Genererer automatisk innhold i redigeringsprogrammet for nettbutikker

Med Shopify Magic kan du bruke kunstig intelligens (AI) til å generere forslag til innhold i temaredigeringsprogrammet basert på opplysninger du oppgir, for eksempel overskrifter og titler.

Språkstøtte

​ Støtte for automatisk genererte produktbeskrivelser er for øyeblikket tilgjengelig på følgende språk:

 • Engelsk
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Portugisisk (brasiliansk)
 • Forenklet kinesisk

Som standard er amerikansk engelsk dialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen kommer hovedsakelig fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde ord og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle del av innholdsforslagene slik at de passer med det kundene dine forventer.

Språket som brukes til å generere forslag til utdata bestemmes av butikkfrontens standardspråk. Hvis standardspråket for butikkfronten ikke er et av de støttede språkene, er ikke denne funksjonen tilgjengelig i administrator. For å bruke denne funksjonen må du oppdatere språkinnstillingene til et støttet språk.

Selv om listen over støttede språk er språkene som er bekreftet og testet, kan tekstgenereringen fungere for flere språk med varierende kvalitet. Hvis du vil prøve å generere utdata på ditt foretrukne språk, genererer du engelske utdataer, og bruker deretter Translate og Adapt-appen til å oversette genererte utdata til ditt foretrukne språk. ​

Tips til å forbedre forslagene

Når du evaluerer genererte forslag til innhold, bør du tenke over hva som er en god beskrivelse. Forslag til hvordan du oppretter gode produktbeskrivelser kan bidra til å forbedre forslagene dine, selv om overskrifter og titler i nettbutikken generelt er mye kortere enn en produktbeskrivelse.

Innholdet du oppretter må kommunisere fordelene ved produktene dine på en ikke-generell måte som gjenspeiler butikkens merkevare. Når du genererer innhold automatisk, får du bedre resultater hvis du inkluderer flere detaljer, og ved å være nøye med å velge en ordlyd som passer til bedriften din.

Legg til flere søkeord

​ Den beste måten å forbedre de genererte forslagene på er å gi verktøyet mer informasjon om produktene og merkevaren din. Du må oppgi minst to søkeord som beskriver produktene, merkevaren eller seksjonen før du genererer innhold. Hvis du legger til flere søkeord eller setninger, får du mer nøyaktig og unikt generert innhold. For å bedre resultatene bør du vurdere å legge til følgende typer informasjon:

 • Informasjon om kunden: Det beste innholdet gjenspeiler behovene og interessene til målkunden din. Legg ved noen søkeord om hvem produktet passer for, som demografi (unge foreldre) eller deres verdier (opptatt av miljø, turinteressert). Denne informasjonen er nyttig for å generere produktfordeler og avgjøre hvilken type vokabular som vises i resultatene.
 • Bestemte detaljer om materialer, produksjonsmetode, passform, tiltenkt bruk: Alle produktspesifikasjoner du oppgir kan gjøres om til avsnitt i det genererte innholdet.
 • Viktige søkeord eller terminologi: Selv om resultatene inneholder ulike ord for informasjonen du oppgir, beholdes ofte spesielle ord eller fraser, som merkevarenavn eller unike beskrivende ord. Hvis du for eksempel beskriver en leppepomade med mynte som mint-tastic i søkeordene, inneholder de genererte forslagene ofte dette begrepet.
 • Andre detaljer: Du kan bruke detaljene og bildene du har lagt til i temaet for å hente ideer til hvilke søkeord du bør oppgi, for eksempel produktdetaljer som selger, kategori eller navn på samlinger.

Velge en ordlyd for det genererte innholdet

Ordlyden i butikkens innhold er måten du kommuniserer merkevarens personlighet på. Det påvirker følelsene som skapes hos kundene når de leser innholdet ditt. Ordlyden bør samsvare med informasjonen du gir, situasjonen og kundens forventninger. Ordlyden bør være konsekvent med den overordnede tilnærmingen din til innhold på tvers av merkevaren.

Når du lager innhold til nettbutikken din, kan du velge fra forhåndsdefinert ordlyd eller angi en bestemt ordlyd for å få forslag til innhold som passer til merkevaren din. Hvis du er usikker på hvilken ordlyd du bør bruke, kan du eksperimentere med ordlydinnstillingen for å lage ulike versjoner av teksten slik at du finner noe som passer til produktet og målkunden.

Når du har valgt et alternativ for ordlyd, endres det foreslåtte innholdet slik at det samsvarer med ordlyden du velger. Dette inkluderer type vokabular, setningsstruktur og tegnsettingen i utdata. De forhåndsdefinerte ordlydalternativene får alt innhold til å høres positivt ut.

Følgende forhåndsdefinerte toner er tilgjengelige:

 • Ekspert: skrevet fra perspektivet til en produkt- eller bransjeekspert, med en profesjonell tone ved å bruke et vitenskapelig eller objektivt språk og erklære fakta.
 • Støttende: skrevet fra perspektivet til noen som har empati med kunden og ønsker å hjelpe dem, med en støttende tone som bruker språk som er vennlig, tilgjengelig og rett frem.
 • Overbevisende: skrevet fra perspektivet til noen som har en lidenskapelig tro på produktets verdi, med en tone som høres overbevisende og inspirerende ut, med språk som appellerer til sansene og inspirerer til sterke følelser hos kunden.
 • Utfordrende: skrevet fra perspektivet til noen som utfordrer kunden til å være modig og eventyrlysten, med kraftige ord som oppfordrer til handling, og skal motivere og inspirere.
 • Leken: skrevet fra perspektivet til noen som ikke tar seg selv eller livet for alvorlig, med en tone som bruker morsomt eller rart språk, inkludert humor og slanguttrykk.
 • Sofistikert: skrevet fra perspektivet til en luksusmerkevare som selger eksklusive produkter, med en ordlyd som høres sofistikert og raffinert ut, med språk som appellerer til kundens ønske om høy kvalitet og god smak.

Du kan også angi en tilpasset ordlyd som skal brukes i beskrivelsene dine ved å velge Tilpasset fra rullegardinmenyen og angi en tilpasset ordlyd, for eksempel Sarcastic and witty. Denne tilpassede ordlyden er tilgjengelig som et alternativ for hver seksjonsoverskrift du oppretter, med mindre du erstatter den tilpassede ordlydetiketten med en annen ordlyd, for eksempel Confident.

Generere innhold til nettbutikkens

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av temaet du vil redigere.
 3. Velg et tekstelement i temaet ditt, som en overskrift til bildebanneret.
 4. I tekstboksen klikker du på Shopify Magic-ikonet i verktøyslinjen.
 5. Angi noen søkeord for å indikere innholdstypen du vil skal genereres, for eksempel headline, title, subtitle eller announcement. Jo flere detaljer du legger til, jo mer relevant blir det foreslåtte innholdet.
 6. Valgfritt: Velg hvilken ordlyd den genererte teksten skal ha. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte ordlydene eller legge til en tilpasset ordlyd.
 7. Klikk på Generer tekst.
 8. Valgfritt: For å oppdatere den foreslåtte teksten og få en ny versjon gjør du en av følgende:

  • Klikk på Prøv på nytt for å få nye forslag med de samme innstillingene.
  • Hvis du vil endre ordlyden til den foreslåtte teksten, velger du et nytt ordlydalternativ og klikker på Prøv på nytt.
 9. Valgfritt: For å se hvilke ulike versjoner du laget, kan du bruke piltastene under teksten til å gå frem og tilbake mellom versjonene.

 10. Klikk på det foreslåtte innholdet du vil beholde.

 11. Rediger innholdet slik at det passer til ordlyden i butikken og merkevaren din.

 12. Klikk på Lagre etter at du har fullført endringene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis