Apphendelsesovervåkning

Du kan spore endringene apper gjør i butikkene i organisasjonen ved å bruke apphendelsesovervåkning. Denne overvåkningen lar Shopify sende hendelser i sanntid til dataforbrukerne om alle endringer som gjøres i butikkene av offentlige, private eller tilpassede apper.

Før du begynner å overvåke appaktiviteten

Før du begynner å overvåke appaktiviteten bør du vurdere følgende punkter:

 • Appovervåkning utføres gjennom Google Cloud Platform Pub/Sub. Før du konfigurerer appovervåkning i organisasjonen må du sikre at du har en Google Cloud Platform-konto, og bekrefte at du er komfortabel med å jobbe i Google Cloud Platform.
 • Konfigurering av en kilde med Google Pub/Sub i Shopify krever administrasjonstilgangen Appovervåkning.
 • E-poster som indikerer suksess ved oppretting eller sletting av en kilde sendes til brukeren som konfigurerer hendelsesovervåkning og til organisasjonseieren. E-poster som indikerer et problem med hendelsesovervåkning sendes bare til brukeren som konfigurerte det.
 • Bare én kilde kan angis per organisasjon.
 • Apppovervåkning sporer bare endringer som offentlig, private og tilpassede apper gjør i kunder og bestillinger.

Konfigurere Google Cloud Platform Pub/Sub

For å konfigurere appovervåkning for organisasjonen, må du konfigurere en kilde i Shopify som sender hendelser til Google Cloud Platform Pub/Sub.

Steg:

 1. Klikk på Appovervåkning fra Shopify-administrator for organisasjonen.
 2. Klikk på Opprett kilde.
 3. Kopier verdien fra E-postadresse for tjenestekonto.
 4. I emnet Google Cloud Platform Pub/Sub, angir du E-postadressen for tjenestekonto som et medlem med Pub/Sub-publisist-rollen.
 5. Kopier følgende informasjon fra Pub/Sub, og angi den på siden Opprett kilde: - Prosjekt-ID. Prosjekt-ID-er må være en streng på mellom 6 og 30 tegn, starte med en bokstav, og bestå av små bokstaver, tall eller bindestreker.

  • Emne-ID. Emne-ID-er må være en streng på mindre enn 255 tegn, og må starte med en bokstav.
 6. Klikk på Opprett kilde.

En e-post sendes til brukeren som oppretter kilden og til organisasjonseieren for å indikere at apphendelser publiseres til Google Pub/Sub.

Hvis det er problemer med hendelsesovervåkning, sendes det bare en e-post til brukeren som oppretter kilden. E-poster vil bli sendt i følgende tilfeller:

 • Ødeleggende endringer i API-et
 • Feil ved opprettelse eller sletting av en kilde
 • Feil i appovervåkning ved tillegging eller fjerning av en butikk i organisasjonen

Når kilden er aktiv kan du hente appaktivitetsdata fra Google Pub/Sub og sende det til dataforbrukerne. Det er mange måter man kan integrere informasjon fra Google Pub/Sub mot nedstrømstjenester på, enten ved å bruke Googles rørlinje for dataflyt, eller ved å skrive egne skript som en skyfunksjon som kjøres av Google Cloud Pub/Sub-utløsere.

Deaktivere Google Cloud Platform Pub/Sub

Hvis du har behov for å deaktivere appovervåkning for organisasjonen, eller ønsker å aktivere en ny kilde for hendelsesovervåkning, kan du slette kilden.

Steg:

 1. Klikk på Appovervåkning fra Shopify-administrator for organisasjonen.
 2. Klikk på papirkurvikonet.
 3. Klikk på Slett kilde.

En e-post sendes til brukeren som oppretter kilden og til organisasjonseieren for å indikere at kilden er slettet. Når kilden er slettet kan du opprette en ny kilde.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis