Eksempler på arbeidsflyter

Finn ut mer om de ulike typene arbeidsflyter du kan skape ved å se gjennom noen eksempler.

Risiko

Du kan bruke Flow til å varsle deg når du mottar en bestilling med høy risiko. I arbeidsflyten din bruker du den analyserte utløseren for bestillingsrisiko for å sjekke risikonivået til en bestilling. Denne utløseren bruker bare resultatene fra Shopifys risikoanalyse (resultater fra tredjepartsapper brukes ikke).

Når du mottar en høyrisikobestilling, kan du velge å la Flow gjøre følgende oppgaver:

 • Merk bestillingen slik at den kan behandles senere og informer personalet eller send bestillingsinformasjonen til en app.

 • Forhindre at betalingen behandles (så lenge butikken din er satt opp til å sende inn betalinger manuelt).

 • Kanseller bestillingen (så lenge bestillingen er satt opp til å bli oppfylt manuelt).

Hvis butikken din er satt opp til å manuelt innhente betalinger, kan du bruke Flow til å hindre at du sender betalingen for bestillinger med høy risiko. Opprett en arbeidsflyt som kontrollerer bestillingens risikonivå og bare innhenter betaling når risikoen er lav eller middels. I arbeidsflyten bruker du handlingen Send beløp til godkjenning til å registrere betalingen.

Bruk betingelsen for bestillingsrisikonivå for å sjekke risikonivået til en bestilling

Hvis butikken din er satt opp til å automatisk sende beløp til godkjenning og den er satt opp til å manuelt oppfylle bestillinger, kan du bruke Flow til å kansellere bestillingen. (Du kan ikke hindre betaling fra å bli sendt til godkjenning i dette tilfellet). I arbeidsflyten bruker du Kanseller bestilling-handlingen for å kansellere bestillingen. Når du bruker denne handlingen kanselleres bestillingen, men den refunderes ikke, og som standard blir ikke de bestilte varene fylt på nytt:

 • Du kan bare bruke Flow til å kansellere en bestilling, ikke refundere en bestilling. Etter at en bestilling er kansellert gjennom Flow må du refundere bestillingen manuelt.
 • Flow tilbakefører ikke varer til lager som standard. Når du manuelt refunderer en bestilling, er standardoppførselen å tilbakeføre til lager. Lagerbeholdningen din oppdateres ikke før du refunderer bestillingene.

  Hvis lagerbeholdningen må oppdateres raskere kan du be Flow om å tilbakeføre varene til lager når en bestilling kanselleres. Hvis du har automatisert tilbakeføring til lager, må du fravelge alternativet for tilbakeføring til lager når du refunderer bestillingen. Hvis ikke vil varene tilbakeføres to ganger, og lagerbeholdningen stemmer ikke.

Du kan også kansellere bestillinger basert på andre kriterier, som e-postadressen eller IP-adressen til kunden.

For å holde oversikt over bestillinger som Flow kansellerer, kan du legge til handlinger som utfører følgende aktiviteter:

 • Merk de kansellerte bestillingene.
 • Send en melding eller loggfør problemet til en app, for eksempel Google Sheet eller Trello.

Maleksempler:

Lagerbeholdning og salgsarbeid

Flow kan hjelpe deg med å tagge produkter når det er tomt på lager, og når de fylles på. Du kan deretter bruke taggene til å kontrollere hvordan disse produktene vises for kundene. For eksempel:

 • Du kan bruke automatiserte samlinger til å skjule utsolgte produkter.
 • Du kan bruke temaet ditt til å fortelle kundene at produktet er utsolgt og at det har blitt bestilt på nytt.

I arbeidsflyten din bruker du utløseren for Lagerbeholdning endret til å opprette en arbeidsflyt som sporer lagerendringer. Denne utløseren må sjekke følgende betingelser:

 • Lagerantall for produktvariant
 • Tidligere lagerantall for produktvariant – Bruk denne betingelsen for å sikre at arbeidsflyten bare kjører første gang lagerbeholdningen samsvarer med betingelsen for Lagerbeholdningen for produktvariant. Hvis du ikke bruker den tidligere betingelsen for antall, kan arbeidsflyten kjøre oftere enn forventet.

Når du oppretter denne typen arbeidsflyt, må betingelsen kontrollere både summene før og etter lagerbeholdningen endres. Hvis du merker av bare det gjeldende lagerbeløpet, kan bestillingsmeldingen sendes hver gang produktet bestilles til produktet fylles på igjen. Hvis du for eksempel vil bli varslet når lagerbeholdningen på en variant er mindre enn fem, angir du Lagerantall for produktvariant til fem og angir Tidligere lagerbeholdning for produktvariant til >5. Det er syv t-skjorter i butikken og Jose bestiller to t-skjorter. Lagerbeholdningen er nå fem, så en e-post for ny bestilling sendes. Senere bestiller Karim én t-skjorte. Lagerbeholdningen er nå fire, men ingen e-post for ny bestilling sendes.

For å bli varslet når lagerbeholdningen til en variant er mer enn 100, må du angi Lagerantall for produktvariant til >100 og angi Tidligere lagerantall for produktvariant til <100.

Maleksempler:

Lojalitet og kampanjer

Du kan bruke Flow til å spore rabattkoder og til å belønne kundene for deres brukerstøtte. Mange populære lojalitetsapper har Flow-kontakter som du kan bruke for å belønne kundene dine basert på utgifter og aktivitet i butikken din. Du kan for eksempel gi en kunde lojalitetspoeng for bestilling av et bestemt produkt, opprette en positiv vurdering og så videre.

Maleksempler:

Kunder

Du kan få Flow til å legge til tagger for kundene dine når de opprettes, når de oppretter en bestilling eller når du kansellerer bestillingen. Du kan merke kunder basert på egenskaper, for eksempel postnummer, e-postadresse og bestillingsloggen.

Organiser kunder etter nivåer av totalforbruk

Maleksempler:

Du kan også merke kunder basert på egenskapene til den nåværende bestillingen, for eksempel totalbeløpet og salgskanalen som brukes.

Maleksempler:

Bestillinger

Når en bestilling opprettes eller refunderes, kan du få Flow til å tagge bestillingen og varsle personalet eller sende informasjon til en app. I arbeidsflyten din kan du opprette betingelser basert på bestillingens egenskaper eller kunden som har gjort bestillingen.

Legg til en tagg i bestillinger fra en av tre ulike provinser

Maleksempler:

Hvis du oppfyller bestillingene automatisk, kan du også få Flow til å arkivere disse bestillingene.

Produkter

Når du oppretter et produkt, kan du få Flow til å tagge produktet og legge det til i manuelle samlinger. For eksempel, når en ny produkttittel inneholder ordet t-skjorte, kan Flow legge til en produkttagg for t-skjorte og deretter legge til produktet i sommersamlingen din. I arbeidsflyten bruker du Tagg produkt- og Legger til i samling-handlingene for å legge til tagger for produktene dine.

Maler:

Malvariabler og Liquid-eksempler

Eksempel på arbeidsflythandlinger som bruker mal- og Liquid-variabler.

 • I følgende eksempel har du en arbeidsflyt som sender en e-post når en kunde handler for mer enn 500 USD i én bestilling.
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{order.customer.firstName}} {{order.customer.lastName}}({{order.customer.email}}) for placing an order for {{order.totalPriceSet.shopMoney.amount}}

Når en kunde, Jeanne Dupont, legger inn en bestilling på 1 000 USD, blir følgende melding sendt av arbeidsflyten:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • I det følgende eksempelet, vil tittelen til det utgåtte produktet vises i meldingen:
Discontinued product {{product.title}} has just hit an inventory level of 0.
 • I det følgende eksempelet, vises tittelen på varianten i meldingen:
Please pause all ad campaigns involving {{product_variant.title}}.
 • I det følgende eksempelet, vil kundens navn og e-postadresse samt totalsummen for deres siste bestilling vises i meldingen:
Please send a personal thank you note to {{order.customer.firstName}}({{order.customer.email}}) for placing a recent order for {{order.totalPriceSet.shopMoney.amount}}
 • I det følgende eksempelet, vises tittelen på produktet i meldingen:
Please reorder {{product.title}}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • I det følgende eksempelet, vil bestillingsnummeret vises i meldingen:
{{order.id}} has been cancelled due to high risk.
 • I det følgende eksempelet, vil bestillingsnummeret samt kundens navn og e-postadresse vises i meldingen:
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{order.name}}
   {{order.billingAddress.lastName}} {{order.billingAddress.firstName}}
   {{order.email}}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • I det følgende eksempelet, vil kundens navn og e-postadresse samt totalprisen for deres siste bestilling vises i meldingen, sammen med en kobling til bestillingen i Shopify-administratoren din:
Please send a personal thank you note to
{{order.customer.firstName}} ({{order.customer.email}}) for placing a recent order for $ {{order.totalPriceSet.shopMoney.amount}}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{order.id}}

For Loop-eksempler

Når et tilbud er mottatt, kan det være nyttig å sende en melding som inneholder produktene som er bestilt. Du kan gjøre dette ved å bruke for loops og malvariabelen lineItems.

Tekstfelter som støtter malvariabler støtter også for looper, og forloop-objektet.

Her er et eksempel som bruker en for loop for å liste opp SKU-ene og antallet for alle ordrelinjene:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

Når meldingen sendes, erstattes for loop-koden med listen over SKU-er:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

I dette eksempelet brukes for loop for å liste opp alle ordrelinjene:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{order.shippingAddress.name}} <br/>
{{order.shippingAddress.address1}} <br/>
{{order.shippingAddress.address2}} <br/>
{{order.shippingAddress.city}} <br/>
{{order.shippingAddress.province}} <br/>
{{order.shippingAddress.zip}} <br/>
{{order.shippingAddress.country}} <br/>

I dette eksemplet blir en if brukt inne i en for loop for å liste opp ordrelinjer fra en spesifikk leverandør:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

Relaterte koblinger

I tillegg til eksemplene på denne siden, kan du også finne arbeidsflyter på følgende måter:

 • Utforsk maler for å finne automatiseringer du kan bruke med én gang, eller som du kan tilpasse for butikken din.
 • Se eksempler på Tilkoblingersiden vår.
 • Importer og eksporter arbeidsflyter og del dem med andre forhandlere eller partnere.
 • Besøk bloggen vår for å finne ut mer om interessante brukseksempler.

Relaterte koblinger:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis