Shopify Flow

For å bruke Shopify Flow på butikknivå, last ned Flow-appen fra Shopify App Store.

For å opprette disse automasjonene velger du utløsere, betingelser og handlinger.

Viser en liste over komponenter i en arbeidsflyt, beskriver dem og gir eksempler.
Arbeidsflytkomponent Beskrivelse Eksempel
Utløser En utløser er en hendelse som starter en arbeidsflyt, og kan være noe som skjer i butikken eller i en app. En ny bestilling opprettes i nettbutikken.
Betingelse En betingelse avgjør om en handling vil bli utført, basert på betingelsene du angir. En betingelse er satt til å sjekke om det totale beløpet som er betalt for bestillingen er over 200 USD.
Handling En handling er en endring som gjøres i butikken eller i en app hvis betingelsen oppfylles, og avslutter arbeidsflyten. Hvis det totale beløpet som er betalt for bestillingen er over 200 USD, legges en tagg til i kundekontoen som la inn bestillingen.

Flow på organisasjonsnivå

Bilde som viser menyelementet for Flow på organisasjonsnivå

Hvis du har tilgang til Flow på organisasjonsnivå, kan du utføre følgende handlinger på tvers av alle butikkene i en organisasjon med Flow:

  • opprette og redigere arbeidsflyter
  • aktiver arbeidsflyter i butikker uten å måtte installere Flow-appen
  • kopier arbeidsflyter direkte fra en butikk til en annen

Denne tilgangen lar brukere administrere arbeidsflyter for en hvilken som helst butikk, uten å måtte logge på hver butikk individuelt.

Hvis du vil gi brukerne tilgang til Flow kun for en spesifikk butikk, kan du installere Flow-appen i den butikken og gi dem tilgang til appen på butikknivå, i stedet for Flow-tilgang på organisasjonsnivå.

Ettersom Flow er tilgjengelig på organisasjonsnivå, vil avinstallasjon av Flow-appen i en bestemt butikk automatisk deaktivere arbeidsflyter for den butikken. For å hindre at arbeidsflyter kjører på en bestemt butikk, må du deaktivere disse arbeidsflytene manuelt. Du kan enten gjøre dette i Shopify-administrator med Flow-appen før du avinstallerer appen, eller på Flow-siden i Shopify-administrator for organisasjonen.

Relaterte koblinger

Relaterte koblinger for utviklere

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis