Tilkoblinger i Shopify Flow

Tilkoblinger lar deg bruke bestemte apper til å opprette utløsere basert på informasjon fra appen, eller til å opprette en handling som bruker en app. Når du bruker en utløser, sender appen data til Flow. Når du bruker en handling, sender Flow informasjon til appen.

Opprette arbeidsflyter med tilkoblinger

Med tilkoblinger kan du opprette arbeidsflyter med utløsere og handlinger fra apper. For å bruke en app i en arbeidsflyt må du ha en app med en innebygget tilkobling installert.

Steg

 1. Installer og sett opp en app som har bygget en tilkobling.
 2. Sett opp appen. Avhengig av appen, kan dette innebære å opprette en konto, abonnere på en betalt tjeneste, eller legge inn informasjon om butikken din.
 3. Opprett en ny arbeidsflyt.
 4. Utløsere som bruker tilkoblinger startes av et varsel fra en app, mens Handlinger som bruker tilkoblinger utføres av apper som et resultat av et varsel fra Flow.
  1. Opprett en utløser eller en handling i Flow.
  2. Velg tjenesten du vil bruke, fra Installert-listen.
  3. Hvis du oppretter en utløser, velger du hendelsen som skal starte arbeidsflyten. Hvis du oppretter en handling, velger du handlingen du vil at appen skal ta.

Betingelser kan ikke angis ved hjelp av tilkoblinger.

Tilkoblinger på organisasjonsnivå

På organisasjonsnivå vises apper bare i Installert-listen etter at de er installert i minst én butikk i organisasjonen. For at en arbeidsflyt skal kunne kjøre i en bestemt butikk, må du installere appen som har denne tilkoblingen i den aktuelle butikken.

Du har for eksempel fire butikker i organisasjonen, og ønsker å begynne å bruke en arbeidsflyt som inkluderer en tilkobling til en lojalitetsapp. Hvis du oppretter en arbeidsflyt før du installerer appen, vises den i Ikke installert-listen, og du kan ikke bruke denne tilkoblingen til å opprette arbeidsflyter.

Hvis du installerer en lojalitetsapp i en butikk, kan du bruke tilkoblingen i flyter i den butikken. Arbeidsflyten kjører imidlertid ikke på de andre butikkene i organisasjonen før du også installerer appen i disse butikkene.

Begrensninger og kjente problemer

 • Hvis du har en arbeidsflyt som bruker en tilkoblings-app og du vil kjøre den i en butikk, må den butikken ha tilkoblingsappen installert.
 • Hvis du har behov for å endre godkjenningsinnstillinger for tilkoblinger fra Asana, Google Sheets, Slack eller Trello, må butikken ha en kopi av Flow-appen installert. For å endre tilkoblingsinnstillingene må du logge på butikken og bruke Flow-appen.
 • Hvis du avinstallerer Flow-appen fra en butikk, vil arbeidsflytene deaktiveres for den butikken. Arbeidsflytene eksisterer fortsatt i Shopify-administrator for organisasjonen, slik at du kan logge inn på Plus-administrator for organisasjonen og aktivere dem på nytt.

Apper som fungerer med Flow

AgeChecked

Utløsere

 • AgeChecked kundefeil - Starter når en kunde har mislyktes aldersbekreftelse.
 • AgeChecked kundesuksess - Starter når en kunde har blitt bekreftet.

Handlinger

 • AgeChecked bekreftelse - Utfør en AgeChecked-bekreftelse på bestillingen og kunden. Sørg for at bestillings-ID-en sendes med denne handlingen.

Algolia Search and Discovery

Utløsere

 • Toppsøk  – Starter hver dag og henter toppsøkene som er gjort i butikken din, og de mest populære søkeresultatene.
 • Toppsøk uten resultater – Starter hver dag og henter toppsøkene som ikke returnerer noen resultater i butikken din.
 • Pauset indeks - Starter når søkeindeksingen din er satt på pause i Algolia.

Arigato Automation

Utløsere

 • Innkommende utløserhendelse - Starter når Mr. Arigato sender en utløser til Flow.

Asana

Handlinger

 • Opprett Asana-oppgave – Opprett en ny oppgave i et Asana-prosjekt.

Avolin protect

Utløsere

 • NS8 Protect Order kundebekreftelse - Starter når en kunde har fullført SMS-bekreftelse.
 • NS8 Protect EQ8-poeng - Starter når
 • NS8 Protect bestillingsrisiko -
 • NS8 Protect bestillingsstatus -

Back In Stock

Utløsere

 • Etterspørsel etter produktvariant endret – Starter når etterspørselsnivået for en produktvariant endrer seg.

Back in Stock Product Alerts

Utløsere

 • Abonnert for varsel om tilbake på lager – Starter når en kunde abonnerer for å bli varslet når et produkt er tilbake på lager.

Bespoke Shipping

Handlinger

 • Tell bestillinger – Opprettholder en telling av antall bestillinger per dag.
 • Angi handlekurvattributter – Angir en handlekurvattributt.

Better Price

Utløsere

 • Bedre pris forespurt – Starter når en kunde finner en butikk som har en bedre pris enn den som tilbys i din butikk.

Kvantumsrabatter

Utløsere

 • Rabattkoder opprettet – Starter når det opprettes en pakke med 100 rabattkoder.

Tilbakekall

Utløsere

 • Tilbakeringing forespurt – Starter når noen ber om en ny tilbakeringing.

CleverPush

Handlinger

 • Send varsel – Sender et push-varsel

Checkout Promotions & Upsells

Utløsere

 • Kampanje innløst – Starter når en kampanje er innløst og betalingen, hvis aktuelt, er bekreftet.
 • Kampanje ikke innløst – Starter når en kunde ikke gjennomfører betalingen for en kampanje, og kampanjeproduktet fjernes fra bestillingen.

Covet.pics - Instagram Feed

Utløsere

 • Bildeforespørsel – Starter når Covet.pics oppretter en bildeforespørsel.

dotdigital Email Marketing

Handlinger

 • Opprett eller oppdater kontakt – Oppretter en kontakt i Engagement Cloud, eller oppdaterer kontakten hvis den allerede eksisterer.
 • Legg til i markedsføringsprogram – Legger til en kunde i et eksisterende omnikanal-markedsføringsprogram i Engagement Cloud.
 • Send transaksjons-e-post – Sender en transaksjons-e-post gjennom en eksisterende Engagement Cloud-kampanje.

Edit Order av Cleverific

Handlinger

 • Utvid pakker – Utvider pakker med produkter til komponentproduktene for enkel oppfylling. Denne handlingen er bare tilgjengelig i tidlig tilgang. Konfigurer produktpakker i Edit Order.
 • Rediger og legg til varer – Redigerer en bestilling ved å legge til en eller flere varer.

Enquire Post-Purchase Surveys

Utløsere

 • Undersøkelsessvar opprettet (eldre) – Starter når et nytt undersøkelsessvar registreres.
 • Nytt undersøkelsessvar – Starter når en kunde svarer på en butikkundersøkelse.

Flits - Customer Account Page

Handlinger

 • Kredittjustering på bestillingsoppfylling – Justerer Flits' butikkredittsaldo når en bestilling oppfylles.

Form Builder with File Upload

Utløsere

 • Skjemabygger – Starter når et skjema sendes inn.

Google Regneark for Shopify Flow

Handlinger

 • Legg til rad i regneark – Legger til en rad nederst i et Google-regneark.

Klaviyo - Email Marketing

Handlinger

 • Spor en hendelse – Sender en hendelse til Klaviyo.
 • Opprett en kampanje – Sender en kampanje med en liste og en mal fra Klaviyo-kontoen.

Utløsere

 • Toppsøk – Starter hver dag og henter de mest populære søkene og mest brukte søk uten resultater i løpet av de siste to dagene.

Handlinger

 • Promoter/degrader produktet i søk – Promoterer eller degraderer et produkt i Klevu-søkeresultater ved å legge til boostpoengsummen. Denne handlingen kan bare brukes i en arbeidsflyt som starter med utløseren Lagerantall endret.

Launchpad

Utløsere

 • Hendelse startet – Starter når en Launchpad-hendelse starter

Kmetric - Real-time Analytics

Handlinger

 • Logg vær – Lagrer en logg over værendringer.

Littledata - Google Analytics

Handlinger

 • Google Analytics kundehendelse – Sender en tilpasset hendelse til Google Analytics og kobler den mot kundeadferd, som hvilken kampanje de kom fra og hva de så på.
 • Google Analytics-bestillingshendelse – Sender en egendefinert hendelse til Google Analytics og kobler den til kunden som la inn bestillingen, som hvilken kampanje de kom fra, og hva de så på.

Loox – Photo Reviews

Utløsere

 • Ny omtale – Starter når en ny omtale mottas.

LoyaltyLion rewards & referral

Utløsere

 • Kunde flyttet til «Winback»-segment – Starter når en kunde flyttes til «Winback»-lojalitetssegmentet.
 • Kunden har nok poeng til en belønning – Starter når en kunde tjener nok poeng til å innløse en lojalitetsbelønning.
 • Kunde flyttet ned et nivå – Starter når en kunde flyttes til et lojalitetsnivå som er lavere enn deres gjeldende nivå.
 • Kunde flyttet til «Lojal»-segmentet – Starter når en kunde flyttes til «Lojal»-lojalitetssegmentet.
 • Kundens fødselsdag er i dag – Starter klokken 09 den dagen en kunde har fødselsdag.
 • Kunde flyttet opp et nivå – Starter når en kunde flyttes til et lojalitetsnivå som er høyere enn deres gjeldende nivå.
 • Kunde flyttet til «Risiko»-segmentet – Starter når en kunde flyttes til «Risiko»-lojalitetssegmentet.
 • Kundens fødselsdag er om 7 dager – Starter klokken 09, syv dager før kundens fødselsdag.

Handlinger

 • Legg til poeng - Legger til godkjente poeng til en kunde.
 • Endre nivå - Flytter en kunde til et nytt lojalitetsnivå.

Mobile App - Plobal

Handlinger

 • Enkelt push-varsel - Sender et push-varsel til en enkeltbruker i mobilappen.
 • Masse-push-varsel - Sender et push-varsel for kampanje til alle brukere av mobilappen.

Nosto

Handlinger

 • Legg til kunder i Nosto-segmenter - Legger til en kunde i et Nosto-segment.

Omnisend Email Marketing

Handlinger

 • Spor en hendelse – Sender en hendelse til Omnisend-kontoen.
 • Opprett eller oppdater kunden - Oppretter en ny kunde eller oppdaterer en eksisterende kunde i Omnisend-kontoen.

Okendo

Utløsere

 • Okendo-vurdering opprettet - Starter når en vurdering opprettes i Okendo.

Bestillingsfusjon

Utløsere

 • Fusjonerte bestillinger – Starter når bestillinger legges sammen ved hjelp av Order Merger.

Order Tagger

Utløsere

 • Bestilling behandlet – Starter når en bestilling er behandlet av Order Tagger.

Order Tracking by TrackingMore

Utløsere

 • Oppdatering av bestillingsstatus - Starter når statusen for en bestilling oppdateres.

Parcel Panel

Utløsere

 • Oppdatering av bestillingsstatus - Starter når statusen for en bestilling oppdateres.

Pre-Order Manager - Pre-Order

Utløsere

 • Forhåndsbestilling opprettet - Starter når en ny forhåndsbestilling opprettes.

PushOwl Web Push Notification

Handlinger

 • Send push-varsel – Sender et push-varsel til en abonnent.
 • Send push-kampanje - Sender et push-varsel til alle abonnenter.

ReConvert Upsell & Cross Sell

Utløsere

 • Kunde sendte inn en produktkommentar – Starter når en kunde sender inn en produktkommentar på takksiden.
 • Kunde besvarte et spørsmål – Starter når en kunde sender inn et svar på en undersøkelse etter kjøpet på takkesiden.
 • Kunde sporet en bestilling – Starter når en kunde klikker på spor-knappen på takkesiden.
 • Kunden har ReConverted – Starter når en kunde legger inn en bestilling ved hjelp av et av ReConvert-kontrollprogrammene.
 • Kunden sendte inn fødselsdagen – Starter når en kunde sender inn fødselsdagen sin på takkesiden.

Handlinger

 • Oppdater kundens fødselsdag – Oppdater en kundes fødselsdag i ReConvert.

REVIEWS.io

Utløsere

 • Ny negativ REVIEWS.io-bedriftsomtale – Starter når en ny negativ bedriftsomtale sendes inn på REVIEWS.io.
 • Ny REVIEWS.io produktanmeldelse - Starter når en ny produktanmeldelse sendes inn på REVIEWS.io.
 • Ny positiv REVIEWS.io-produktomtale – Starter når en ny positiv produktomtale sendes inn på REVIEWS.io.
 • Ny REVIEWS.io-omtale med bilder – Starter når en ny produktomtale med et eller flere bilder sendes inn på REVIEWS.io.
 • Ny positiv REVIEWS.io bedriftsomtale - Starter når en ny positiv bedriftomtale sendes inn på REVIEWS.io.
 • Ny negativ REVIEWS.io-produktomtale – Starter når en ny negativ produktomtale sendes inn på REVIEWS.io.
 • Nye REVIEWS.io-omtale med videoer - Starter når en ny produktanmeldelse med én eller flere videoer sendes inn til REVIEWS.io.
 • Ny REVIEWS.io bedriftsomtale - Starter når en ny bedriftsomtale sendes inn til REVIEWS.io.

Scribeless

Handlinger

 • Legg til ny mottaker – Legger til en ny mottaker i en eksisterende kampanje.

ShopHire

Utløsere

 • Jobb lukket – Starter når en ny jobb lukkes.
 • Ny kandidat – Starter når en ny kandidat søker på en jobb.
 • Jobb åpnet – Starter når en ny jobb åpnes.

Slack

Handlinger

 • Send Slack-melding – Send en melding til en hvilken som helst bruker eller kanal i et Slack-team.

SMS, Web Push, Email - FirePush

Handlinger

 • Send SMS-melding – Sender en SMS-melding. Sørg for at telefonnummeret til mottakeren er i E. 164-format.

SMSbump Marketing & Automation

Handlinger

 • Send SMS via SMSBump – Sender en SMS-melding med SMSBump som leverandør.

Stamped.io Loyalty & Rewards

Handlinger

 • Legg til poeng - Legger til poeng til en kundes konto.
 • Trekk fra poeng - Trekker poeng fra en kundes konto.

Stamped.io Reviews & UGC

Utløsere

 • Nye omtaler - Starter når du mottar en ny produktanmeldelse.
 • Ny Net Promoter Score - Starter når du mottar en ny Net Promoter Score.
 • Nytt spørsmål - Starter når du mottar et nytt spørsmål.

Handlinger

 • Avbryt omtaleforespørsel – Fjerner e-poster med omtaleforespørsler etter bestillinger.
 • Avmeld kunde – Avmeld en kunde-e-postadresse fra omtaleforespørsler.

Tobi. SMS Marketing Automation

Handlinger

 • Send SMS-melding via Tobi – Send en SMS til et bestemt telefonnummer.

Tone

Handlinger

 • Tekstmelding - Sender en tekstmelding til et bestemt telefonnummer.

Translate&Currency - LangShop

Handlinger

 • Oversett produkt – Oversetter produktet som utløser arbeidsflyten til alle butikkspråk.
 • Oversett samling – Oversetter samlingen som utløser arbeidsflyten til alle butikkspråk.

Trello

Handlinger

 • Opprett Trello-kort – Oppretter et nytt kort på en Trello-tavle.

Typoly - Email Typo Solution

Utløsere

 • Feil domene oppdaget – Starter når en mulig skrivefeil oppdages i e-postadressen.

WOTIO

Handlinger

 • Send kontoaktiverings-e-post basert på bestillings-ID – Starter utsendelsen av en kontoaktiverings-e-post basert på bestillings-ID.
 • Send kontoaktiverings-e-post basert på bestillings-ID – Starter utsendelsen av en kontoaktiverings-e-post basert på kunde-ID.

YotPo: Photo & Product Reviews

Utløsere

 • Ny Yotpo-omtale – Starter når det opprettes en omtale av et produkt i butikken.
 • Yotpo-omtale oppdatert – Starter når en omtale av et produkt i butikken oppdateres.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis