Overvåke arbeidsflyter

Etter at en arbeidsflyt kjører kan du overvåke ytelsene og adferden fra arbeidsflytsiden. Arbeidsflytsiden viser en Arbeidsflytoppsummering, der du kan se gjennom utløsere, betingelser og handlinger i tillegg til en Arbeidsflytkjøringer-seksjon

I Arbeidsflytkjøringer-seksjonen kan du velge å vise alle arbeidsflytkjøringer, de som pågår, vellykkede kjøringer eller mislykkede kjøringer. Du kan også legge til ytterligere filtre for å finne bestemte arbeidsflytkjøringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopify Flow.
 2. Klikk på arbeidsflyten du vil overvåke.
 3. Hvis du har registrert ID-en til en bestemt arbeidsflytkjøring for å se den senere, kan du angi den i Filtrer kjøringer-feltet.
 4. Klikk på Dato for å filtrere med et bestemt datointervall. Velg startdato, og bla ned for å velge en sluttdato. Arbeidsflytdata lagres i syv dager, så arbeidsflytkjøringer som er eldre enn syv dager vil ikke vises.
 5. Klikk på Status for å filtrere etter en bestemt arbeidsflytstatus. Du kan filtrere etter: - Arbeidsflyter som pågår
  • Arbeidsflyter som lyktes og utførte handlinger
  • Arbeidsflyter som lyktes, men ikke utførte handlinger
  • Arbeidsflyter som mislyktes

Det kan være en forsinkelse mellom når en arbeidsflyt kjører og når resultatene vises i Shopify-administrator.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis