Sende meldinger med arbeidsflyter

Opprett arbeidsflyter som sender meldinger til deg eller dine ansatte. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender deg en e-post når du mottar en bestilling med høy risiko.

Når du sender en melding, er det ofte luft å ta med detaljer om kunden, bestillingen eller produktet som er involvert. For å inkludere disse opplysningene, kan du legge til variabler i meldingene.

For å sende en melding i en arbeidsflyt, må du velge en handling som sender en melding.

Send en e-post

Handlingen Send e-post sender automatisk en e-post fra flow@shopify.com. Hvis du har problemer med å motta e-poster fra Flow, sjekek at e-posten din ikke filtrerer bort e-poster fra denne adressen. For å sende e-poster til flere personer, må du skille e-postadressene med et komma. Du kan ikke bruke variabler til å tilpasse adressen.

Sende en HTTP-forespørsel

Handlingen Send HTTP-forespørsel kobler arbeidsflyten til en webserver eller URL-adresse, og sender HTTP-forespørsler. HTTP-forespørselen kan støtte følgende HTTP-metoder:

 • – sender en forespørsel om informasjon fra serveren.
 • Slett – fjerner en ressurs fra serveren.
 • Hode – henter HTTP-svarhoder på serveren.
 • Alternativer – henter alternativene og funksjonene som støttes av serveren.
 • Oppdatering – oppdaterer delvis en ressurs på serveren.
 • Putt – oppdaterer en ressurs på serveren.
 • Post – oppretter eller erstatter en ressurs på serveren.

Sende en HTTP-forespørsel

 1. I arbeidsflyten klikker du på Legg til handling.
 2. Velg Send HTTP-forespørsel.
 3. Fra HTTP-metode-seksjonen fyller du inn feltene som følger:

  1. Velg en av HTTP-metodene.
  2. I URL-adresse-feltet angir du URL-adressen til serveren.
  3. Valgfritt: Hvis APIet du sender informasjon til krever at det skal legges til informasjon i URL-adressen, gjør du en av følgende: - Hvis API-et krever informasjon i overskriften må du spesifisere parametere i Overskrifter-tabellen for å sende dem til URL-adressen. Hvis API-et tillater at informasjon tilføyes til både overskriften eller URL-stien, bruker du overskriften. Dette alternativet er sikrere enn å legge til informasjon i URL-stien.
  4. Hvis APIet krever informasjon i URL-stien kan du legge til variabler i stidelen av URL-adressen. Stidelen av URL-adressen er plassert etter den tredje skråstreken. I URL-adressen https://shopify.com/{{order.id}}, er for eksempel stidelen {{order.id}}.
 4. I Overskrifter-feltet kan du legge til nøkkel-verdi-par. Du kan også legge til variabler til nøkkelen eller verdien.

 5. I Brødtekst-feltet legger du til innholdet du ønsker å sende til serveren. Når du sender meldinger er det nyttig å inkludere detaljer om kunden, bestillingen eller produktet som er involvert. For å gjøre dette må du bruke variabler.

 6. Klikk på Lagre.

Svarkoder

Etter at Flow sender HTTP-forespørselen, venter den maksimalt 30 sekunder på at appen skal svare med en HTTP-statuskode. Hvis Flow ikke har mottatt en respons fra appen din etter 30 sekunder, stenges tilkoblingen og forespørselen sendes på nytt.

Den følgende tabellen beskriver hvordan Flow behandler statuskoden etter at den mottar et svar.

Slik behandler Flow statuskoder.
Statuskoder Hvordan Flow behandler statuskoden
200 suksess Flow antar at POST-forespørselen har blitt behandlet av appen din.
202 suksess Flow antar at POST-forespørselen har blitt godtatt av appen din.
4XX kundefeil

Hvis appen din sender en 429-statuskode (for mange forespørsler) uten et prøv-på-nytt-etter-hode, vil Flow sende HTTP-forespørselen (POST) med økende intervaller i opptil 24 timer.

Hvis appen din sender en 429-statuskode (for mange forespørsler) uten et prøv-på-nytt-etter-hode (som spesifiserer ventetid), sender Flow HTTP-forespørselen (POST) etter ventetiden (formatert i sekunder).

Hvis appen din sender en annen 4XX-kode, vil Flow anta at det oppstod en feil, og den sender dermed ikke POST-forespørselen på nytt.

5XX serverfeil Flow sender HTTP-forespørselen (POST) på nytt med økende intervaller i 24 timer.
Annen statuskode Hvis appen din returnerer en kode som ikke er beskrevet i denne tabellen, vurderes meldingsforespørselen som mislykket, og POST-forespørselen sendes ikke på nytt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis