Organisasjonsstyring

Shopify-administrator for organisasjoner er en forbedring av standard Shopify-administrator. Hvis du driver flere butikker, kan du bruke Shopify-administrator for organisasjoner til å styre på organisasjonsnivå, heller enn på enkeltbutikknivå.

Brukere som har blitt gitt tilgang til Shopify-administrator for organisasjonen kan utføre handlinger på tvers av flere butikker i organisasjonen som påvirker brukere, butikker og Shopify-arbeidsflyter.

Fordeler ved å bruke Shopify-administrator for organisasjonen

Shopify-administrator for organisasjonen inkluderer følgende funksjoner som hjelper deg med å administrere organisasjonen mer effektivt.

Fordelene ved å bruke Shopify-administrator for organisasjonen
Funksjon Beskrivelse
Analyseoversikt Analyseoversikt lar deg gjøre følgende:
 • Vise totalomsetning og bestillinger for hele organisasjonen.
 • Vise totalomsetning og bestillinger for bestemte butikker.
 • Få tilgang til analyser om ytelsene til en bestemt butikk.
Brukeradministrasjon Med Brukeradministrasjon kan du gjøre følgende:
 • Legge til nye brukere i organisasjonen din.
 • Reaktivere, suspendere eller fjerne flere brukere samtidig.
 • Tilordne eller fjerne tilgang til funksjoner på organisasjonsnivå.
 • Kontrollere tilgang til og tillatelser på butikknivå.
 • Opprette roller som kombinerer tilgang på organisasjonsnivå og tillatelser på butikknivå, og tilordne roller til brukere.
 • Håndheve totrinnsautentisering.
Butikkadministrasjon Butikkadministrasjon lar deg gjøre følgende:
 • Vise og få tilgang til alle butikker i organisasjonen din.
 • Filtrere butikker etter type eller status.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis