Shopify Flow

For å bruke Shopify Flow på butikknivå, last ned Flow-appen fra Shopify App Store.

For å opprette disse automatiseringene velger du utløsere, betingelser og handlinger.

Utløsere er hendelser som kjører i en butikk eller i en app, slik som bestillinger som opprettes eller kunder som legges til i en app.

Betingelser sørger for at arbeidsflyten din kun kjører handlinger når visse betingelser er oppfylt.

Handlinger er oppgaver som kan gjøre endringer i objekter i Shopify-butikken din, samt i apper.

Utløser – Start en arbeidsflyt fra en hendelse i Shopify eller fra en app Betingelse – Sett betingelser som avgjør om en arbeidsflyt skal kjøre. Handling – Avslutt en arbeidsflyt med en oppgave som utføres i en butikk eller en app.

Flow på organisasjonsnivå

Bilde som viser menyelementet for Flow på organisasjonsnivå

Hvis du har tilgang til Flow på organisasjonsnivå, kan du utføre følgende handlinger på tvers av alle butikkene i en organisasjon med Flow:

  • opprette og redigere arbeidsflyter
  • aktiver arbeidsflyter i butikker uten å måtte installere Flow-appen
  • kopier arbeidsflyter direkte fra en butikk til en annen

Denne tilgangen lar brukere administrere arbeidsflyter for en hvilken som helst butikk, uten å måtte logge på hver butikk individuelt.

Hvis du vil gi brukerne tilgang til Flow kun for en spesifikk butikk, kan du installere Flow-appen i den butikken og gi dem tilgang til appen på butikknivå, i stedet for Flow-tilgang på organisasjonsnivå.

Ettersom Flow er tilgjengelig på organisasjonsnivå, vil avinstallasjon av Flow-appen i en bestemt butikk automatisk deaktivere arbeidsflyter for den butikken. For å hindre at arbeidsflyter kjører på en bestemt butikk, må du deaktivere disse arbeidsflytene manuelt. Du kan enten gjøre dette i Shopify-administrator med Flow-appen før du avinstallerer appen, eller på Flow-siden i Shopify-administrator for organisasjonen.

Relaterte koblinger

Relaterte koblinger for utviklere

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis