Bestillingen er fullbyrdet

Utløseren Bestilling sluttført starter en arbeidsflyt når alle varelinjer i en bestilling er sluttført.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bestilling sluttført.

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som arkiverer en bestilling når den er sluttført

I dette arbeidsflyteksempelet arkiveres en bestilling når bestillingen sluttføres.

Teste utløseren Bestilling sluttført

Opprett en testbestilling og sluttfør den for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Bestilling sluttført kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis