Utløsere og handlinger i nye Flow

Handlingene du kan bruke i en arbeidsflyt bestemmes av utløseren du bruker til å starte arbeidsflytene. Handlinger kan settes til å utføres når utløserhendelsen oppstår, eller sjekkes mot en betingelse.

Referanse for utløsere og handlinger

Bestillingsutkast opprettet

Utløseren bestillingsutkast opprettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp oppretter et bestillingsutkast.

Hensyn

Denne utløseren gjelder bare for nyopprettede bestillingsutkast. Bestillingsutkast som var opprettet før arbeidsflyten som bruker utløseren bestillingsutkast opprettet, og bestillingsutkast som ikke inneholder noen varelinjer, vil ikke gjøre at arbeidsflyten med denne utløseren starter.

Arbeidsflyter som bruker en utløser for bestillingsutkast påvirker ikke bestillinger. For å påvirke bestillinger må du bruke utløseren Bestilling opprettet i stedet.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestillingsutkast opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestillingsutkast opprettet.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til koder for bestillingsutkast
  Etter at et bestillingsutkast konverteres til en bestilling, blir disse taggene bestillingstagger.
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Opprett metafelt for bestillingsutkast
 • Opprett URL-omdirigering
 • Opprett metafelt for butikk
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Fjern kundetagger
 • Fjern tagger for bestillingsutkast
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater kundemerknad på bestillingsutkast
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til tagger for en kunde når det opprettes et bestillingsutkast

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en tagg i en kundekonto når det opprettes et bestillingsutkast de er tilknyttet.

Bestillingsutkastet ble slettet

Utløseren bestillingsutkast slettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter et bestillingsutkast.

Hensyn

Arbeidsflyter som bruker en utløser for bestillingsutkast påvirker ikke bestillinger. For å påvirke bestillinger, må du bruke utløseren Bestilling slettet i stedet.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestillingsutkast slettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestillingsutkast slettet.

 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når et bestillingsutkast slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når et bestillingsutkast slettes.

Produktet er slettet

Utløseren produkt slettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter et produkt fra Shopify-administrator.

Hensyn

Slettede produkter kan ikke gjenopprettes, så du kan ikke opprette en arbeidsflyt som angrer en sletting.

Handlinger

Ved å bruke utløseren produkt slettet kan det utføres handlinger med Product Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren produkt slettet.

 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når et produkt slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når et produkt slettes.

Kundeprofil opprettet

Utløseren kundeprofil opprettet starter når en ny kunde legger inn en bestilling i butikken, eller når en kundeprofil opprettes manuelt av en bruker.

Hensyn

Denne utløseren gjelder bare for nyopprettede kundeprofiler. Redigering av en eksisterende kundeprofil vil ikke starte utløseren kundeprofil opprettet.

Handlinger

Ved å bruke utløseren kundeprofil opprettet kan det utføres handlinger med Customer Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren kundeprofil opprettet.

 • Legg til metafelt for kunde
 • Legg til kundetagger
 • Legg til metafelt for butikken
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Fjern metafelt for kunde
 • Fjern kundetagger
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til en kundetagg når en kundeprofil opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en tagg i kundekontoen når en kundeprofil opprettes.

Kunde ble slettet

Utløseren kunde slettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en kundeprofil fra Shopify-administrator.

Hensyn

Kundeprofiler med en bestillingshistorikk kan ikke slettes, men de kan deaktiveres. For å opprette arbeidsflyter som kjører når en kundekonto deaktiveres, kan du se utløseren kundekonto deaktivert.

Handlinger

Ved å bruke utløseren kunde slettet kan det utføres handlinger med Customer Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren kunde slettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempler

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en kunde slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en kunde slettes.

Kundekonto aktivert

Utløseren kundekonto aktivert starter når en kundeprofil blir en kundekonto. Denne statusendringen oppstår når en kunde godtar en e-postinvitasjon for å opprette en konto, eller når de registrerer informasjon i kassen fra nettbutikken.

Handlinger

Ved å bruke utløseren kundekonto aktivert kan det utføres handlinger med Customer Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren kundekonto aktivert.

 • Legg til metafelt for kunde
 • Legg til kundetagger
 • Legg til metafelt for butikken
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresser
 • Fjern metafelt for kunde
 • Fjern kundetagger
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til en kundetagg når en kundekonto aktiveres

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en kundetagg når en kundekonto blir aktivert.

Kundekontoen er deaktivert.

Utløseren kundekonto deaktivert starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp deaktiverer en kundekonto i Shopify-administrator.

Handlinger

Ved å bruke utløseren kundekonto deaktivert kan det utføres handlinger med Customer Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren kundekonto deaktivert.

 • Legg til metafelt for kunde
 • Legg til kundetagger
 • Legg til metafelt for butikken
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresser
 • Fjern metafelt for kunde
 • Fjern kundetagger
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til en kundetagg når en kundekonto deaktiveres

I dette arbeidsflyteksempelet opprettes en kundetagg når en kundekonto deaktiveres.

Lagerantall endret

Utløseren lagerantall endret starter når en bestilling legges inn som trekker tilgjengelig lagerbeholdning fra et bestemt produkt.

Hensyn

Produktene må ha Spor lagerbeholdning merket for å kunne starte en arbeidsflyt med utløseren lagerantall endret. Bestillingsutkast påvirker ikke tilgjengelig lagerbeholdning før de konverteres til bestillinger. Denne utløseren tillater bruken av betingelser og handlinger som påvirker produkter. For arbeidsflyter som påvirker lagervarer, kan du se utløseren for opprettet lagervare.

Handlinger

Ved å bruke utløseren lagerantall endret kan det utføres handlinger med Product Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren lagerantall endret.

 • Legg til produkttagger
 • Legg til produkt i en samling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Opprett metafelt for produkt
 • Opprett metafelt for produktvariant
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Skjul produkt
 • Publiser produkt
 • Fjern produkt fra en samling
 • Fjern metafelt for produkt
 • Fjern produkttagger
 • Fjern metafelt for produktvariant
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempler

Et eksempel på en arbeidsflyt som publiserer et produkt når lagerantallet endrer seg fra under null til over null

I dette arbeidsflyteksempelet publiseres et produkt når lagerantallet for et produkt endres fra under null til mer enn null.

Produktet ble lagt til i butikken

Utløseren produkt lagt til i butikken starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp legger til et nytt produkt i Shopify-administrator.

Hensyn

Denne utløseren gjelder bare for nye produkter. Den starter ikke når en ny variant legges til i et eksisterende produkt. For arbeidsflyter som starter når en ny variant legges til, kan du se utløseren produktvariant opprettet. Utløseren produkt lagt til i butikken starter når et nytt produkt legges til i Shopify-administrator, uavhengig av om det er lagt til i Nettbutikk-salgskanalen.

Handlinger

Ved å bruke utløseren produkt lagt til i butikk kan det utføres handlinger med Product Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren lagerantall endret.

 • Legg til produkttagger
 • Legg til produkt i en samling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Opprett metafelt for produkt
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresser
 • Skjul produkt
 • Publiser produkt
 • Fjern produkt fra en samling
 • Fjern metafelt for produkt
 • Fjern produkttagger
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til et produkt i en samling når det legges til i butikken

I dette arbeidsflyteksempelet legges et produkt til i en samling når det legges til i butikken.

Bestillingen er kansellert

Utløseren bestilling kansellert starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp kansellerer en ikke-behandlet bestilling.

Hensyn

Kansellering av en bestilling stopper en pågående bestilling. Det er ikke det samme som å slette en bestilling. For arbeidsflyter som starter når en bestilling slettes, kan du se utløseren bestilling slettet. Avhengig av innstillinger for refusjoner og tilbakeføring til lager, kan kansellering av en bestilling opprette betingelser som starter arbeidsflyter med utløserne refusjon opprettet eller lagervare opprettet. Unngå å opprette arbeidsflyter som starter flere utløsere samtidig, da det kan skape uventede resultater.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestilling kansellert kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestilling kansellert.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som arkiverer en bestilling når bestillingen kanselleres

I dette arbeidsflyteksempelet arkiveres en bestilling når bestillingen kanselleres.

Bestilling opprettet

Utløseren bestilling opprettet starter når en bestilling legges inn av en kunde, eller når et bestillingsutkast merkes som betalt og konverteres til en bestilling.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestilling opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestilling opprettet.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer en kundemerknad når en bestilling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres en kundemerknad når kunden oppretter en ny bestilling.

Bestillingen er slettet

Utløseren bestilling slettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en bestilling.

Hensyn

Sletting av en bestilling fjerner bestillingen fra Shopify-administrator. Det er ikke det samme som å kansellere en bestilling. For arbeidsflyter som starter når en bestilling kanselleres, kan du se utløseren bestilling slettet.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestilling slettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestilling slettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en bestilling slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en bestilling slettes.

Bestillingen er fullbyrdet

Utløseren bestilling sluttført starter når alle varelinjer i en bestilling er sluttført.

Hensyn

Denne utløseren gjelder for både automatisk oppfylte og manuelt oppfylte bestillinger. Delvis sluttførte bestillinger vil ikke starte en arbeidsflyt med utløseren bestilling sluttført.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestilling sluttført kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestilling sluttført.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som arkiverer en bestilling når den er sluttført

I dette arbeidsflyteksempelet arkiveres en bestilling når bestillingen sluttføres.

Bestillingen er betalt

Utløseren bestilling betalt starter når betalingsstatusen for en bestilling endres til betalt.

En bestilling har status som betalt når en kredittkortbetaling er hentet inn, eller når en bestilling som bruker en manuell betaling merkes som betalt.

Hensyn

Delvis betalte eller reserverte beløp vil ikke starte en arbeidsflyt med utløseren bestilling betalt.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestilling betalt kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestilling betalt.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg i en bestilling når den er betalt

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en tagg i bestillingen når den blir betalt.

Bestillingsrisiko analysert

Den analyserte utløseren for bestillingsrisikoen starter når en bestillings svindelanalyse er fullført.

Hensyn

Det tar litt tid før svindelanalysen er behandlet, så arbeidsflyter som starter med bestillingsrisiko analysert vil ikke kjøre umiddelbart etter at en bestilling opprettes.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestillingsrisiko analysert kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestillingsrisiko analysert.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som kansellerer en bestilling hvis risikonivået er høyt

I dette arbeidsflyteksempelet kanselleres en bestilling hvis risikonivået er høyt.

Bestillingstransaksjon opprettet

Utløseren bestillingstransaksjon opprettet starter når en transaksjon opprettes i en bestilling.

Handlinger

Ved å bruke utløseren bestillingstransaksjon opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren bestilling betalt.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en bestillingstransaksjon opprettes

I dette eksempelet sendes en e-post når en bestillingstransaksjon opprettes.

Oppretting av refusjon

Utløseren refusjon opprettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp refunderer en bestilling delvis eller helt.

Hensyn

Returer kan ikke opprettes etter at en bestilling er refundert, så alle handlinger som forsøker å opprette en retur vil mislykkes. Ikke bruk en handling som oppretter en retur i en arbeidsflyt som starter med utløseren refusjon opprettet.

Avhengig av innstillingene for refusjoner og tilbakeføring til lager, kan refusjon av en bestilling skape betingelser som starter arbeidsflyter med utløserne bestilling kansellert eller lagervare opprettet. Unngå å opprette arbeidsflyter som starter flere utløsere samtidig, da det kan føre til uventede resultater.

Handlinger

Ved å bruke utløseren refusjon opprettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren refusjon opprettet.

 • Legg til kundetagger
 • Fjern kundetagger
 • Oppdater kundemerknad
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Oppdater bestillingsnotat
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Send oppfyllingsforespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Send e-post
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Merk bestillingen som betalt
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en refusjon opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når det opprettes en refusjon.

Samlingen er slettet

Utløseren samling slettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en samling fra Shopify-administrator.

Hensyn

Slettede samlinger kan ikke gjenopprettes, så du kan ikke opprette en arbeidsflyt som angrer en sletting.

Arbeidsflyter som starter med utløseren samling opprettet gjelder for både manuelle og automatiske samlinger.

Handlinger

Ved å bruke utløseren samling slettet kan det utføres handlinger med Collection Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren samling slettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en samling slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en samling slettes.

Samling opprettet

Utløseren samling opprettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp oppretter en samling i Shopify-administrator.

Hensyn

Arbeidsflyter som starter med utløseren samling opprettet gjelder for både manuelle og automatiske samlinger.

Handlinger

Ved å bruke utløseren samling opprettet kan det utføres handlinger med Collection Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren samling slettet.

 • Legg til metafelt for butikken
 • Opprett metafelt for samling
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Fjern metafelt for samling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en samling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en samling opprettes.

Produktvariant lagt til

Utløseren produktvariant opprettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp legger til en variant i et eksisterende produkt.

Hensyn

Arbeidsflyter som bruker utløseren produktvariant opprettet starter når et nytt produkt legges til i Shopify-administrator, fordi oppretting av et nytt produkt oppretter én enkelt standardvariant. Denne utløseren påvirker varianter som opprettes av alle metoder, som å legge til et nytt produkt, opprette varianter i eksisterende produkter, duplisering av varianter eller massehandlinger.

Handlinger

Ved å bruke utløseren produktvariant lagt til kan det utføres handlinger med ProductVariant Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren produktvariant opprettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en produktvariant legges til

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når en produktvariant legges til.

Produktvarianten er slettet

Utløseren produktvariant slettet starter når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en variant fra et produkt.

Hensyn

Oppretting av varianter for et eksisterende produkt sletter produktets enkelte standardvariant, så arbeidsflyter som bruker utløseren produktvariant slettet vil starte når varianter legges til i et produkt som allerede finnes i Shopify-administrator. Denne utløseren påvirker varianter som slettes av alle metoder, som å slette et produkt, slette et produkts varianter eller massehandlinger.

Handlinger

Ved å bruke utløseren produktvariant slettet kan det utføres handlinger med ProductVariant Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren produktvariant slettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en produktvariant slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en produktvariant slettes.

Oppfyllelse opprettet

Utløseren oppfylling opprettet starter når en ny oppfylling opprettes.

Handlinger

Ved å bruke utløseren oppfylling opprettet kan det utføres handlinger med Fulfillment Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren oppfylling opprettet.

 • Legg til kundetagger
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern kundetagger
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til en bestillingstagg når en oppfylling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en bestillingstagg når en oppfylling opprettes.

Distribusjonshendelse opprettet

Utløseren oppfyllingshendelse opprettet starter når det oppstår endringer i oppfyllingsstatusen for en eksisterende bestilling.

Hensyn

Utløseren oppfyllingshendelse opprettet gjelder oppdateringer fra tredjeparts oppfyllelsestjenester, som hentet, under transport eller levert. Manuelle oppfyllingshendelser starter ikke arbeidsflyter med oppfyllingshendelse opprettet. For manuelle oppfyllingsarbeidsflyter, kan du se utløseren bestilling oppfylt.

Handlinger

Ved å bruke utløseren oppfyllingshendelse opprettet kan det utføres handlinger med FulfillmentEvent Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren oppfyllingshendelse opprettet.

 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater kundemerknad på bestillingsutkast
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når oppfyllingsstatusen er klar til henting

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når en oppfylling er klar til henting.

Lagervare opprettet

Utløseren lagervare opprettet starter når en lagervare tilknyttet en produktvariant opprettes.

Hensyn

Utløseren lagervare opprettet starter hvorvidt lagersporing er aktivert for en bestemt produktvariant eller ikke, så arbeidsflyter som bruker denne utløseren starter når lagerbeholdning legges til, inkludert opprettelse av en ny variant. For arbeidsflyter som påvirker produkter, kan du se utløseren lagerantall endret.

Handlinger

Ved å bruke utløseren lagervare opprettet kan det utføres handlinger med InventoryItem Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren lagervare opprettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en ikke-sporet lagervare opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når en ikke-sporet lagervare opprettes.

Lagervare slettet

Utløseren lagervare opprettet starter når en lagervare tilhørende en produktvariant slettes.

Hensyn

Utløseren lagervare opprettet starter hvorvidt lagersporing er aktivert eller ikke for en bestemt produktvariant.

Handlinger

Ved å bruke utløseren lagervare slettet kan det utføres handlinger med InventoryItem Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren lagervare slettet.

 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en lagervare slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en lagervare slettes.

Transaksjonshendelse opprettet

Utløseren overføringstransaksjon opprettet starter når en pengehandling finner sted, som en betaling eller en refusjon.

Handlinger

Ved å bruke utløseren overføringstransaksjon opprettet kan det utføres handlinger med TenderTransaction Graphql API-objektet. Følgende handlinger kan utføres i arbeidsflyter som starter med utløseren overføringstransaksjon opprettet.

 • Legg til metafelt for bestilling
 • Legg til varelinje i bestilling
 • Legg til bestillingstagger
 • Legg til metafelt for butikken
 • Arkiver bestillinger
 • Kanseller bestillingen
 • Send beløp til godkjenning
 • Opprett URL-omdirigering
 • Slett omdirigerings-URL-adresse
 • Merk bestillingen som betalt
 • Fjern metafelt for bestilling
 • Fjern bestillingstagger
 • Fjern butikkens metafelt
 • Forespør innfrielse
 • Send e-post
 • Send HTTP-forespørsel
 • Fjern bestillingen fra arkivet
 • Oppdater bestillingsmerknad
  Som standard erstatter denne handlingen innholdet i merknaden. Hvis du vil legge til innhold i den eksisterende merknaden, angir du følgende i Merknad-feltet:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en overføringstransaksjon på 10 000 eller mer opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en e-post når en overføringstransaksjon på 10 000 eller mer opprettes.

Bestillingsbetingelser

Du kan opprette arbeidsflyter med flere betingelser, og hver enkelt kan resultere i ulike handlinger. Rekkefølgen på betingelsene spiller en rolle. Betingelsene kontrolleres ovenfra og ned, og avmerkingen stopper etter at en betingelse er oppfylt.

Kombinere betingelser og handlinger

Du kan kombinere betingelser for å skape én stor betingelse. Når betingelser kombineres må alle betingelsene være oppfylt for at hele betingelsen skal være sann. Hvis noen av betingelsene ikke er oppfylt, er hele betingelsen usann. I følgende eksempelet må kunden godta markedsføringsmateriell, og totalprisen for bestillingen må være større enn en gitt terskel.

Et eksempel på en arbeidsflyt som sjekker en kundes totalforbruk og legger til tagger

På samme måte kan du kombinere handlinger slik at du kan kjøre flere handlinger samtidig. Det følgende eksemplet bruker flere betingelser for å sjekke om en kunde er kvalifisert for et lojalitetsprogram basert på det totale beløpet de har brukt i butikken. I bildet ovenfor kontrolleres følgende betingelser i den rekkefølgen de vises.

 1. Hvis totalprisen er større enn 1000 dollar, og kunden sa seg enig i å godta markedsføringsmateriale, gir du dem gull-lojalitetstaggen.
 2. Hvis totalprisen er mindre enn 1000 dollar og mer enn 500 dollar, og kunden sa seg enig i å godta markedsføringsmaterialet, gir du dem sølv-lojalitetstaggen.
 3. Hvis kunden har brukt mer enn 200 dollar og sa seg enig i å godta markedsføringsmateriale, gir du dem bronse-lojalitetstaggen.

Handlinger som sender meldinger

Du kan legge til en handling i alle arbeidsflyter for å sende en melding til deg selv eller til de ansatte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis