Generere automatiske produktbeskrivelser

Få hjelp til å skrive og redigere produktbeskrivelser med automatisk tekstgenerering. Denne funksjonen bruker kunstig intelligens (AI) til å hente inn detaljer du oppgir, som produkttittel og søkeord, og genererer et forslag til produktbeskrivelse. Den kan også gi deg forslag som hjelper deg med å skrive om valgt tekst i en eksisterende beskrivelse.

Språkstøtte

​ Støtte for automatisk genererte produktbeskrivelser er for øyeblikket tilgjengelig på følgende språk:

 • Engelsk
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Portugisisk (brasiliansk)
 • Forenklet kinesisk

Som standard er amerikansk engelsk dialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen kommer hovedsakelig fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde ord og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre alle del av innholdsforslagene slik at de passer med det kundene dine forventer.

Språket som brukes til å generere utdataforslag bestemmes av standardspråket for butikkfronten. Hvis standardspråket i butikkfronten ikke er et av de støttede språkene, vil ikke denne funksjonen være tilgjengelig i administrator. Du kan oppdatere denne språkinnstillingen ved å gå til Innstillinger > Språk og klikke på Endre standard.

Selv om listen over støttede språk er språkene som er bekreftet, kan tekstgenereringen fungere på flere språk, i ulik kvalitetsgrad. Hvis du vil prøve å generere utdata på ditt foretrukne språk, kan du bruke feltet Spesielle instruksjoner til å angi utdataspråket du ønsker å bruke. Du kan for eksempel legge inn instruksjonen Skriv beskrivelsen på norsk. Merk at du bare bør bruke denne metoden for språk du er komfortabel med å lese og evaluere, siden kvaliteten på utdataene kan variere kraftig. En annen strategi er å generere resultatet på engelsk, og deretter bruke Translate and Adapt-appen til å oversette det genererte resultatet til ditt foretrukne språk. ​

Tips til forbedring av forslag

​ Når du evaluerer de genererte forslagene til produktbeskrivelser, bør du vurdere hva som utgjør en god produktbeskrivelse. Produktbeskrivelser må kommunisere produktets fordeler på en ikke-generisk måte, som gjenspeiler butikkens merkevare. Når du automatisk genererer beskrivelsesinnhold, får du bedre resultater ved å legge inn mer informasjon og ved å velge en tone som passer bedriften. ​ ​

Legge til flere nøkkelord om produktet

​ Den beste måten å forbedre de genererte forslagene på er å gi verktøyet mer informasjon om produktet. Oppgi minst en produkttittel og minst to produktfunksjoner eller nøkkelord før du genererer en beskrivelse. Hvis du legger til flere søkeord eller fraser, får du mer nøyaktig og unikt generert innhold. For å forbedre resultatene kan du vurdere å legge til følgende typer informasjon:

 • Søkeord om produkttype. Hvis produkttittelen ikke beskriver produkttypen, for eksempel et produktnavn som Washington uten at briller nevnes, kan det gi resultater med lavere kvalitet. Oppgi søkeord som viser til produkttype eller kategori, som sterk saus eller såpestykke.
 • Informasjon om kjøperen.De beste produktbeskrivelsene gjenspeiler behovene og interessene til målgruppen. Legg ved noen nøkkelord om hvem produktet passer for, som demografi (unge foreldre) eller deres verdier (opptatt av miljø, turinteressert). Denne informasjonen er nyttig for å generere produktfordeler og avgjøre hvilken type vokabular som vises i resultatene.
 • Bestemte detaljer om materialer, produksjonsmetode, passform, tiltenkt bruk.Alle produktspesifikasjoner du oppgir kan gjøres om til avsnitt i de genererte beskrivelsene.
 • Viktige søkeord eller terminologi for merkevaren. Selv om resultatene inneholder ulike ord for informasjonen du oppgir beholdes ofte spesielle ord eller fraser, som merkevarenavn eller unike beskrivende ord. Hvis du for eksempel beskriver en leppepomade med mynte som mynt-astisk i søkeordene, inneholder de genererte forslagene ofte dette begrepet.
 • Andre produktdetaljer: du kan bruke detaljene du har lagt til for produktet i Shopify til å få ideer om hvilke nøkkelord du bør oppgi. Hvis produktet for eksempel har varianter, kan du oppgi variantalternativer som størrelse eller farge som nøkkelord. Andre produktdetaljer kan også vurderes, som leverandør, kategori eller samlingsnavn.

Velge en tone for det genererte innholdet

​ Tonen i butikkinnholdet er hvordan du kommuniserer merkevarens personlighet, og det påvirker følelsene som skapes hos kundene når de leser innholdet ditt. Tonen bør samsvare med informasjonen du oppgir, situasjonen og forventningene hos kunden, og den bør være konsekvent med den overordnede tilnærmingen til innhold på tvers av merkevaren.

​ Når du genererer produktbeskrivelser, kan du velge mellom forhåndsdefinerte toner eller angi en egendefinert tone for å få innholdsforslag som passer merkevaren. Hvis du er usikker på hvilken tone du bør bruke, kan du eksperimentere med toneinnstillingen for å generere ulike versjoner av teksten og finne noe som passer for produktet og målgruppen. ​

Når du velger et tonealternativ endres karakteristikken for det foreslåtte innholdet for å samsvare med tonen du velger, inkludert bruk av vokabular, setningsstruktur og tegnsetting. Alle de forhåndsinnstilte tonealternativene gir beskrivelser i en positiv tone som fremhever fordelene ved produktet.

Følgende forhåndsdefinerte toner er tilgjengelige:

 • Ekspert: skrevet fra perspektivet til en produkt- eller bransjeekspert, med en profesjonell tone ved å bruke et vitenskapelig eller objektivt språk og erklære fakta.
 • Støttende: skrevet fra perspektivet til noen som har empati med kunden og ønsker å hjelpe dem, med en støttende tone som bruker språk som er vennlig, tilgjengelig og rett frem.
 • Overbevisende: skrevet fra perspektivet til noen som har en lidenskapelig tro på produktets verdi, med en tone som høres overbevisende og inspirerende ut, med språk som appellerer til sansene og inspirerer til sterke følelser hos kjøperen.
 • Utfordrende: skrevet fra perspektivet til noen som utfordrer kunden til å være modig og eventyrlysten, med en tone som bruker kraftige handlingsord til å motivere og inspirere.
 • Leken: skrevet fra perspektivet til noen som ikke tar seg selv eller livet for alvorlig, med en tone som bruker morsomt eller rart språk, inkludert humor og slanguttrykk.
 • Sofistikert: skrevet fra perspektivet til en luksusmerkevare som selger premiumprodukter, med en tone som høres sofistikert og raffinert ut, med språk som appellerer til kjøperens ønske om høy kvalitet og god smak. ​

Du kan også spesifisere en egendefinert tone som skal brukes i beskrivelsene ved å velge Egendefinert fra rullegardinmenyen og angi en egendefinert tone, som Sarkastisk og morsom. Denne egendefinerte tonen vil være tilgjengelig som et alternativ for hvert produkt du oppretter beskrivelser for, med mindre du erstatter navnet på den egendefinerte tonen med en annen, som Selvsikker.

Lage utkast til en full beskrivelse

Når du har behov for å skrive nye produktbeskrivelser, kan du bruke automatisk genererte beskrivelser som et utgangspunkt. Tonen for det genererte innholdet angis som standard til det siste alternativet du brukte, men du kan endre det før du genererer nytt innhold. I de fleste tilfeller er det best å opprettholde en konsekvent tone i produktbeskrivelsene på tvers av butikken.

Trinn:

Redigere eksisterende beskrivelser

Du kan bruke Shopify Magic til å redigere seksjoner i en eksisterende produktbeskrivelse.

Bruke spesielle instruksjoner

I tillegg til å vise produktfunksjoner og søkeord, kan du også gi instruksjoner direkte til verktøyet om bestemte ting, som beskrivelsens lengde eller format. Du kan også bruke det til å få resultater på et annet språk eller en dialekt enn butikkfrontens standardspråk. Du kan for eksempel legge inn en instruksjon om å skrive en beskrivelse på 40 ord eller mindre, at beskrivelsen skal skrives på spansk eller at beskrivelsen skal avsluttes med en setning som rimer.

Merk: Spesielle instruksjoner støttes ikke på iPhone eler Android. For å bruke spesielle instruksjoner må du bruke Shopify-administrator på en datamaskin.

Skriv inn instruksjonen i feltet Spesielle instruksjoner for å legge til en spesiell instruksjon. Du kan skrive instruksjonen som en enkel frase, som Bruk emojier, eller en mer komplisert kommando som Bruk regionale uttrykk og slang fra de amerikanske sørstatene.

I noen tilfeller kan det være at spesielle instruksjoner ikke vises riktig, og den genererte teksten vises kanskje ikke som forventet. Da kan du generere teksten igjen, eller justere ordlyden i instruksjonen til du får ønsket resultat. Hvis du oppgir flere instruksjoner samtidig, kan det også gi inkonsekvente resultater. Du bør vurdere å forenkle instruksjonene for bedre utdata. Hvis du får resultater som du ikke forventer, for eksempel når du motta resultater på engelsk når du har lagt inn en instruksjon om å skrive på spansk, kan du uttrykkelig si hva du ikke ønsker i resultatene. Du kan for eksempel si Ikke skriv på engelsk. Skriv på spansk. Du kan også prøve å være så spesifikk som mulig. Du kan for eksempel si Inkluder 5 emojier i stedet for Inkluder mange emojier.

Gi tilbakemelding på forslag

Du kan gi tilbakemelding til Shopify om genererte forslag for å flagge upassende eller skadelig innhold. Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre kvaliteten på forslagene som genereres av Shopify Magic.

Steg

 1. Hold markøren over det foreslåtte innholdet og klikk på knappen for tommel opp for å gi en positiv tilbakemelding, eller tommel ned for å gi en negativ tilbakemelding.

 2. Velg fra de forhåndsdefinerte tilbakemeldingstypene, og oppgi eventuell tilleggsinformasjon du vil legge til.

 3. Klikk på Send for å sende tilbakemeldingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis