Opprette arbeidsflyter

Opprett en arbeidsflyt for å automatisere vanlige oppgaver i butikken din.

Den raskeste måten å automatisere virksomheten din på er å velge en mal for arbeidsflyt og tilpasse den. Flow-maler er komplette arbeidsflyter som utfører spesifikke handlinger, og du kan redigere dem så de passer til prosessene i din bedrift.

Bruke maler

Utforsk maler i Flow for å finne ferdiglagede arbeidsflyter som du kan tilpasse og bruke.

Mange maler bruker apputløsere og -handlinger. For å bruke en apputløser eller -handling må du installere appene som har bygget dem. Gå til koblinger for Flow i Shopify App Store for å installere en app med en innebygget tilkobling.

Etter at du har lagt til en mal i Flow, kan du gå gjennom den og tilpasse den til behovene til bedriften din:

 • Sørg for at du endrer eventuelle e-post- eller Slack-adresser slik at meldingene dine sendes til de riktige personene.
 • Gå gjennom meldingsteksten for å sørge for at den passer med stil og tone i bedriften din.
 • Hvis en arbeidsflyt bruker Slack og du ikke gjøre det, kan du erstatte handlingen med en handling som sender en e-postmelding.

Skape dine egne arbeidsflyter

Om du ikke finner en arbeidsflytmal som oppfyller behovene til bedriften din, kan du opprette tilpassede arbeidsflyter du kan kjøre i butikken din.

Før du setter i gang

Før du oppretter en arbeidsflyt, bør du sørge for at du er kjent med retningslinjene og beste praksis for arbeidsflyter.

Steg

 1. Åpne Flow i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Opprett arbeidsflyt.
 3. Valgfritt: Hvis du oppretter en arbeidsflyt med Shopify-administrator for organisasjonen, velger du butikken der du vil at arbeidsflyten skal opprettes.
 4. Klikk på Legg til utløser og velg utløseren som starter arbeidsflyten.
 5. Klikk på Legg til betingelse og velg betingelsen som må oppfylles før noen handlinger kan kjøres.
 6. Klikk på Legg til handling og velg handlingen som kjører basert på resultatene fra betingelsen.
 7. Klikk på Lagre og skriv inn en tittel på arbeidsflyten din.
 8. Klikk på Forhåndsvis arbeidsflyt for å teste hvordan arbeidsflyten din kjører i butikken din.
 9. Klikk på Aktiver for å skru på arbeidsflyten i butikken din.
 10. Valgfritt: Hvis du har mer enn én butikk, kan du eksportere en arbeidsflyt fra en butikk og importere den til en annen. Se Importere og eksportere arbeidsflyter for å finne ut mer. Hvis du bruker Shopify-administrator for organisasjonen, kan du kopiere arbeidsflyter direkte fra butikk til butikk. For å finne ut mer, se Kopiere en arbeidsflyt i Shopify-administrator for organisasjonen.

Denne arbeidsflyten kjører automatisk hver gang utløserhendelsen oppstår i butikken din.

Neste steg

På arbeidsflytens side kan du tilordne tagger til arbeidsflytene dine for å organisere dem. Si at du for eksempel ønsker å raskt kunne gå gjennom alle arbeidsflytene som påvirker butikkens lagerbeholdning. Du kan legge til en Inventory-tagg på alle flyter som gjør slike endringer, og deretter bruke filtreringsalternativene på Flow-siden for å kun vise flyter som har denne taggen.

Det kan være en kort forsinkelse mellom når en arbeidsflyt kjører og når resultatene vises i Shopify-administratoren din.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis