Overvåke arbeidsflyter

Overvåk suksessen til arbeidsflytene og kontroller at de fungerer som forventet fra en hvilken som helst arbeidsflytside.

Etter at en arbeidsflyt kjører kan du overvåke ytelsene og oppførselen fra arbeidsflytsiden. Det kan være en forsinkelse mellom når en arbeidsflyt kjører og når resultatene vises i Shopify-administrator.

En arbeidsflytside som viser resultatene av arbeidsflyten.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis