte toner, eller spesifisere en tilpasset tone for å få innholdsforslag som passer merkevaren. Hvis du er usikker på hvilken tone du bør bruke, kan du eksperimentere med toneinnstillingen for å generere ulike versjoner av teksten slik at du finner noe som passer produktet og målgruppen. Tonen for emnelinjer for e-postmeldinger er som standard angitt til Overbevisende. ​ Når du velger et tonealternativ endres karakteristikkene for det foreslåtte innholdet slik at det samsvarer med tonen du velger. Dette inkluderer type vokabular, setningsstruktur og tegnsetting i resultatet. Alle de forhåndsdefinerte tonealternativene produserer emnelinjer i en positiv tone som oppfordrer til å samhandle med e-postmeldingen.

Følgende forhåndsdefinerte toner er tilgjengelige:

 • Ekspert: skrevet fra perspektivet til en produkt- eller bransjeekspert, med en profesjonell tone ved å bruke et vitenskapelig eller objektivt språk og erklære fakta.
 • Støttende: skrevet fra perspektivet til noen som har empati med kunden og ønsker å hjelpe dem, med en støttende tone som bruker språk som er vennlig, tilgjengelig og rett frem.
 • Overbevisende: skrevet fra perspektivet til noen som har en lidenskapelig tro på produktets verdi, med en tone som høres overbevisende og inspirerende ut, med språk som appellerer til sansene og inspirerer til sterke følelser hos kunden.
 • Utfordrende: skrevet fra perspektivet til noen som utfordrer kunden til å være modig og eventyrlysten, med kraftige ord som oppfordrer til handling, og skal motivere og inspirere.
 • Leken: skrevet fra perspektivet til noen som ikke tar seg selv eller livet for alvorlig, med en tone som bruker morsomt eller rart språk, inkludert humor og slanguttrykk.
 • Sofistikert: skrevet fra perspektivet til en luksusmerkevare som selger premiumprodukter, med en tone som høres sofistikert og raffinert ut, med språk som appellerer til kjøperens ønske om høy kvalitet og god smak.

Du kan også spesifisere en egendefinert tone som skal brukes i beskrivelsene ved å velge Egendefinert fra rullegardinmenyen og angi en egendefinert tone, som Sarkastisk og morsom. Denne egendefinerte tonen vil være tilgjengelig som et alternativ for hvert produkt du oppretter beskrivelser for, med mindre du erstatter navnet på den egendefinerte tonen med en annen, som Selvsikker.

Når du har behov for å skrive en ny emnelinje, kan du bruke de automatisk genererte emnelinjene som hjelp til å komme i gang. Tonen for generert innhold er som standard angitt til Overbevisende, men du kan endre det før du genererer nytt innhold.

Lag et utkast til en emnelinje for e-post

 1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på E-post og deretter på Åpne app fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk på Opprett en kampanje, og Velg deretter en mal.
 4. Klikk på ikonet Generer tekst i verktøylinjen for emnelinjer.
 5. Oppgi informasjon om hva slags type e-postmelding du sender, og legg til søkeord. Desto flere detaljer du legger inn, jo mer relevant blir det foreslåtte innholdet.
 6. Valgfritt: Velg en ny tone for dette emnefeltet. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte tonene, eller legge til en egendefinert tone.
 7. Klikk på Generer tekst for å generere tre versjoner av det foreslåtte innholdet.
 8. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Prøv igjen for å generere tre ulike resultater.
  • Velg en annen tone eller endre opplysningene du har oppgitt, og klikk på Prøv igjen.
 9. Klikk på den foreslåtte teksten når du har fått et forslag du vil bruke.

Når du har generert og valgt en foreslått emnelinje kan du fullføre tilpasningen av e-postmeldingen, eller klikke på ikonet Generer tekst for å få tilgang til tidligere forslag og generere nye.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis