Send beløp til godkjenning

Handlingen Samle inn betaling samler inn betalingen for bestillingen som utløser arbeidsflyten.

Utløsere

Handlingen Samle inn betaling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen det skal samles inn betaling for. Bestillings-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Samle inn betaling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som samler inn betaling for en bestilling når risikonivået er middels eller lavt

I dette arbeidsflyteksempelet blir betalingen samlet inn for en bestilling når risikonivået er middels eller lavt.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se Transaksjonsobjektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis