Retningslinjer og begrensninger for arbeidsflyter

Noen arbeidsflyter fungerer bare når visse betingelser er oppfylt. Sjekk retningslinjer og begrensninger for hver arbeidsflyt du bruker, for å sikre at de fungerer som forventet.

Tidsberegning for arbeidsflyter

Vanligvis kjører arbeidsflyter så snart som mulig. Det kan imidlertid oppstå en forsinkelse mellom når utløseren kjører og når handlingen er fullført. Flow kan ikke garantere når en arbeidsflyt starter eller slutter.

Analysere risiko-arbeidsflyter

Bruk den bestillingsrisiko-analyserte utløseren for å sjekke risikonivået til en bestilling. Denne utløseren bruker bare resultatene fra Shopifys risikoanalyse (resultater fra tredjepartsapper brukes ikke). Se eksempler.

Registrere arbeidsflyter for betaling

Bruk handlingen Send beløp til godkjenning for å registrere betalingen av en bestilling. Butikken din må være satt opp for å kunne registrere betalinger manuelt for at denne handlingen skal kunne fungere. Ingen arbeidsflyter kan avbryte innhentingen av automatiske betalinger.

Den eneste betalingsmåten som Flow kan innhente er en kredittkortbetaling. Andre betalingsmåter, som alternative betalinger eller manuelle betalinger, vil ikke bli innhentet eller merket som betalt på Bestillinger-siden.

Arbeidsflyter for å forespørre oppfyllelse

Bruk handlingen Forespør oppfyllelse for å sende en forespørsel om å oppfylle varelinjer fra en oppfyllelsestjeneste. Denne handlingen forespør kun en oppfyllelse for varelinjer som har lagerbeholdningen administrert av en oppfyllelsestjeneste. Handlingen vil feile for varelinjer som ikke administreres av en oppfyllelsestjeneste.

Sporing av lagerbeholdningsarbeidsflyter

Bruk lagerbeholdningsantall endret-utløseren for å opprette en arbeidsflyt som sporer endringer i lagerbeholdningen. Denne utløseren må sjekke følgende betingelser:

  • Lagerantall for produktvariant
  • Lagerantall for produktvariant tidligere – Bruk denne betingelsen for å sikre at arbeidsflyten kjører første gang lagerbeholdningen samsvarer med betingelsen for lagerbeholdningen for produktvariant. Hvis ikke du bruker den tidligere betingelsen for antall, kan arbeidsflyten kjøre oftere enn forventet.

Hvis du for eksempel vil bli varslet når lagerbeholdningen på en variant er mindre enn 5, kan du angi lagerantall for produktvariant til 5 og angi lagerantall for produktvariant før til 6. Se eksempler.

Kansellere bestillingsarbeidsflyter

Bruk handlingen Kanseller bestilling for å kansellere bestillinger du ikke ønsker å innfri, for eksempel høyrisikobestillinger. Som standard vil ikke kansellering av en bestilling utføre ytterligere handlinger, som refusjon av bestillingen eller tilbakeføring til lager. Du kan legge til ytterligere handlinger ved å krysse av for de alternativene du ønsker:

  • Refunder varer: Refunderer alle belastninger knyttet til produkter og avgifter til kunden.
  • Refunder frakt: Refunderer belastninger knyttet til frakt.
  • Tilbakefør til lager: Returnerer varene fra bestillingen tilbake til lagerbeholdningen.
  • Send et varsel til kunden. Ved å velge dette alternativet vil det sendes et e-postvarsel til kunden når bestillingen kanselleres.

La oss for eksempel si at du oppretter en flyt som bruker Kanseller bestilling-handlingen. Du velger bare alternativet Tilbakefør til lager. Flyten din kansellerer så en bestilling på syv T-skjorter. Syv T-skjorter returneres automatisk til lagerbeholdningen.

Senere refunderer du bestillingen manuelt. Ved refusjon av bestillinger er Tilbakefør til lager krysset av som standard. Hvis du lar dette alternativet forbli krysset av når du refunderer bestillingen, vil ytterligere syv T-skjorter tilbakeføres til lagerbeholdningen, og gi en total på 14.

Utløser arbeidsflyter for bestillingsutkast og bestillinger

Arbeidsflyter som påvirker bestillinger gjelder ikke når bestillingen er i utkast. Etter et utkast konverteres til en bestilling, vil bestillingsarbeidsflytene dine være gjeldende.

Bruk av tagger i arbeidsflyter

Arbeidsflyter som inneholder betingelser som involverer tagger vil kanskje ikke fungere dersom det er flere enn 250 tagger knyttet til bestillingen, produktet eller kunden.

Utløse arbeidsflyter manuelt

Du kan ikke starte en arbeidsflyt manuelt. Alle arbeidsflyter må starte med en utløser fra Flow eller fra en app.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis